Top

Brig

Camera Blwch Nyth

Ym Mharc Gwledig Llynnoedd Cosmeston, mae camera blwch nyth a chamera gwyliadwriaeth pwynt ysbïo. Mae’r delweddau sy’n cael eu cofnodi ar gael i’w gwylio yng nghanolfan yr ymwelwyr, a chaiff lluniau blwch y nyth eu llwytho i’r dudalen hon er mwyn i bawb eu gweld

 

Spypiont surveillance trail camera

Camera Gwyliadwriaeth Pwynt Ysbïo

Gall y camera hwn dynnu lluniau llonydd a fideo mewn lliw, ac mae ganddo adnodd isgoch at ddiben recordio yn ystod y nos. Caiff y camera ei osod mewn gwahanol leoliadau ledled y parc gwledig er mwyn cofnodi’r bywyd gwyllt sy’n mynd heibio iddo. Mae delweddau’r camera hwn ar gael i’w gwylio yng nghanolfan yr ymwelwyr er mwyn i bawb eu gweld. 

 

 

 

Nestbox located on Visitor Centre building at CosmestonCamera Blwch Nyth

Codwyd blwch nyth â chamera mewnol ynddo uwchben drws mynedfa adeilad y prif ganolfan ymwelwyr. Gosodwyd camera ac uned sain yn y blwch, a fydd yn ffrydio lluniau a sain i’r sgrin 42 fodfedd yn y ganolfan ymwelwyr yn fyw er mwyn i ymwelwyr eu gwylio. Caiff lluniau llonydd eu tynni oddi ar y fideo a’u llwytho i’r dudalen hon i hysbysu pawb o’r newyddion diweddaraf.

 

Am y bedwaredd flwyddyn o’r bron ers i’r blwch nyth gael ei osod yn 2012,mae mewn defnydd unwaith eto. Gwelir lluniau cyntaf adeiladu’r nyth isod, a byddwn ni’n ychwanegu lluniau dros yr wythnosau nesaf. 

 

 

Teulu Blwch y Nyth 2016

Mae’r ditw tomos las yn gymysgedd liwgar, ddeniadol o las, melyn, gwyn a gwyrdd, ac mae’n ymwelydd cyson â’n gerddi, ac yn hawdd i’w hadnabod. Maent yn adar bach chwilfrydig ac fe’u gwelir yn aml mewn coetiroedd, gwrychoedd, parciau a gerddi. Maent yn gyffredin ledled y DU, ac fel arfer, maent yn bwyta pryfed, lindys, hadau a chnau.

 

Hyd bywyd arferol: 3 blynedd

Uchafswm oed a gofnodwyd: 9 mlynedd 9 mis 2 ddiwrnod (cofnodwyd yn 1990)

Oed bridio am y tro cyntaf: 1 mlwydd oed

Dodwy’r nythaid gyntaf: 12 Ebrill-11 Mai

Maint y nythaid: 8–10 wy

Cyfnod deor: 13–15 diwrnod gan y fenyw

Magu plu: 18–21 diwrnod

Enw Saesneg: Blue tit

 

Nythaid 2016

 http://test.internet.valeofglamorgan.gov.uk/Images/Parks-and-Gardens/Cosmeston/blue-tit-eggs-2016-Cropped-171x178.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gwener 13 Mai

Saith wy yn y nyth. Deor ar 15 Mai

 

 http://test.internet.valeofglamorgan.gov.uk/Images/Parks-and-Gardens/Cosmeston/blue-tit-chick-2016-Cropped-170x179.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llun 30 Mai

Cywion yn disgwyl eu bwyd yn gegagored.

 http://test.internet.valeofglamorgan.gov.uk/Images/Parks-and-Gardens/Cosmeston/Blue-tit-leaves-nest-2016-Cropped-170x180.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gwener 3 Mehefin

Y cyw olaf yn gadael blwch y nyth.

 

 

 

Nythaid 2015

 

Blue Tit eggs starting to hatch

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sul 10 Mai:

Wyau’r titw tomos las yn dechrau deor am 2.45pm

Blue Tit chicks in the nest box at 8 days old

Llun 18 Mai

Titw tomos las a’i chywion yn y nyth yn wyth diwrnod oed.

Blue Tit entering the nest box to feed her young

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sul 24 Mai

Titw tomos las yn dod i mewn i flwch y nyth i fwydo’i chywion.  

 

 

Nythaid 2014

 

http://test.internet.valeofglamorgan.gov.uk/Images/Parks-and-Gardens/Cosmeston/11-blue-tit-eggs-220414.jpg

Mawrth 25 Mawrth: Pâr o ditŵod tomos glas yn prysur gasglu deunydd nythu (mwsogl a glaswellt) i glustogi blwch y nyth

Blue Tit chicks in nest waiting to be fed.

 

Sul 4 Mai: Mae’r wyau wedi deor, a bydd y rhieni bellach yn brysur yn bwydo’u cywion. 

The first Blue Tit chick leaving the nest box

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sul 25 Mawrth: Am 10:14am gadawodd cyw cyntaf y titw tomos las y nyth. Gadawodd y cyw olaf am 4:49pm.

 

 

Nythaid 2013

 

Blue Tit eggs in the nest

 

28 Ebrill 2013:

Pâr o ditŵod tomos glas yn dechrau adeiladu nyth. 

Newly hatched Blue Tit chicks in the nest with no feathers

 

13 Mai 2013: Gwelwyd wyth wy yn y nyth. Erbyn 27 Mai, mi lwyddodd saith cyw i  ddeor.

Blue Tit chicks in nest box fully grown and ready to leave

13 Mehefin 2013: Ar ôl tair wythnos brysur o fwydo, gadawodd y cywion flwch y nyth rhwng 8.30am a 11.30am