Pentref Canoloesol Cosmeston 

Lavernock Road, Penarth, Bro Morgannwg, CF64 5UY

 

Yn ystod y gwaith datblygu ym Mharc Gwledig Llynnoedd Cosmeston yn 1978, datgloddiwyd olion cymuned a oedd dros 600 mlwydd oed. Hwn oedd man cychwyn cynllun archeolegol unigryw i adfer pentref Cosmeston.

 

Mae’r pentref canoloesol a welir heddiw yn gwbl hygyrch i ymwelwyr, ac mae’n dyddio o’r flwyddyn 1350. Roedd hwn yn gyfnod difyr yn hanes y pentref, gan ei fod newydd dderbyn cyfraniad sylweddol gan y teulu de Caversham i godi safon byw.

 

Gallwch grwydro o amgylch yr adeiladau wedi eu dodrefnu a’r tiroedd yn ddigon hamddenol, a chofiwch ymweld â’r amgueddfa yn y bwthyn bach gwyn. 

 

 

 

Bride-and-Groom-at-Cosmeston

Priodasau mewn Parciau Gwledig

Gallwn gynnig Ysgubor Ddegwm,  adeiladau hanesyddol eraill neu ddôl ddynodedig i’w llogi fel lleoliad ar gyfer seremonïau sifil, bendithiau priodas a gwleddoedd priodas.

 

Priodasau mewn Parciau Gwledig

 

Medieval Baker

Teithiau Tywys 

Bydd tywysydd mewn gwisg ac mewn cymeriad yn eich tywys chi fel yr ‘ymwelydd’ ar daith ddifyr o amgylch yr adeiladau a’r tiroedd. Bydd cyfle hefyd i chi ryngweithio â’r pentrefwr a gofyn cwestiynau iddo. Yn ystod eich ymweliad, o bosib y dewch ar draws Harri’r bugail moch, Elsbeth o Rydychen, y Tad Edwin, offeiriad y pentref a Walter, maer y pentref.

 

Mae tocynnau ar gael yn y dderbynfa a rhaid eu prynu nid yn hwyrach na 15 munud cyn amser cychwyn y daith.

 

Pris: Oedolion – £5.00 / Plant a gostyngiadau – £3.50 / Plant o dan bump oed, yn rhad ac am ddim.

Amserau’r teithiau: 10.30am, 12.00pm, 1.30pm a 3.00pm

(Ar gau ar 24, 25, 26 Rhagfyr a 01 Ionawr)

 

Audio units

Ffyn Sain

Beth am ategu at eich ymweliad drwy logi ffon sain? Bydd y llais mewn cymeriad, ac yn darparu gwybodaeth am y pentref i’r ymwelydd. Gellir clywed y daith ddifyr hon yng Nghymraeg, Saesneg, Ffrangeg ac Almaeneg.

 

Gallwch gasglu ffon sain o’r Ganolfan Ymwelwyr.

 

Mae ffyn sain hunan0dywys ar gael drwy gydol y dydd o 10.00am tan 5.00pm rhwng mis Ebrill a mis Medi (mynediad olaf am 4.00pm) ac o 10.00am tan 4.00pm rhwng mis Hydref a mis Mawrth (mynediad olaf am 3.00pm).

 

Pris: Oedolion - £5.00 / Plant a gostyngiadau - £3.50

(Ar gau ar 24, 25, 26 Rhagfyr a 01 Ionawr)

Pentref Canoloesol Cosmeston

Lavernock Road

Penarth

Bro Morgannwg

CF64 5UY