Top

Brig

Cyflwyniadau a Chofebion

 

Mae coed, meinciau a phlaciau ar gael ym Mharc Gwledig Porthceri a Pharc Gwledig Llynnoedd Cosmeston.  Os oes gennych ddiddordeb mewn cyflwyniad neu gofeb cysylltwch â'r canlynol

 

  •   Cosmeston: 02920 701678  /  Porthceri: 01446 733589

 

 

 

Coed

Gall plannu coeden goffa helpu pobl i alaru ac mae'n dynodi lle arbennig ar gyfer ffrindiau a theulu i ymweld, cofio a myfyrio.

Mae llawer o leoedd ble gallwch blannu coeden; weithiau mae plannu coed yn rhan o'r rhaglen rheoli tirwedd o fewn y parciau gwledig. Gallwch ond plannu rhywogaethau coed brodorol ac mae gan y parc gwledig rhestr o rywogaethau cymeradwy i'ch helpu i ddewis.

Y noddwr sy'n gyfrifol am ddewis a phrynu'r goeden, postyn cymorth ategol a'r strapen. Gall y parc gwledig roi manylion masnachwr cyfrifol lle gellir prynu rhywogaethau coed (tua 6-8 troedfedd o uchder).

 

Prynu Coeden Goffa

Mae'r pris am blannu coeden goffa'n cynnwys gwasanaethau warden ar y diwrnod y plannu, a’r holl waith o gynnal y goeden yn y dyfodol gan y Gwasanaeth Cefn Gwlad profiadol. Os na fydd y goeden yn aeddfedu, caiff un goeden arall ei phlannu yn ei lle heb gost ychwanegol.

Pris: £300 (Nid yw hyn yn cynnwys pris y goeden)

 

Plannu Coed

Rhwng canol Hydref a diwedd mis Chwefror y mae'r tymor plannu coed coffa.

Bydd aelod profiadol o'r gwasanaeth ceidwaid yn eich helpu i blannu, a bydd fel arfer yn paratoi'r twll cyn i chi gyrraedd.

Bydd y ceidwad hefyd yn rhoi cyngor i chi am y goeden, ac ar ôl hynny mae croeso i chi a'ch teulu plannu'r goeden yn y twll sydd wedi'i baratoi.

Unwaith y bydd y plannu wedi'i gwblhau, rhoddir map i chi i nodi lleoliad y goeden a manylion y dyddiad a rhywogaeth y goeden.

Os caiff eich coeden ei difrodi, ac mae’r goeden yn methu ag aeddfedu oherwydd hynny, bydd y Parc Gwledig yn newid y goeden unwaith heb unrhyw gost ychwanegol.

Yn anffodus, ni cheir codi unrhyw blaciau, ac ni chaniateir plannu blodau. Drwy hynny osgoir tynnu sylw at y goeden nad oes ei eisiau. Os ydych am osod rhai blodau wrth ymyl y goeden ar adegau penodol o'r flwyddyn, mae hyn yn dderbyniol.

 

 

Meinciau

Mae meinciau ar gael mewn lleoliadau lle mae angen seddi ychwanegol neu lle y mae angen eu hailosod.  Mae meinciau a phlaciau ar gael i’w prynu'n uniongyrchol oddi wrth Barc Gwledig Porthceri a Pharc Gwledig Llynnoedd Cosmeston.  Caiff meinciau eu gosod ar y safle gan y gwasanaeth cefn gwlad.  

Mae gan y meinciau ddyluniad traddodiadol ac maen nhw wedi'u gwneud o ddeunyddiau ecogyfeillgar sydd wedi'u hailgylchu. Yn rhan o’r dyluniad mae eu breichiau’n ddu ac mae’r slatiau’n frown.  Gall y meinciau wrthsefyll fandaleiddio, maen nhw wedi’u dylunio’n gadarn a does byth angen eu paentio. Maen nhw’n gwrthsefyll y tywydd ac nid ydynt yn pydru.

 

Darperir hefyd blac (150mm x 50mm) gyda geiriad o’ch dewis, ar ôl i’r Gwasanaeth Cefn Gwlad gytuno arnyn nhw.

 

Manylion y Meinciau

Hyd: 1970mm

Dyfnder: 780mm

Uchder y Sedd: 460mm

Uchder Cyffredinol: 880mm

Pris: £1,500

 

 

Placiau

Mae placiau ar gael sy’n mynd ar biler pren sydd wedi'i dorri o binwydden Douglas.  Mae’r placiau ar gael i’w prynu'n uniongyrchol oddi wrth Barc Gwledig Porthceri a Pharc Gwledig Llynnoedd Cosmeston a chaiff eu gosod ar y safle gan y Gwasanaeth Cefn Gwlad.  

 

Darperir hefyd blac (150mm x 50mm) gyda geiriad o’ch dewis, ar ôl i’r Gwasanaeth Cefn Gwlad gytuno arnyn nhw.

 

Pris: £300