Top

Brig

Canolfan Gymunedol ColcotCanolfan Gymunedol Colcot

Keats Way, Colcot, Y Barri CF62 9TZ

 

Gweld Canolfan Gymunedol Colcot ar fap

 

Cysylltu

  • Julie Froud: 01446 743263/ Alan Smith 01446 741521

 

Trwydded y ganolfan

120 (dawnsio)

170 (eistedd)  

 

Yr adnoddau

Prif neuadd gyda llwyfan

Ystafell Bwyllgor 

Cegin

Toiledau

Cyfleusterau Toiled Anabl

Parcio

Pris llogi

£7 yr awr

Partïon: o £8 yr awr (hyd at 12 oed yn unig) a thâl o tua £2 yr awr i bobl sy’n defnyddio cestyll sboncio

Noder: codir blaendal o £20 nad yw'n ad-daladwy os nad yw'r canolfan yn cael ei adael yn glân ac yn daclus

 

Digwyddiadau a gweithgareddau 

  

Community centre activitiesCommunity centre activities
DyddDosbarthAmser
Dydd Sul Grŵp dawns  4.00pm - 7.00pm
Dydd Llun Neuadd yn wag  N/A
Grŵp dawns  4:30pm - 6:30pm
Dydd Mawrth

Y Celfyddydau perfformio

4:15pm - 5:15pm

Dydd Mercher

Bingo

7.00pm - 9:00pm

Dydd Iau 

Ballet

5:00pm - 7:00pm 

Neuadd yn wag

N/A
Dydd Gwener Neuadd yn wag N/A
Dydd Sadwrn Ballet 10:00am - 12:00pm