Top

Brig

Oriel Celf Ganolog 

Neuadd y Dref, Sgwâr y Brenin, Y Barri CF63 4RW (Mynediad drwy lyfrgell y sir)

 

Lleolir oriel Celf Ganolog, gofod arddangos clodfawr y Fro, yng nghanol y sir. Mae’n lle godidog i arddangos ynddo, i ymweld ag e ac i werthfawrogi celf ynddo.

 

Mae oriel Celf Ganolog yn ofod golau, hyblyg a chroesawgar  Mae rhaglen Celf Ganolog yn cynnwys arddangosfeydd amrywiol gan artistiaid, grwpiau cymunedol, ac arddangosfeydd amlwg a theithiol. 

 

Art central gallery Exhibition Image Terry Setch RAC

New Art Central Logo

Oriau agor:

Llun - Gwe: 10.00am - 4.30pm

Sadwrn: 10.00am - 3.30pm 

Mynediad AM DDIM 

Art Central Gallery OutsideArddangos yn Oriel 

Os oes gennych ddiddordeb mewn arddangos eich gwaith neu gynnal gweithdai neu ddigwyddiadau yn oriel Celf Ganolog, llenwch ein ffurflen ar-lein:

 

 

Nodwch: Mae’r broses geisio’n un gystadleuol ac ni fydd pob cais yn llwyddiannus.

Hands in airGwirfoddoli 

Oes gennych ddiddordeb yn y celfyddydau?

 

Mae Oriel Celf Ganolog yn chwilio am wirfoddolwyr 

 

Byddai angen i wirfoddolwyr gynorthwyo ymwelwyr a’r Swyddog Datblygu’r Celfyddydau 

 

Handmade Jewellery

Crefftau yn Oriel 

Mae amrywiaeth o grefftwaith cyfoes ar werth yn oriel Celf Ganolog gan artistiaid o Gymru ac artistiaid rhyngwladol. 

 

Os oes gennych ddiddordeb mewn arddangos a gwerthu eich gwaith celf yn yr oriel, bydd angen i chi ddarparu manylion a lluniau o’ch gwaith ynghyd â CV a/neu lythyr eglurhaol.

 

 

Peter Sainty AC6Arddangosfa Unigol Peter Sainty

28 Gorffennaf – 8 Medi 2018

Mae Sainty yn byw a gweithio fel artist yn ne Cymru ers deugain mlynedd. Astudiodd gerflunio yn Lerpwl ac yn Llundain yn y chwedegau.  Gweithiodd Sainty fel darlithydd Astudiaethau Sylfaenol a datblygodd ei yrfa drwy greu dodrefn llwyfan ar gyfer y theatr a rhaglenni teledu.

 

‘Rwy’n amheus ar adegau o waith celf fodern, ond rydw i hefyd yn meddwl ein bod yn byw mewn cyfnod diddorol dros ben, un sy’n herio arlunwyr hŷn.Fodd bynnag, yn y pen draw, rhaid bod yn driw i chi eich hun’. 

 

Ers 1980, mae wedi canolbwyntio ar ei waith cerflunio ei hun ac mae astudio siapau naturiol wedi llywio ei waith ynghyd â darnau o gerfluniau penodol o gyfnod y Dadeni hyd at yr Ugeinfed Ganrif.  Mae arlunio wedi bod yn rhan allweddol o’i ddulliau gweithio, sydd yn bennaf wedi cynnwys creu mowldiau plaster polystyren allan o siapau gwreiddiol o glai, ac yna eu castio mewn deunyddiau cryfach.

 

 

www.orielcanfas.co.uk

 

Digwyddiad agoriadol: Dydd Sadwrn 28 Gorffennaf, 2.00pm – 4.00pm – Croeso i bawb! 

 

Frankie Locke,Enomena IIFrankie Locke – Llechen, Gwydr, Clai                                 

15 Medi – 20 Hydref 2018

Mae’r artist Frankie Locke yn canolbwyntio ar dir, y môr a gwaith llechi wrth gysylltu â’r amgylchedd a dal naws lleoliadau drwy gyfrwng newidiadau yn y tywydd, golau a’r tymor. Drwy ddefnyddio amrywiaeth o gyfryngau, mae Locke yn creu rhyfeddodau natur mewn gwaith gwydr a ceramig.  

 

Bydd cyfleoedd i gyfarfod a siarad â’r artist drwy drafod a gweithio gyda darnau penodol o’r Art Touch Table ar 21 a 22 Medi, 5 a 6 Hydref a 20 Hydref.

 

Digwyddiad agoriadol: Dydd Iau 20 Medi, 6.00pm – 8.00pm – Croeso i bawb!