Top

Brig

Oriel Celf Ganolog 

Neuadd y Dref, Sgwâr y Brenin, Y Barri CF63 4RW (Mynediad drwy lyfrgell y sir)

 

Lleolir oriel Celf Ganolog, gofod arddangos clodfawr y Fro, yng nghanol y sir. Mae’n lle godidog i arddangos ynddo, i ymweld ag e ac i werthfawrogi celf ynddo. Mae oriel Celf Ganolog yn ofod golau, hyblyg a chroesawgar  Mae rhaglen Celf Ganolog yn cynnwys arddangosfeydd amrywiol gan artistiaid, grwpiau cymunedol, ac arddangosfeydd amlwg a theithiol. 

Art central gallery Exhibition Image Terry Setch RAC

New Art Central Logo

Oriau agor:

Llun - Gwe: 10.00am - 4.30pm

Sadwrn:  10.00am - 3.30pm 

Mynediad AM DDIM 

Art Central Gallery OutsideArddangos yn Oriel 

Os oes gennych ddiddordeb mewn arddangos eich gwaith neu gynnal gweithdai neu ddigwyddiadau yn oriel Celf Ganolog, llenwch ein ffurflen ar-lein:

 

 

Nodwch: Mae’r broses geisio’n un gystadleuol ac ni fydd pob cais yn llwyddiannus.

Hands in airGwirfoddoli 

Oes gennych ddiddordeb yn y celfyddydau?

 

Mae Oriel Celf Ganolog yn chwilio am wirfoddolwyr 

 

Byddai angen i wirfoddolwyr gynorthwyo ymwelwyr a’r Swyddog Datblygu’r Celfyddydau 

 

Handmade Jewellery

Crefftau yn Oriel 

Mae amrywiaeth o grefftwaith cyfoes ar werth yn oriel Celf Ganolog gan artistiaid o Gymru ac artistiaid rhyngwladol. 

 

Os oes gennych ddiddordeb mewn arddangos a gwerthu eich gwaith celf yn yr oriel, bydd angen i chi ddarparu manylion a lluniau o’ch gwaith ynghyd â CV a/neu lythyr eglurhaol.

 

Dracula.

Stoker yn hedfan i Gymru

Mercher 8 Tachwedd

I ddathlu 170 mlynedd ers geni’r awdur Bram Stoker, bydd Wŷr ei Nai, Dacre C. Stoker, yn hedfan i Gymru am y tro cyntaf.

 

Ym mherfformiad aml-gyfrwng Dacre Stoker caiff y gynulleidfa eu tywys ar daith hudol y maent yn sicr o’i mwynhau.

 

Mae “Stoker on Stoker, the Mysteries Behind the Writing of Dracula” yn plethu hanes Dracula ynghyd â chwedlau’r teulu Stoker. Mae’n adrodd hanes bywyd Bram Stoker, yn gwahanu’r ffeithiau a’r ffuglen, gan ddadlennu’r gwirionedd am bopeth sydd i’w wybod am Stoker a Dracula.     

 

I archebu lle

 

Old photo of Knap

Llunio’r Fro – YR OES A FU

30 Hydref – 6 Ionawr 2018

I ddathlu deng mlwyddiant Llyfrgell y Barri a’r Oriel Gelf Ganolog, mae gennym gasgliad o luniau digidol ar ddangos, sydd wedi eu creu o archifau’r llyfrgell a lluniau gan bobl leol o bum tref y Fro.Mae’n rhan o ‘Gasgliad y Werin Cymru’ yn y Llyfrgell Genedlaethol, Aberystwyth. Mae hwn yn gyfle gwych i weld atgofion teimladwy o'r gorffennol yn cynnwys eliffantod yn nofio yn Watchtower Bay, canol trefi erstalwm, partïon stryd, lluniau dosbarth ysgolion a llawer mwy.

 

 

 

 

Rhannu Hoffi