Top

Brig

Llyfrgelloedd yn y Fro 

Benthyca llyfrau, cerddoriaeth a ffilmiau, mwynhau mynediad am ddim i’r rhyngrwyd a defnyddio adnoddau ar-lein llyfrgelloedd y Fro

 

Gall aelodau llyfrgelloedd y Fro gael gafael ar dros 250,000 o lyfrau, 7,000 o lyfrau llafar, 7,000 o CDs cerddoriaeth a 10,000 o DVDs. Yn ogystal, gallant ragnodi llyfrau am ddim o bob cwr o Gymru, cael mynediad am ddim i’r rhyngrwyd a mwynhau llu o wasanaethau penigamp eraill.

 

  

Vale of Glamorgan Libraries Logo

 

*System rheoli gyfrifiadurol newydd*

Bydd y gwasanaeth llyfrgell yn newid i system rheoli gyfrifiadurol newydd ar gyfer staff  o 5 Mehefin a bydd hyn yn effeithio arnoch chi.

 

5 Mehefin bydd llyfrgelloedd yn gweithio all-lein ac ni fydd modd cael mynediad at eich cofnodion neu gatalog y llyfrgell. Byddant yn dal i gyhoeddi a dychwelyd llyfrau heb drafferth ond ni fyddant yn gallu cymryd ceisiadau (cadw) am lyfrau neu fynd â nhw yn eu blaen yn ystod yr amser hwn felly cadwch unrhyw geisiadau newydd a'u rhoi i ni unwaith y byddwn ar-lein eto os gallwch.

 

System rheoli gyfrifiadurol newydd