Top

Brig

Digwyddiadau a Gweithgareddau

Gwybodaeth am ddigwyddiadau a gweithgareddau sy’n digwydd ledled arfordir a chefn gwlad Bro Morgannwg. 

 

Medieval Village building

Clwb Helwyr Hanes

Dydd Gwener 27 Gorffennaf

Pentref Canoloesol Cosmeston 

Bydd y Pentref Canoloesol yn cynnal ‘Clwb Helwyr Hanes’ yn ystod gwyliau’r haf. Ewch yn ôl mewn amser a chwrdd â phentrefwr, dysgu am ei fywyd, y pla, cosbau, a rhoi cynnig ar wneud bara, dal arfau a gwneud teils clai a chanhwyllau. Dewch i’r Pentref Canoloesol am 9.45am i gofrestru.

 

Bydd y Clwb Helwyr Hanes bob dydd Llun yn ystod gwyliau'r haf o 10am tan 11:30am

 

Cost: £5 y plentyn (rhaid cadw lle a thalu ymlaen llaw)

Yn addas ar gyfer: 7 – 11 oed

Rhaid cadw lle a thalu ymlaen llaw – dim ond hyn a hyn o lefydd sydd ar gael

 

 • Archebu: 02920701678

 

Rock-pool

Chwilota mewn Pyllau Glan Môr

Dydd Llun 30 Gorffennaf, 1:30pm

Arfordir Treftadaeth Morgannwg, Southerndown

Dewch i ymuno â’r ceidwaid i ddarganfod beth sy’n byw o dan y creigiau ac ar y traeth yn Nwnrhefn. Dewch i Ganolfan Arfordir Treftadaeth Morgannwg, Southerndown 15 munud cyn dechrau’r sesiwn er mwyn cofrestru .

 

Cost £5 y plentyn (rhaid talu ymlaen llaw)

Addas ar gyfer plant 7+ oed.

Mae’r sesiynau’n para tua 90 munud.

 

 • 02920701678

 

Marshmallow roasting

Adeiladu Lle Cuddio a Thân (gyda thrîts)

Dydd Llun 30 Gorffennaf 

Pentref Canoloesol Cosmeston 

Helpwch ni i adeiladu lle cuddio wedyn cewch bwyta trîts wrth y tân. Dewch i’r Dderbynfa am 9:45am i gofrestru.

 

Cost £5 y plentyn (rhaid cadw lle a thalu ymlaen llaw)

Yn addas ar gyfer: 7 – 11 oed

Cynhelir y sesiwn o 10am tan 12pm

 

 • Archebu: 02920701678

 

Rhaid cadw lle a thalu ymlaen llaw – dim ond hyn a hyn o lefydd sydd ar gael

Den

Adeiladu Lle Cuddio a Thân (gyda thrîts)

Dydd Mercher 1 Awst

Parc Gwledig Porthceri

Helpwch ni i adeiladu lle cuddio wedyn cewch bwyta trîts wrth y tân. Dewch i’r Porthordy’r Goedwig  am 9:55am i gofrestru.

 

Cost £5 y plentyn (rhaid cadw lle a thalu ymlaen llaw)

Yn addas ar gyfer: 7 – 11 oed

Cynhelir y sesiwn o 10.00am tan 12.00pm

 

 • Archebu: 02920701678

 

Rhaid cadw lle a thalu ymlaen llaw – dim ond hyn a hyn o lefydd sydd ar gael

Barn Interior 4

Clwb Helwyr Hanes

Dydd Gwener 3 Awst, 10.00am – 11:30am.

Pentref Canoloesol Cosmeston 

Bydd y Pentref Canoloesol yn cynnal ‘Clwb Helwyr Hanes’ yn ystod gwyliau’r haf. Ewch yn ôl mewn amser a chwrdd â phentrefwr, dysgu am ei fywyd, y pla, cosbau, a rhoi cynnig ar wneud bara, dal arfau a gwneud teils clai a chanhwyllau. Dewch i’r Pentref Canoloesol am 9.45am i gofrestru.

 

Bydd y Clwb Helwyr Hanes bob dydd Llun yn ystod gwyliau'r haf o 10am tan 11:30am

 

Cost: £5 y plentyn (rhaid cadw lle a thalu ymlaen llaw)

Yn addas ar gyfer: 7 – 11 oed

Rhaid cadw lle a thalu ymlaen llaw – dim ond hyn a hyn o lefydd sydd ar gael

 

 • Archebu: 02920701678

 

Go-Wild-logo

Adeiladu Lle Cuddio a Thân (gyda thrîts)

Dydd Llun 6 Awst 

Pentref Canoloesol Cosmeston

Helpwch ni i adeiladu lle cuddio wedyn cewch bwyta trîts wrth y tân. Dewch i’r Dderbynfa am 9:45am i gofrestru 

 

Cost £5 y plentyn (rhaid cadw lle a thalu ymlaen llaw)

Yn addas ar gyfer: 7 – 11 oed

Cynhelir y sesiwn o 10.00am tan 12.00pm

 

 • Archebu: 02920701678

 

Rhaid cadw lle a thalu ymlaen llaw – dim ond hyn a hyn o lefydd sydd ar gael

Fishing nets

Chwilota am Ffosilau & Chwilota mewn Pwll

Dydd Mawrth 7  Awst

Parc Gwledig Porthceri

Hela am bygod yn y pyllau, dolydd a choedwigoedd Porthceri. Dewch i’r Porthordy’r Goedwig  am 9:55am i gofrestru.

 

Cost £5 y plentyn (rhaid cadw lle a thalu ymlaen llaw)

Yn addas ar gyfer: 7 – 11 oed

Cynhelir y sesiwn o 10.00am tan 12.00pm

 

 • Archebu: 02920701678

 

Rhaid cadw lle a thalu ymlaen llaw – dim ond hyn a hyn o lefydd sydd ar gael

Cosmeston Medieval Village from field

Clwb Helwyr Hanes

Dydd Gwener 10 Awst, 10.00am – 11:30am

Pentref Canoloesol Cosmeston 

Bydd y Pentref Canoloesol yn cynnal ‘Clwb Helwyr Hanes’ yn ystod gwyliau’r haf. Ewch yn ôl mewn amser a chwrdd â phentrefwr, dysgu am ei fywyd, y pla, cosbau, a rhoi cynnig ar wneud bara, dal arfau a gwneud teils clai a chanhwyllau. Dewch i’r Pentref Canoloesol am 9.45am i gofrestru.

 

Bydd y Clwb Helwyr Hanes bob dydd Llun yn ystod gwyliau'r haf o 10am tan 11:30am

 

Cost: £5 y plentyn (rhaid cadw lle a thalu ymlaen llaw)

Yn addas ar gyfer: 7 – 11 oed

Rhaid cadw lle a thalu ymlaen llaw – dim ond hyn a hyn o lefydd sydd ar gael

 

 • Archebu: 02920701678

 

Beadlet anemone

Chwilota mewn Pyllau Glan Môr

Dydd Gwener 10 Awst, 11.00am

Arfordir Treftadaeth Morgannwg, Southerndown

Dewch i ymuno â’r ceidwaid i ddarganfod beth sy’n byw o dan y creigiau ac ar y traeth yn Nwnrhefn. Dewch i Ganolfan Arfordir Treftadaeth Morgannwg, Southerndown 15 munud cyn dechrau’r sesiwn er mwyn cofrestru .

 

Cost £5 y plentyn (rhaid talu ymlaen llaw)

Addas ar gyfer plant 7+ oed.

Mae’r sesiynau’n para tua 90 munud.

 

 • 02920701678

 

Limpets

Chwilota mewn Pyllau Glan Môr

Dydd Mawrth 14 Awst, 2.00pm

Arfordir Treftadaeth Morgannwg, Southerndown

Dewch i ymuno â’r ceidwaid i ddarganfod beth sy’n byw o dan y creigiau ac ar y traeth yn Nwnrhefn. Dewch i Ganolfan Arfordir Treftadaeth Morgannwg, Southerndown 15 munud cyn dechrau’r sesiwn er mwyn cofrestru .

 

Cost £5 y plentyn (rhaid talu ymlaen llaw)

Addas ar gyfer plant 7+ oed.

Mae’r sesiynau’n para tua 90 munud.

 

 • 02920701678

 

Marshmallow roasting

Adeiladu Lle Cuddio a Thân (gyda thrîts)

Dydd Mawrth 14 Awst 

Pentref Canoloesol Cosmeston 

Helpwch ni i adeiladu lle cuddio wedyn cewch bwyta trîts wrth y tân. Dewch i’r Dderbynfa am 9:45am i gofrestru

 

Cost £5 y plentyn (rhaid cadw lle a thalu ymlaen llaw)

Yn addas ar gyfer: 7 – 11 oed

Cynhelir y sesiwn o 10.00am tan 12.00pm

 

 • Archebu: 02920701678

 

Rhaid cadw lle a thalu ymlaen llaw – dim ond hyn a hyn o lefydd sydd ar gael

Go-Wild-logo

Adeiladu Lle Cuddio a Thân (gyda thrîts)

Dydd Lau  16  Awst

Parc Gwledig Porthceri

Helpwch ni i adeiladu lle cuddio wedyn cewch bwyta trîts wrth y tân. Dewch i’r Porthordy’r Goedwig  am 9:55am i gofrestru.

 

Cost £5 y plentyn (rhaid cadw lle a thalu ymlaen llaw)

Yn addas ar gyfer: 7 – 11 oed

Cynhelir y sesiwn o 10.00am tan 12.00pm

 

 • Archebu: 02920701678

 

Rhaid cadw lle a thalu ymlaen llaw – dim ond hyn a hyn o lefydd sydd ar gael

Hollyhock in front of medieval village

Clwb Helwyr Hanes

Dydd Gwener 17 Awst, 10.00am - 11:30am

Pentref Canoloesol Cosmeston 

Bydd y Pentref Canoloesol yn cynnal ‘Clwb Helwyr Hanes’ yn ystod gwyliau’r haf. Ewch yn ôl mewn amser a chwrdd â phentrefwr, dysgu am ei fywyd, y pla, cosbau, a rhoi cynnig ar wneud bara, dal arfau a gwneud teils clai a chanhwyllau. Dewch i’r Pentref Canoloesol am 9.45am i gofrestru.

 

Bydd y Clwb Helwyr Hanes bob dydd Llun yn ystod gwyliau'r haf o 10am tan 11:30am

 

Cost: £5 y plentyn (rhaid cadw lle a thalu ymlaen llaw)

Yn addas ar gyfer: 7 – 11 oed

Rhaid cadw lle a thalu ymlaen llaw – dim ond hyn a hyn o lefydd sydd ar gael

 

 • Archebu: 02920701678

 

Marshmallow roasting

Adeiladu Lle Cuddio a Thân (gyda thrîts)

Dydd Mawrth 21 Awst 

Pentref Canoloesol Cosmeston 

Helpwch ni i adeiladu lle cuddio wedyn cewch bwyta trîts wrth y tân. Dewch i’r Dderbynfa am 9:45am i gofrestru.

 

Cost £5 y plentyn (rhaid cadw lle a thalu ymlaen llaw)

Yn addas ar gyfer: 7 – 11 oed

Cynhelir y sesiwn o 10.00am tan 12.00pm

 

 • Archebu: 02920701678

Rhaid cadw lle a thalu ymlaen llaw – dim ond hyn a hyn o lefydd sydd ar gael

Medieval village entrance

Clwb Helwyr Hanes

Dydd Gwener 24 Awst, 10.00am – 11:30am

Pentref Canoloesol Cosmeston 

Bydd y Pentref Canoloesol yn cynnal ‘Clwb Helwyr Hanes’ yn ystod gwyliau’r haf. Ewch yn ôl mewn amser a chwrdd â phentrefwr, dysgu am ei fywyd, y pla, cosbau, a rhoi cynnig ar wneud bara, dal arfau a gwneud teils clai a chanhwyllau. Dewch i’r Pentref Canoloesol am 9.45am i gofrestru.

 

Bydd y Clwb Helwyr Hanes bob dydd Llun yn ystod gwyliau'r haf o 10am tan 11:30am

 

Cost: £5 y plentyn (rhaid cadw lle a thalu ymlaen llaw)

Yn addas ar gyfer: 7 – 11 oed

Rhaid cadw lle a thalu ymlaen llaw – dim ond hyn a hyn o lefydd sydd ar gael

 

 • Archebu: 02920701678

 

Fishing nets

Chwilota Pyllau Trai & Saffai Traethliau 

Dydd Mercher  22  Awst  

Parc Gwledig Porthceri

Archwiliwch lan y môr a phyllau creigiau'r traeth pysgog ym Mhorthceri yn chwilio am grancod a chreaduriaid môr eraill! Dewch i’r Porthordy’r Goedwig  am 9:55am i gofrestru.

 

Cost £5 y plentyn (rhaid cadw lle a thalu ymlaen llaw)

Yn addas ar gyfer: 7 – 11 oed

Cynhelir y sesiwn o 10.00am tan 12.00pm

 

 • Archebu: 02920701678

 

Rhaid cadw lle a thalu ymlaen llaw – dim ond hyn a hyn o lefydd sydd ar gael

green paddle worm and barnacles

Chwilota mewn Pyllau Glan Môr

Dydd Gwener 24 Awst, 11.00am

Arfordir Treftadaeth Morgannwg, Southerndown

Dewch i ymuno â’r ceidwaid i ddarganfod beth sy’n byw o dan y creigiau ac ar y traeth yn Nwnrhefn. Dewch i Ganolfan Arfordir Treftadaeth Morgannwg, Southerndown 15 munud cyn dechrau’r sesiwn er mwyn cofrestru

 

Cost £5 y plentyn (rhaid talu ymlaen llaw)

Addas ar gyfer plant 7+ oed.

Mae’r sesiynau’n para tua 90 munud.

 

 • 02920701678

 

Den

Adeiladu Lle Cuddio a Thân (gyda thrîts)

Dydd Lau 30 Awst 

Pentref Canoloesol Cosmeston 

Helpwch ni i adeiladu lle cuddio wedyn cewch bwyta trîts wrth y tân. Dewch i’r Dderbynfa am 9:45am i gofrestru.

 

Cost £5 y plentyn (rhaid cadw lle a thalu ymlaen llaw)

Yn addas ar gyfer: 7 – 11 oed

Cynhelir y sesiwn o 10.00am tan 12.00pm

 

 • Archebu: 02920701678

 

Rhaid cadw lle a thalu ymlaen llaw – dim ond hyn a hyn o lefydd sydd ar gael

Tithe Gable

Clwb Helwyr Hanes

Dydd Gwener 31 Awst, 10.00am – 11:30am

Pentref Canoloesol Cosmeston 

Bydd y Pentref Canoloesol yn cynnal ‘Clwb Helwyr Hanes’ yn ystod gwyliau’r haf. Ewch yn ôl mewn amser a chwrdd â phentrefwr, dysgu am ei fywyd, y pla, cosbau, a rhoi cynnig ar wneud bara, dal arfau a gwneud teils clai a chanhwyllau. Dewch i’r Pentref Canoloesol am 9.45am i gofrestru.

 

Bydd y Clwb Helwyr Hanes bob dydd Llun yn ystod gwyliau'r haf o 10am tan 11:30am

 

Cost: £5 y plentyn (rhaid cadw lle a thalu ymlaen llaw)

Yn addas ar gyfer: 7 – 11 oed

Rhaid cadw lle a thalu ymlaen llaw – dim ond hyn a hyn o lefydd sydd ar gael

 

 • Archebu: 02920701678

 

The Reeve's barn at Cosmeston Medieval Village

CLODDIO YM MHENTREF CANOLOESOL COSMESTON

Ym mis Gorffennaf eleni, bydd Adran Archaeoleg a Chadwraeth Prifysgol Caerdydd yn parhau â’r gwaith cloddio ym Mhentref Canoloesol Cosmeston fel rhan o’r bartneriaeth Prosiect Archeolegol Cosmeston gyda Chyngor Bro Morgannwg. Mae grant hael gan Gymdeithas Hynafiaethwyr Llundain wedi galluogi pedair wythnos o waith maes.

 

Bydd y gwaith cloddio’n digwydd o ddydd Llun 2il i ddydd Gwener 27ain Gorffennaf ac o ddydd Llun 9fed i ddydd Mawrth 26ain (gan gynnwys y diwrnodau hynny)  gall ymwelwyr â’r Pentref Canoloesol weld y gwaith maes a’r hyn sy’n cael ei ganfod mewn teithiau ar y safle ar amseroedd penodol.

 • 02920701678
 • Cosmestonlakes@valeofglamorgan.gov.uk

 

Group of nordic walkers with their walking poles

Age Cymru, Cyrsiau Cerdded Nordig

Mae Age Cymru yn cynnig cyrsiau cerdded Nordig cyson yn Llynnoedd Cosmeston i bobl dros eu 50 oed. Maent yn rhedeg dros bum wythnos, ac mae pob sesiwn yn para tua dwy awr. Mae diwrnodau ac amserau’n amrywio yn ôl y galw. Caiff polion eu darparu ar gyfer y cwrs.

  

Mae’r sesiynau’n gyfle i roi cynnig ar rai o dechnegau’r maes cynyddol boblogaidd a hwyliog hwn o ymarfer corff.

 

couple-walking

Cerdded 

Mae digon o lefydd i fwynhau cerdded yn ardaloedd ein harfordir a chefn gwlad, o lan y môr i dir comin a bryniau. Galwch heibio i un o’n canolfannau ymwelwyr i gasglu canllaw teithiau cerdded, llwybrau trywyddu, mapiau a theithiau byd natur. 

Cyclists

Seiclo

Mae Arfordir Treftadaeth Morgannwg yn hygyrch i seiclwyr yr holl ford ar hyd yr heol o Gaerdydd i Ben-y-bont ar Ogwr erbyn hyn. Gallwch chi hefyd farchogaeth drwy ein parciau gwledig ac archwilio byd natur a bywyd gwyllt ar hyd y ffordd.

Chwaraeon dŵr

Does dim rhyfedd fod y rhain mor boblogaidd ymhlith trigolion ac ymwelwyr fel ei gilydd pan fod 14 milltir o arfordir i’w fwynhau. Galwch heibio i Ganolfan yr Arfordir Treftadaeth neu Lynnoedd Cosmeston am wybodaeth bellach am syrffio, caiacio, plymio, rhwyf-fyrddio a bordhwylio.