Sinema yn y Fro

Mae hwn yn gyfnod cyffrous i ffilm ym Mro Morgannwg, a nifer o ganolfannau’n ehangu eu darpariaeth i gynnwys sinema. 

  

Cine-Memo

Neuadd Goffa’r Barri (y Memo)

Dangosiadau wythnosol yn cynnwys y ffilmiau mwyaf poblogaidd, ffilmiau arbenigol sinema’r byd, a ffilmiau i’r teulu.

 

 

Gweld yr amserlen

Sinema’r Pafiliwn

Pier Penarth

Mae 70 o seddi yn y neuadd, a dangosir amrywiaeth eang o ffilmiau sy’n addas i blant ac oedolion.

 

 

 

Gweld yr amserlen

Sinema San Dunwyd

Canolfan y Celfyddydau, San Dunwyd

Cynhelir dangosiadau prynhawn a gyda’r nos unwaith y mis yn neuadd y sgubor. Mae’r pris yn cynnwys paned o de neu goffi a bisgedi.

 

Gweld yr amserlen

 

Sinema Gymunedol Dinas Powys

Neuadd Gymuned Murchfield

Dangosiadau misol ar nos Sadwrn yn y neuadd. Tocynnau: £4 ymlaen llaw (gan swyddfa DPVC a Swyddfa’r Post Dinas Powys) neu £5 ar y drws.

 

Gweld yr amserlen

Sinema Gymunedol Llancarfan

Neuadd y pentref, Llancarfan  

Clwb ffilm ddim er elw wedi’i gynnal gan wirfoddolwyr, sy’n gwasanaethu pentref Llancarfan a’r cylch. 

 

 

Gweld yr amserlen