Top

Brig

Llyfrgelloedd yn y Fro 

Benthyca llyfrau, cerddoriaeth a ffilmiau, mwynhau mynediad am ddim i’r rhyngrwyd a defnyddio adnoddau ar-lein llyfrgelloedd y Fro

 

Gall aelodau llyfrgelloedd y Fro gael gafael ar dros 250,000 o lyfrau, 7,000 o lyfrau llafar, 7,000 o CDs cerddoriaeth a 10,000 o DVDs. Yn ogystal, gallant ragnodi llyfrau am ddim o bob cwr o Gymru, cael mynediad am ddim i’r rhyngrwyd a mwynhau llu o wasanaethau penigamp eraill.

 

  

Vale of Glamorgan Libraries Logo

Rhybudd Pwysig

 

Mi fydd Llyfrgell y Barri ar gau ar ddydd Sadwrn Chwefror 10 ac ar ddydd Sadwrn Chwefror 17, oherwydd i waith cynnal a chadw sydd yn hanfodol.

 

Er hynny, mi fydd y llyfrgelloedd ym Mhenarth, Y Bont-faen a Llanilltud Fawr ar agor o 10yb - 4yp.