Top

Brig

Gwaith Gwirfoddol

Gall gwirfoddoli fod yn un o’r ffyrdd o dreulio amser sy’n rhoi’r mwyaf o foddhad i chi. Yn ogystal â gwneud gwir wahaniaeth i’r sefydliad rydych chi'n ei helpu, gallwch ddatblygu eich sgiliau, cyfarfod ffrindiau newydd ac agor eich llygaid i fyd newydd. 


Volunteers

Mae Gwasanaethau Gwirfoddol Morgannwg (GVS) yn elusen annibynnol ac mae ganddi aelodaeth ffyniannus o sefydliadau gwirfoddoli a chymunedol sy’n weithgar ym Mro Morgannwg. Helpwn wella safon byw pobl a chymunedau drwy gefnogi gwirfoddolwyr, cyfleoedd i wirfoddoli a grwpiau gwirfoddol.  

 

Rydym yn darparu amrywiaeth o wasanaethau o safon i gwrdd ag anghenion grwpiau gwirfoddol. Rydym yn siop un stop ar gyfer y sector gwirfoddol. Cefnogwn arferion gorau drwy’r sefydliadau gwirfoddol er mwyn iddynt ragori wrth gyflawni eu hamcanion a’u bwriadau.


Gallwn helpu eich grŵp gwirfoddol gyda nifer o wasanaethau sydd am ddim a chost isel, mae rhai ohonynt yn cynnwys: 

  • Ymchwiliadau a chyngor am arian am ddim 
  • Cymorth i ddatblygu polisïau, gweithdrefnau a chyfansoddiadau am ddim 
  • Argraffu proffesiynol am bris rhesymol 
  • Design service including leaflets etc.Gwasanaeth dylunio. Pamffledi ac ati
  • Hysbysebu am ddim yn ein cylchgrawn, ar ein gwefan ac yn ein e-fwletinau
  • Hyfforddiant cost isel ac am ddim 
  • Ymwneud yn ein Rhwydweithiau a’n Fforymau  
  • Parod i weithio ar y cyd ag asiantaethau statudol ac eraill 


Ein swyddogaeth yw rhoi gwybodaeth, cyngor ac arweiniad ar bob agwedd ar wirfoddoli i wirfoddolwyr a sefydliadau sy’n recriwtio. Gallwn recriwtio gwirfoddolwyr ar eich rhan os ydych yn grŵp gwirfoddol neu’n grŵp cymunedol, yn fenter cymdeithasol, yn Gwmni Buddiannau Cymunedol neu’n elusen gofrestredig.

 

Edrychwch ar ein 10 cyfle gwirfoddoli gorau neu ewch i wefan gwirfoddoli Cymru

 

Gwasanaethau Gwirfoddol Morgannwg (GVS) 

Canolfan Menter Gymunedol y Barri,

Heol Skomer,

Y Barri

CF62 9DA

 


Elusen Gofrestredig Rhif. 1163193  Cwmni Cyfyngedig drwy Warant Rhif. 9517850