Top

Brig

Dosbarthiadau a Digwyddiadau

Archwilio’ch coeden deulu, dysgu defnyddio cyfrifiadur neu ddyfais dabled a llawer mwy

 

Rydyn ni’n cynnig amrywiaeth o ddosbarthiadau a gweithdai drwy rwydwaith llyfrgelloedd Bro Morgannwg. Dyma gyfle i ddysgu mewn cynefin anffurfiol gyda thiwtoriaid cymwys, cyfeillgar. 

classes

 

atomic-training logo

Dysgu yn y Cartref 

Ydych chi’n methu dod i’r llyfrgell? Dysgwch sgiliau digidol gartref gan ddefnyddio hyfforddiant Atomic Training 

Oes angen help arnoch chi i ddefnyddio dyfais dabled, ffôn symudol, cyfrifiadur, Mac, meddalwedd, blogiau, Twitter ac ati?

Mae adnodd hyfforddiant fideo Atomic Training yn cynnig mynediad digyfyngiad i filoedd o glipiau fideo sy’n cynnwys dros 500 o amrywiadau meddalwedd cyfredol. 

 

Sesiwn Ddigidol Anffurfiol

Dewch â’ch dyfais eich hun neu defnyddiwch un o’n rhai ni a gallwn ni ateb ymholiadau a datrys problemau am fynd ar-lein. Does dim angen cadw eich lle – galwch heibio unrhyw bryd.

  • Llyfrgell y Barri: Dydd Llun, 10.00am - 12.00pm
  • Llyfrgell Dinas Powys: Dydd Llun, 10.00am - 1.00pm
  • Llyfrgell Llanilltud Fawr: Dydd Mawrth, 10.00am – 1.00pm
  • Llyfrgell Penarth: Dydd Iau, 10.00am – 1.00pm
  • Llyfrgell y Bont-faen: Dydd Gwener, 2.00pm - 5.00pm
  • Llyfrgell y Rhws: Dydd Gwener, 10.00am - 1.00pm
Digital Drop-in

 

tablet man (square)

Cyflwyniad i ddyfeisiau tabled

Sesiwn anffurfiol  ddysgu camau sylfaen defnyddio’ch dyfais dabled. Cadwch eich lle drwy’r ddolen i’ch llyfrgell leol.

 

Cynhaliwyd y sesiynau yma ar ddechrau’r flwyddyn, a byddant yn dychwelyd yn y dyfodol agos. Cofrestrwch eich diddordeb yn eich llyfrgell leol, a gynted gawn ni ddyddiadau newydd, byddwn yn eu hychwanegu at y wefan. Yn y cyfamser, galwch yn un o’n Sesiynau Digidol Anffurfiol, neu drefnu apwyntiad gydag aelod o staff eich llyfrgell leol am sesiwn unigol.

 

Chwilio am Hediadau, Gwestai a Gwyliau Ar-lein

Dysgwch sut i ddefnyddio’r rhyngrwyd i ddod o hyd i’ch gwyliau delfrydol.

 

Mae’r gweithdy hwn wedi dod i ben. Byddwn ni’n ychwanegu dyddiadau newydd ar gyfer yr haf yn y man.

 

Holidays Course (Square)

 

budgeting square

Cyllidebu a Bancio Ar-lein

Amrywiaeth o ffyrdd i gadw trefn ar eich arian gan ddefnyddio adnoddau ar-lein.

 

Mae’r gweithdy hwn wedi dod i ben. Byddwn ni’n ychwanegu dyddiadau newydd ar gyfer yr haf yn y man. 

 

Defnyddio Gwefannau Cymharu i Arbed Arian

Dysgwch sut i arbed arian drwy ddefnyddio’r gwefannau mwyaf effeithlon ar y rhyngrwyd.

 

Mae’r gweithdy hwn wedi dod i ben. Byddwn ni’n ychwanegu dyddiadau newydd ar gyfer yr haf yn y man. 

Comparison websites (square)

 

 

Cymorth Cyfrifiadurol

Gallwch chi drefnu apwyntiad unigol gydag aelod o staff, a fydd yn eich tywys drwy’r broses o ddefnyddio cyfrifiadur am y tro cyntaf.Pan fyddwch chi wedi magu hyder, gallan nhw eich helpu chi i agor cyfrif e-bost i chi gysylltu â theulu a ffrindiau, a’ch cyflwyno i chwilio ar-lein.

 

I drefnu apwyntiad, cysylltwch â’ch llyfrgell leol

tablet lesson

  

 

Blas ar Hanes y Teulu 

Cadwch eich lle yn un o’n sesiynau di-dâl i ddechrau chwilio, i archwilio ymhellach neu i wella eich dulliau ymchwil

Dewch i’r llyfrgell, mynychu dosbarth neu gadw eich lle mewn sesiwn i dderbyn cyngor ar eich ymholiadau archwilio achau, a gweld yr amrywiaeth eang o adnoddau ar-lein gall y llyfrgell ei chynnig, yn cynnwys Find My Past ac Ancestry. Neu beth am ddod i sesiwn flasu? Mae rhywbeth i bawb yma.

Mae’r nifer o lefydd yn gyfyngedig, felly bydd angen i chi gadw eich lle yn y llyfrgell berthnasol

 

Mae’r gweithdai yma wedi dod i ben. Byddwn ni’n ychwanegu dyddiadau newydd ar gyfer yr haf yn y man. 

family history (square)

 

 

 

Rhannu Hoffi