Oriel Celf Ganolog 

Neuadd y Dref, Sgwâr y Brenin, Y Barri CF63 4RW (Mynediad drwy lyfrgell y sir)

 

Lleolir oriel Celf Ganolog, gofod arddangos clodfawr y Fro, yng nghanol y sir. Mae’n lle godidog i arddangos ynddo, i ymweld ag e ac i werthfawrogi celf ynddo.

 

Mae oriel Celf Ganolog yn ofod golau, hyblyg a chroesawgar  Mae rhaglen Celf Ganolog yn cynnwys arddangosfeydd amrywiol gan artistiaid, grwpiau cymunedol, ac arddangosfeydd amlwg a theithiol. 

 

Art central gallery Exhibition Image Terry Setch RAC

New Art Central Logo

Oriau agor:

Llun - Gwe: 10.00am - 4.30pm

Sadwrn: 10.00am - 3.30pm 

Mynediad AM DDIM 

 

Art Central Gallery OutsideArddangos yn Oriel 

Os oes gennych ddiddordeb mewn arddangos eich gwaith neu gynnal gweithdai neu ddigwyddiadau yn oriel Celf Ganolog, llenwch ein ffurflen ar-lein:

 

 

Nodwch: Mae’r broses geisio’n un gystadleuol ac ni fydd pob cais yn llwyddiannus.

Hands in airGwirfoddoli 

Oes gennych ddiddordeb yn y celfyddydau?

 

Mae Oriel Celf Ganolog yn chwilio am wirfoddolwyr. Byddai angen i wirfoddolwyr gynorthwyo ymwelwyr a’r Swyddog Datblygu’r Celfyddydau 

 

Handmade Jewellery

Crefftau yn Oriel 

Mae amrywiaeth o grefftwaith cyfoes ar werth yn oriel Celf Ganolog gan artistiaid o Gymru ac artistiaid rhyngwladol. Os oes gennych ddiddordeb mewn arddangos a gwerthu eich gwaith celf yn yr oriel, bydd angen i chi ddarparu manylion a lluniau o’ch gwaith ynghyd â CV a/neu lythyr eglurhaol.

 

Work from The First World War A Commemorative Anniversary of RemembranceCharles Burton, Peter Cattrell, Yr Athro Tony Curtis Y Rhyfel Byd Cyntaf, Cofio’r Cofio

Dydd Sadwrn 27 Hydref - dydd Sadwrn 1 Rhagfyr

Ganed Charles Burton yn 1929. Yn 25 oed, enillodd Fedal Aur yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Roedd yn rhan o grŵp o artistiaid o’r Rhondda a aeth â’u syniadau a’u gweledigaeth o Feysydd Glo De Cymru i Gaerdydd a’r tu hwnt. Ers 1950, mae wedi cynhyrchu corff o waith yn seiliedig ar y Rhyfel Byd Cyntaf. Yn anaml iawn mae’r gweithiau hyn wedi eu gweld,ond yn ôl yr Athro Tony Curtis maent yn cael “effaith gronnol, bwerus...yn adlewyrchu holl ystod emosiynau’r Ffrynt Gorllewinol”.

 

Erbyn heddiw, mae Burton yn byw ym Mro Morgannwg, ardal y mae’n hen gyfarwydd â hi wedi bod yn Bennaeth Celf yn hen Goleg Addysg De Morgannwg yn y Barri. I’r gwrthwyneb, mae ffotograffau pwerus Peter Cattrell, ‘Atseiniau’r Rhyfel Mawr’, a grëwyd dros yr 20 mlynedd diwethaf, yn mynd â ni i galon y Ffrynt Gorllewinol ac i rai o’r brwydrau mwyaf gwaedlyd erioed. Cwblhaodd radd mewn Ffotograffiaeth yng Ngholeg Argraffu Llundain ac mae wedi addysgu yn UAL ers 1986. Sbardun y project oedd colli ei Hen Ewythr o Sheffield, artist tirluniau a ymladdodd yn y rhyfel, ac ymchwil i rai o’i gyfeillion yn y bataliwn a fu farw.

 

Agoriad - dydd Sadwrn 10 Tachwedd 11am – Croeso i bawb!

 

Philip Muirden Solo ExhibitionPhilip Muirden Solo Exhibition

Dydd Sadwrn 8 Rhagfyr 2018 – Dydd Sadwrn 19 Ionawr 2019

Syrthiodd Philip Muriden mewn cariad â phaentio yn blentyn, ac mae wedi treulio’i fywyd yn gweithio yn y ffurf hon ar gelf. Yn Bennaeth Sylfaen yng Ngholeg Celf Casnewydd, mae Muirden wedi arddangos ei waith yn helaeth ar hyd a lled Cymru a’r DU.

 

Yn gweithio o “Brofiad Retinol” ac “ystyriaethau ar themâu swrrealaidd a chymdeithasol” mae’n creu gwaith sy’n ymgorffori syniadau cymdeithasol a gwleidyddol mewn delweddau o’r ddynol ryw, anifeiliaid a pheiriannau. Mewn gwrthgyferbyniad â hyn, mae hefyd yn paentio golygfeydd o’r môr, glannau’r môr ac ardaloedd y dociau yn ardal ei eni yn ne Cymru

 

Agoriad - dydd Sadwrn 8 Rhagfyr Croeso i bawb!.