Top

Brig

Cyfleoedd Celfyddydol

Cyfleoedd cyn bo hir i arlunwyr

 

Galwad Agored ar artistiaid i weithio gydag a2 Criw Celf

Mae a2 Criw Celf yn llywyddu, yn rhaglennu ac yn cyflenwi profiadau a gweithdai creadigol o raen ar hyd ac ar led pum rhanbarth i bobl ifanc 7-18 oed a gydnabuwyd yn fwy galluog a dawnus yn y ‘celfyddydau gweledol’. Ar hyn o bryd rydym yn croesawu cynigion gan artistiaid ac ymarferwyr creadigol i ehangu ein cronfa ddata.

Mae a2 Criw Celf yn gwahodd artistiaid ac ymarferwyr creadigol sy’n gweithio ym Mhen-y-bont ar Ogwr, yng Nghaerdydd, yn Rhondda Cynon Taf, ym Merthyr ac yn y Fro i anfon cynigion ar gyfer ein rhaglen 2017/18. Dylai’r cynnig ar gyfer gweithdy gynnwys uwcholwg byr ar y gweithgaredd a gynigir, beth yw ei ganolbwynt neilltuol, ar gyfer pa grŵp y mae a’r deunyddiau gofynnol. 

Rydym yn ymddiddori mewn clywed gan artistiaid sy’n gweithio ym meysydd Darlunio, Gwneud Printiau, Peintio, Cerflunio, Lluniadu, Lluniadu’r Byw, Graffeg, Dylunio, dylunio Theatr a gwneud a dylunio Celfi, Ffilm, Animeiddio, Tecstilau, Ffasiwn, Ffotograffiaeth, Cerameg, Perfformio ond nid y rheini’n unig. 

Y dyddiad cau ar gyfer cynigion gyda CV cyfoes yw Awst 1af 2017.

Asesir ceisiadau yn ôl eu perthnasedd i raglen a2 Criw Celf ac yn gysylltiedig â’n gorchwyl creadigol ehangach.

Rhaglen o waith yw Criw Celf, a gyllidir gan Gyngor Celfyddydau Cymru ac a gyflenwir yn rhanbarth Canol De Cymru gan Ymddiriedolaeth Actifyddion Artistig.

 

Dyddiad cau: 1 Awst 2017 

 

Anfonwch ceisiadau i: