Top

Brig

Catalog Ar-lein y Llyfrgell

Chwiliwch ein catalog ar-lein am lyfr, DVD neu grynoddisg sydd o ddiddordeb i chi

 

Os ydych chi wedi ymuno â’r llyfrgell, gallwch chi ddefnyddio rhif eich cerdyn llyfrgell a’ch rhif cyfrinachol i weld gwybodaeth am eich benthyciadau cyfredol, newid eich manylion, adnewyddu eich eitemau, gwneud cais am eitemau newydd, rhagnodi eitemac adolygu teitlau rydych chi wedi chwilio amdanynt neu wedi eu benthyg o’r blaen (adnoddau Saesneg).

 

Os nad oes gennych rif cyfrinachol, gofynnwch i’r staff am un pan fyddwch chi yn y llyfrgell tro nesaf.

search the catalogue
join the library

Ddim yn aelod?

Os nad ydych chi'n aelod o'r llyfrgell, gallwch chi ymuno ar-lein nawr fel ymwelydd. Mae cofrestru'n broses rwydd a chyflym - llenwch y ffurflen fer a bant â chi.

 

Os byddwch chi’n dymuno trosglwyddo’ch aelodaeth ymwelydd i fod yn aelodaeth lawn er mwyn cael benthyg llyfrau, cerddoriaeth a ffilmiau, gallwch wneud hyn drwy drwy alw draw i’ch llyfrgell leol â thystiolaeth o’ch enw a’ch cyfeiriad, a byddwch yn derbyn cerdyn llyfrgell.

 

 •  Sut mae newid fy rhif unigryw?

   - Mynd i hafan llyfrgelloedd

   - Clicio botwm Online Catalogue

   - Fe welwch nifer o symbolau ar ochr chwith y dudalen

   - Clicio botwm Log on / Join

   - Rhoi rhif eich cerdyn llyfrgell a'ch cyfrinair (rhif unigryw) i mewn

   - Clicio Sign In

   - Dylai eich enw ymddangos ar ben y sgrin chwilio

   - Clicio botwm My Activities ar ochr chwith y sgrin

   - Clicio botwm Change my Password

   - Rhowch eich hen rif i mewn, yna eich rhif newydd

   - Clicio botwm Change

   - Clicio botwm Log Off os ydych chi wedi gorffen