Top

Brig

Gweld Bywyd Gwyllt

Mae gan yr arfordir a chefn gwlad gyfoeth i’w chynnig ym mhob tymor o’r flwyddyn, megis adnabod mamaliaid neu adar, gwas y neidr neu degeirianau. Waeth beth yw’ch diléit, mae yma rywbeth i chi ei fwynhau. 

 

Rhestr rhywogaethau

Mae rhestr ar gael o rywogaethau’r planhigion a’r anifeiliaid sy’n byw yn y parc gwledig.

 

Beth am weld sawl un gallwch chi eu nodi ar y rhestr yn ystod eich ymweliad?

 

Ni fydd pob un ohonynt yma gydol y flwyddyn, ac mae rhai o’r adar yn ymwelwyr anfynych i’n glannau. 

 

Arolwg Adar Gwlypdir Cosmeston

Pob mis, rydyn ni’n cynnal arolwg adar y gwlypdir yn Llynnoedd Cosmeston, Arolwg Adar y Gwlypdir (WeBS) yw’r cynllun sy’n monitro adar y dŵr nad sy’n bridio yn y DU.

 

Prif amcanion WeBS yw asesu niferoedd, dilyn patrymau mewn niferoedd ac adnabod y lleoliadau sy’n bwysig i adar y dŵr.

 

 WETLAND

Rhywogaeth

MaiMehGorffAwstMediHyd
Gwyach fawr gopog 6 4 3 6 5 3
Gwyach fach - - 1 2 1 -
Alarch 52 48 30 32 50 50
Hwyaid gwyllt 42 36 51 52 59 85
Hwyaden gopog - - 3 - 24 24
Hwyaden bengoch - - - - - -
Iâr ddŵr - 1 1 2 1 1
Cwtiar  6 5 11 18 37 43
Crëyr - 2 1 1 1 1
Mulfran 4 2 7 4 4 4
Gŵydd Canada  6 18 7 6 6 42
Glas y dorlan - - - 1 - -
Rhegen y dŵr - - - - - -
Gïach - - - - - -
Aderyn y bwn - - - - - -
Corhwyad - - - - - -
Cors-hwyaden lwyd - - - - - -
Hwyad lydanbig - - -  - - -