Top

Brig

Llyfrgelloedd yn y Fro 

Benthyca llyfrau, cerddoriaeth a ffilmiau, mwynhau mynediad am ddim i’r rhyngrwyd a defnyddio adnoddau ar-lein llyfrgelloedd y Fro

 

Gall aelodau llyfrgelloedd y Fro gael gafael ar dros 250,000 o lyfrau, 7,000 o lyfrau llafar, 7,000 o CDs cerddoriaeth a 10,000 o DVDs. Yn ogystal, gallant ragnodi llyfrau am ddim o bob cwr o Gymru, cael mynediad am ddim i’r rhyngrwyd a mwynhau llu o wasanaethau penigamp eraill.

 

  

Vale of Glamorgan Libraries Logo

 

Mischief Makers Banner

 

Enw Her Ddarllen yr Haf 2018 yw Gwneud Drygioni

 

Rydyn ni’n mynd ar daith i Beanotown, lle yn ôl y sôn mae cist yn llawn pranciau gwych..

 

Cynhelir Her Ddarllen yr Haf bob blwyddyn yn ystod y gwyliau haf.  Gallwch gofrestru yn eich llyfrgell leol, yna darllen y chwe llyfr llyfrgell o’ch dewis i gwblhau’r Her.  Mae gwobrau arbennig i’w casglu ar hyd y ffordd, a gallwch gymryd rhan AM DDIM! 

 

 

 

Dewis Cymru Logo Welsh