Top

Brig

Canolfan Gymunedol Sain TathanCanolfan Gymunedol Sain Tathan

Glyndwr Avenue, Sain Tathan CF62 4PP

 

Gweld Canolfan Gymunedol Sain Tathan ar fap 

 

 

Trwydded y ganolfan

244 o bobl  

 

Cysylltu

I logi’r ganolfan, cysylltwch â Julie Lynch Wilson: 

 

Mae aelodau'r pwyllgor i gyd yn wirfoddolwyr felly byddwch yn amyneddgar wrth wneud ymholiadau os gwelwch yn dda. 

 

Yr adnoddau

Prif neuadd

Cegin

Bar 

 

 

Pris llogi

Lleoliad delfrydol ar gyfer partïon a digwyddiadau preifat

£10 yr awr - mae prisiau’n amrywio ar gyfer partïon a digwyddiadau. Pris ar eich cais.

 

Digwyddiadau a gweithgareddau 

 

Bingo yn Sain Tathan

Mae’r ganolfan yn dal noson bingo ar gyfer yr elusen St John’s Ambulance.

Dydd Sadwrn 4 Tachwedd.

Mae’r drysau yn agor am 1pm ac mae’r bingo yn dechrau am 2pm.

Mae raffl a bwyd ar gael, ac mae arian a godwyd o’r raffl yn mynd tuag at yr elusen.

Mae croeso i unrhyw un gyfranu eitemau fel gwobrau. 

 

 

Ffair Nadolig i Ysgol Sain Tathan

Mi fydd ffair Nadolig yn ganolfan Sain Tathan ar ddydd Sadwrn 25 Tachwedd.

Mi fydd stondinau yn gwerthu tegannau, bwyd, ac addurniadau Nadolig.

Mae’r elw yn mynd i helpu  Ysgol Sain Tathan 

 

 

St Athan Community Centre
  Diwrnod Dosbarth Amser
Dydd Llun Bowlio dan do  7.00pm - 9.00pm (tymhorol)
Dydd Mercher  

Rhieni a phlant bach 

9.30am - 11.30am

Pêl-droed (pobl ifanc)   5.00pm - 7.00pm 
CAOS (youth) 6.30pm - 8.00pm
Dydd Iau Bingo 7.00pm - 10.00pm (y gêm gyntaf am 8pm) 
Dydd Sadwrn

Bingo elusennol    

Ar gael i’w llogi 

7.00pm - 10.00pm (Sadwrn cyntaf y mis) 

Dydd Sul Bingo 7.00pm - 10.00pm (y gêm gyntaf am 8pm) 

 

 

 

 

Rhannu Hoffi