Top

Brig

Pentref Canoloesol Cosmeston 

Lavernock Road, Penarth, Bro Morgannwg, CF64 5UY

Oriau agor: Llun – Sul, 10.00am - 5.00pm (Ar gau ar 24, 25, 26 Rhagfyr a 01 Ionawr)

 

Yn ystod y gwaith datblygu ym Mharc Gwledig Llynnoedd Cosmeston yn 1978, datgloddiwyd olion cymuned a oedd dros 600 mlwydd oed. Hwn oedd man cychwyn cynllun archeolegol unigryw i adfer pentref Cosmeston.

 

Mae’r pentref canoloesol a welir heddiw yn gwbl hygyrch i ymwelwyr, ac mae’n dyddio o’r flwyddyn 1350. Roedd hwn yn gyfnod difyr yn hanes y pentref, gan ei fod newydd dderbyn cyfraniad sylweddol gan y teulu de Caversham i godi safon byw.

 

Gallwch grwydro o amgylch yr adeiladau wedi eu dodrefnu a’r tiroedd yn ddigon hamddenol, a chofiwch ymweld â’r amgueddfa yn y bwthyn bach gwyn. 

 

Cosmeston Medieval VillageAdeiladau'r Pentref
Exposed-Foundations

Cloddfeydd ac Ail-lunio

Cosmeston Medieval Village from field

Gwirfoddoli

Making bread medieval village

Teithiau Tywys Addysgiadol

Story Teller at CosmestonTeithiau Tywys 
Medieval-Knights-in--battle

Llogi'r Pentref Canoloesol

Teithiau Tywys 

Bydd tywysydd mewn gwisg ac mewn cymeriad yn eich tywys chi fel yr ‘ymwelydd’ ar daith ddifyr o amgylch yr adeiladau a’r tiroedd. Bydd cyfle hefyd i chi ryngweithio â’r pentrefwr a gofyn cwestiynau iddo. Yn ystod eich ymweliad, o bosib y dewch ar draws Harri’r bugail moch, Elsbeth o Rydychen, y Tad Edwin, offeiriad y pentref a Walter, maer y pentref.

 

Pris: Oedolion – £5.00 / Plant a gostyngiadau – £3.50 / Plant o dan bump oed, yn rhad ac am ddim.

Amserau’r teithiau: 12.00pm, 1.30pm a 3.00pm

Audio units

Ffyn Sain

Beth am ategu at eich ymweliad drwy logi ffon sain? Bydd y llais mewn cymeriad, ac yn darparu gwybodaeth am y pentref i’r ymwelydd. Gellir clywed y daith ddifyr hon yng Nghymraeg, Saesneg, Ffrangeg ac Almaeneg.

 

Gallwch gasglu ffon sain o’r Ganolfan Ymwelwyr.

 

Mae ffyn sain hunan0dywys ar gael drwy gydol y dydd o 10.00am tan 5.00pm rhwng mis Ebrill a mis Medi (mynediad olaf am 4.00pm) ac o 10.00am tan 4.00pm rhwng mis Hydref a mis Mawrth (mynediad olaf am 3.00pm).

 

Pris: Oedolion - £5.00 / Plant a gostyngiadau - £3.50

Pentref Canoloesol Cosmeston

Lavernock Road

Penarth

Bro Morgannwg

CF64 5UY

 

 

 

Rhannu Hoffi