Top

Brig

Cynllun Placiau Pier Penarth

Ydych chi am nodi digwyddiad arbennig neu goffáu person annwyl? Gwnewch hynny drwy roi plac pres ag arysgrif ar Bier Penarth.

 

Placiau

Ceir placiau pres mewn dau faint:

  • 100mm x 12mm (uchafswm o 20 o lythrennau, gan gynnwys bylchau) = £25
  • 100mm x 36mm (uchafswm o 60 lythrennau, gan gynnwys bylchau) = £60

 

Caiff yr holl elw a wneir o Gynllun Placiau Pier Penarth ei ddefnyddio i gynorthwyo â gwaith cynnal a chadw’r Pier. 

 

There are no images in the search content table for folder: 23305

 

 

Anfonwch eich ffurflen wedi ei chwblhau at:

 

Ymweld â’r Fro
Adran Twristiaeth a Digwyddiadau
Cyngor Bro Morgannwg
Paget Road
Ynys Y Barri
CF62 5TQ