Top

Brig

Digwyddiadau a Gweithgareddau

Gwybodaeth am ddigwyddiadau a gweithgareddau sy’n digwydd ledled arfordir a chefn gwlad Bro Morgannwg. 

 

Marshmallow roasting

Dydd Llun 29 Hydref Adeiladu Lle Cuddio a Thân (gyda thrîts)

Parc Gwledig Llynnoedd Cosmeston

Helpwch ni i adeiladu lle cuddio wedyn cewch bwyta trîts wrth y tân. Dewch i’r Dderbynfa am 9:45am i gofrestru.

 

Cost £5 y plentyn (rhaid cadw lle a thalu ymlaen llaw)

Yn addas ar gyfer: 7 – 11 oed

Cynhelir y sesiwn o 10am tan 12pm

 

  • Archebu: 02920701678

 

Rhaid cadw lle a thalu ymlaen llaw – dim ond hyn a hyn o lefydd sydd ar gael

Cosmeston Night Vision

Dydd Mercher 31 Hydref Digwyddiadau Dychrynllyd

Pentref Canoloesol Cosmeston

Galwch heibio Pentref Canoloesol Cosmeston am daith o naws wahanol. Gallwch glywed y cyfan am y gweithgarwch goruwchnaturiol y mae staff a thimoedd ymchwilio goruwchnaturiol, megis Helfeydd Ysbrydion y DU ac Ymchwil Goruwchnaturiol De Cymru, wedi dod ar eu traws. Pa gyfrinachau fydd yn cael eu datgelu am y bobl a arferai byw yma? Ydych chi’n ddigon dewr i gadw lle ar y daith?

 

Bydd y daith yn dechrau am 3pm (ac yn para am 60 - 90 munud)

 

Pris: £7.50 y person (cadw lle ymlaen llaw yn unig)

Yn addas ar gyfer:Fe’ch cynghorir y gall plant gael ofn a rhaid iddynt fod yng nghwmni oedolyn. 

Cadw lle ymlaen llaw: rhaid cadw lle oherwydd dim ond hyn a hyn o lefydd sydd ar gael

 

Cysylltwch â’r Dderbynfa i gadw eich lle ar 02920701678

Dewch i’r Pentref Canoloesol 15 munud cyn i’r daith gychwyn i gofrestru.

 

  • Archebu: 02920701678

 

Halloween-Pumpkin

Dydd Mercher 31 Hydref Straeon Arswydus Calan Gaeaf

Pentref Canoloesol Cosmeston

Bydd Calan Gaeaf yn dychwelyd i Bentref Canoloesol Cosmeston ddydd Mercher 31 Hydref.

 

Bydd y daith Calan Gaeaf i blant yn digwydd am 10.30am yn unig. (Bydd y daith yn para am 45-60 munud.)

 

Ar y diwrnodau hyn, dim ond y bobl fwyaf dewr fydd yn cael dod i chwilio a chlywed am straeon arswydus Hen Bentref Cosmeston. Bydd plant yn cael eu tywys ar daith atmosfferig wrth iddynt groesawu Calan Gaeaf.

 

Pris: £5 y plentyn (cadw lle ymlaen llaw yn unig)

Rhaid i bob plentyn fod yng nghwmni oedolyn

Yn addas ar gyfer y teulu cyfan

Cadw lle ymlaen llaw: rhaid cadw lle oherwydd dim ond hyn a hyn o lefydd sydd ar gael

 

Cysylltwch â’r Dderbynfa i gadw lle ar y daith i'r anhysbys ar 02920 701678

Dewch i’r Pentref Canoloesol 15 munud cyn i’r daith gychwyn i gofrestru.

 

  • Archebu: 02920701678

 

Group of nordic walkers with their walking poles

Age Cymru, Cyrsiau Cerdded Nordig

Mae Age Cymru yn cynnig cyrsiau cerdded Nordig cyson yn Llynnoedd Cosmeston i bobl dros eu 50 oed. Maent yn rhedeg dros bum wythnos, ac mae pob sesiwn yn para tua dwy awr. Mae diwrnodau ac amserau’n amrywio yn ôl y galw. Caiff polion eu darparu ar gyfer y cwrs.

  

Mae’r sesiynau’n gyfle i roi cynnig ar rai o dechnegau’r maes cynyddol boblogaidd a hwyliog hwn o ymarfer corff.

 

couple-walking

Cerdded 

Mae digon o lefydd i fwynhau cerdded yn ardaloedd ein harfordir a chefn gwlad, o lan y môr i dir comin a bryniau. Galwch heibio i un o’n canolfannau ymwelwyr i gasglu canllaw teithiau cerdded, llwybrau trywyddu, mapiau a theithiau byd natur. 

Cyclists

Seiclo

Mae Arfordir Treftadaeth Morgannwg yn hygyrch i seiclwyr yr holl ford ar hyd yr heol o Gaerdydd i Ben-y-bont ar Ogwr erbyn hyn. Gallwch chi hefyd farchogaeth drwy ein parciau gwledig ac archwilio byd natur a bywyd gwyllt ar hyd y ffordd.

Chwaraeon dŵr

Does dim rhyfedd fod y rhain mor boblogaidd ymhlith trigolion ac ymwelwyr fel ei gilydd pan fod 14 milltir o arfordir i’w fwynhau. Galwch heibio i Ganolfan yr Arfordir Treftadaeth neu Lynnoedd Cosmeston am wybodaeth bellach am syrffio, caiacio, plymio, rhwyf-fyrddio a bordhwylio.