Top

Brig

Digwyddiadau a Gweithgareddau

Gwybodaeth am ddigwyddiadau a gweithgareddau sy’n digwydd ledled arfordir a chefn gwlad Bro Morgannwg. 

 

Cosmeston Night Vision

Digwyddiadau Ysbrydol  

29, 30, 31 Hydref 2017

Dewch i Bentref Canoloesol Cosmeston am daith dra gwahanol. Gwrandewch ar straeon am weithgarwch goruwchnaturiol a welwyd gan staff a thimau ymchwil goruwchnaturiol megis UK Ghost Hunts ac Ymchwil Goruwchnaturiol De Cymru. Pa gyfrinachau gaiff eu datgelu am y bobl oedd arfer byw yma? Ydych chi'n ddigon dewr i gadw lle ar daith?

 

Amser y daith 3pm (bydd y daith yn para am 45-60 munud)

 

Cost: £7.50 y person (rhaid cadw lle a thalu ymlaen llaw yn unig)

Yn addas ar gyfer:Rhybudd cynghorol, gallai plant gael eu dychryn a rhaid iddynt fod yng nghwmni oedolyn.  

Rhaid cadw lle a thalu ymlaen llaw: dim ond hyn a hyn o lefydd sydd ar gael

 

Cysylltwch â’r Dderbynfa i gadw eich lle ar 02920701678

Dewch i’r Pentref Canoloesol 15 munud cyn eich taith i gofrestru.

  • Ffoniwch y Dderbynfa: 02920701678 

Jack-o-Lantern

Straeon Noson Calan Gaeaf Arswydus

29, 30, 31 Hydref 2017

Mae Noson Calan Gaeaf yn dychwelyd i Bentref Canoloesol Cosmeston ar 29, 30 a 31 Hydref.

 

Bydd y daith Noson Calan Gaeaf i Blant yn cael ei chynnal am 10:30am yn unig. (Bydd y daith yn para am 45-60 munud)

 

Ar y diwrnodau hyn, dim ond y rhai dewraf gaiff fynediad i chwilio a darganfod straeon arswydus Hen Bentref Cosmeston.  Caiff plant eu harwain ar daith llawn awyrgylch wrth iddynt ddarganfod bod Noswyl yr Holl Seintiau wedi cyrraedd.

 

 

Cost £5 y plentyn (rhaid cadw lle a thalu ymlaen llaw)

Rhaid i bob plentyn fod yng nghwmni oedolyn.

Addas i’r holl deulu

Rhaid cadw lle a thalu ymlaen llaw: dim ond hyn a hyn o lefydd sydd ar gael

 

Cysylltwch â’r Dderbynfa i drefnu eich ymweliad arswydus ar 02920701678.

Dewch i’r Pentref Canoloesol 15 munud cyn eich taith i gofrestru.

  • Ffoniwch y Dderbynfa: 02920701678
Group of nordic walkers with their walking poles

Age Cymru, Cyrsiau Cerdded Nordig

Mae Age Cymru yn cynnig cyrsiau cerdded Nordig cyson yn Llynnoedd Cosmeston i bobl dros eu 50 oed. Maent yn rhedeg dros bum wythnos, ac mae pob sesiwn yn para tua dwy awr. Mae diwrnodau ac amserau’n amrywio yn ôl y galw. Caiff polion eu darparu ar gyfer y cwrs.

  

Mae’r sesiynau’n gyfle i roi cynnig ar rai o dechnegau’r maes cynyddol boblogaidd a hwyliog hwn o ymarfer corff.

 

couple-walking

Cerdded 

Mae digon o lefydd i fwynhau cerdded yn ardaloedd ein harfordir a chefn gwlad, o lan y môr i dir comin a bryniau. Galwch heibio i un o’n canolfannau ymwelwyr i gasglu canllaw teithiau cerdded, llwybrau trywyddu, mapiau a theithiau byd natur. 

Cyclists

Seiclo

Mae Arfordir Treftadaeth Morgannwg yn hygyrch i seiclwyr yr holl ford ar hyd yr heol o Gaerdydd i Ben-y-bont ar Ogwr erbyn hyn. Gallwch chi hefyd farchogaeth drwy ein parciau gwledig ac archwilio byd natur a bywyd gwyllt ar hyd y ffordd.

Chwaraeon dŵr

Does dim rhyfedd fod y rhain mor boblogaidd ymhlith trigolion ac ymwelwyr fel ei gilydd pan fod 14 milltir o arfordir i’w fwynhau. Galwch heibio i Ganolfan yr Arfordir Treftadaeth neu Lynnoedd Cosmeston am wybodaeth bellach am syrffio, caiacio, plymio, rhwyf-fyrddio a bordhwylio.