Top

Brig

Oriel Celf Ganolog 

Neuadd y Dref, Sgwâr y Brenin, Y Barri CF63 4RW (Mynediad drwy lyfrgell y sir)

 

Lleolir oriel Celf Ganolog, gofod arddangos clodfawr y Fro, yng nghanol y sir. Mae’n lle godidog i arddangos ynddo, i ymweld ag e ac i werthfawrogi celf ynddo. Mae oriel Celf Ganolog yn ofod golau, hyblyg a chroesawgar  Mae rhaglen Celf Ganolog yn cynnwys arddangosfeydd amrywiol gan artistiaid, grwpiau cymunedol, ac arddangosfeydd amlwg a theithiol. 

 

 

 

Art central gallery Exhibition Image Terry Setch RAC

New Art Central Logo

Oriau agor:

Llun - Gwe: 10.00am - 4.30pm

Sadwrn: 10.00am - 3.30pm 

Mynediad AM DDIM 

Art Central Gallery OutsideArddangos yn Oriel 

Os oes gennych ddiddordeb mewn arddangos eich gwaith neu gynnal gweithdai neu ddigwyddiadau yn oriel Celf Ganolog, llenwch ein ffurflen ar-lein:

 

 

Nodwch: Mae’r broses geisio’n un gystadleuol ac ni fydd pob cais yn llwyddiannus.

Hands in airGwirfoddoli 

Oes gennych ddiddordeb yn y celfyddydau?

 

Mae Oriel Celf Ganolog yn chwilio am wirfoddolwyr 

 

Byddai angen i wirfoddolwyr gynorthwyo ymwelwyr a’r Swyddog Datblygu’r Celfyddydau 

 

Handmade Jewellery

Crefftau yn Oriel 

Mae amrywiaeth o grefftwaith cyfoes ar werth yn oriel Celf Ganolog gan artistiaid o Gymru ac artistiaid rhyngwladol. 

 

Os oes gennych ddiddordeb mewn arddangos a gwerthu eich gwaith celf yn yr oriel, bydd angen i chi ddarparu manylion a lluniau o’ch gwaith ynghyd â CV a/neu lythyr eglurhaol.

 

 

Sgwrs ddarluniadol gan Dr Judith Foy: CELF a MEDDYGAETH

Dydd Sadwrn 17 Mawrth 2018, 11:00am

Mae Judith Foy yn Anesthetydd Ymgynghorol wedi ymddeol sy’n ymddiddori erioed mewn celfyddyd, fel y dengys teitl ei sgwrs: CELF a MEDDYGAETH. Mae artistiaid drwy’r oesoedd, o ddarluniau’r anatomegwyr cynnar i arlunwyr presennol, wedi ceisio archwilio bywyd yn ei holl ddimensiynau gan gynnwys helyntion salwch. Drwy wneud hynny, ceisia artistiaid fwrw goleuni ar y cyflwr dynol. 

 

Bydd lluniaeth ar gael o 10:30am.Noddir gan Gyfeillion yr Oriel Gelf Ganolog

 

Womens Arts Association ExhibitionCymdeithas Celfyddydau Menywod – Dathlu Diwrnod Rhyngwladol Menywod 2018 

Saturday 20 January – Saturday 24 February

Mae Diwrnod Rhyngwladol y Menywod wedi bod yn cael ei ddathlu ar 8 Mawrth ers 1911.  Mae thema 2018 #GalwamGynnydd yn galw am gynwysoldeb o ran rhywedd, er mwyn ysgogi ac uno ffrindiau, cydweithwyr a chymunedau cyfan i feddwl, gweithredu a bod yn gynhwysol o ran rhywedd, gan wneud gwahaniaeth cadarnhaol i fenywod.

 

I nodi hyn, mae artistiaid benywaidd o ardaloedd ledled Cymru yn dangos gwaith, gan gyflwyno cymysgedd eclectig o ddarnau er mwyn dathlu cyflawniadau unigol a hyrwyddo hawliau menywod heddiw.

 

 

Romani Logo

Gwaith shifft:  Cwmni Celf a Diwylliant Romani 

Dydd Sadwrn 05 Mai – Dydd Sadwrn 02 Mehefin

Mae Gwaith Shifft yn dwyn ynghyd yr artistiaid: Daniel Baker, Billy Kerry, Artur ConkaaShamus McPheesydd, drwy eu gwaith, yn herian nifer o broblemau esthetig a gwleidyddol sy’n ymwneud â  bywydau Sipsiwn, Roma a Theithwyr drwy gynrychiolaeth ddiwylliannol. 

 

Mae rhai o’r gweithiau hyn wedi cael eu gweld fel cyflwyniadau unigol fel rhan o’r Project Gypsy Maker’.  Mae Gypsy Maker yn gysyniad arloesol a grëwyd gan y Cwmni Celf a Diwylliant Romani ac a gefnogir gan Gyngor Celfyddydau Cymru. 

 

IMG_7330Coleg Caerdydd a’r Fro - Sioe Diwedd Blwyddyn 2018

Dydd Sadwrn 09 Mehefin – Dydd Sadwrn 23 Mehefin

Mae myfyrwyr Coleg Caerdydd a’r Fro wedi creu casgliad ardderchog o waith celf a dylunio trawiadol ac arloesol.

 

Mae’r sioe hon yn dangos y datblygiadau heriol a chyffrous y mae’r myfyrwyr wedi’u darganfod yn ystod eu hastudiaethau ac mae’n talu teyrnged i'w hegni a brwdfrydedd.