Top

Brig

Rhagnodi Eitem Ar-lein

Mae’n haws nag erioed i ragnodi eitem o’r llyfrgell

 

Yr hyn fydd ei angen arnoch chi Lady relaxing on beach with laptop

Bydd angen rhif unigryw arnoch chi i ragnodi eitem ar-lein. Gofynnwch i staff eich llyfrgell agosaf ddarparu un i chi.

 

Unwaith byddwch chi wedi derbyn y rhif, rydych chi’n barod i ddechrau rhagnodi eich eitemau drwy ddefnyddio ein catalog ar-lein

 

 

Sut i ragnodi eitem ar-lein 

 1. Cliciwch eicon Log on / Join.
 2. Rhowch rif eich cerdyn llyfrgell a’ch cyfrinair (rhif unigryw) i mewn.
 3. Cliciwch Sign In.
 4. Dylai’ch enw ymddangos ar dop y sgrin chwilio.
 5. Chwiliwch am yr eitem rydych chi eisiau ei rhagnodi.
 6. Cliciwch ar deitl yr eitem ar y rhestr sy’n ymddangos.
 7. Yna, cliciwch eicon Reserve ar ochr chwith y sgrin.
 8. Bydd bocs deialog yn ymddangos a gallwch chi ddewis o ba lyfrgell yr hoffech gasglu eich eitem.
 9. Cliciwch Make reservation.
 10. Dylai neges ymddangos i gadarnhau’r rhagnodiad. Cliciwch OK. Anfonir e-bost atoch chi i gadarnhau’r rhagnodiad.
 11. I weld beth yw statws eich rhagnodiadau unrhyw bryd, cliciwch eicon My Activities ar ochr chwith y dudalen.
 12. Cliciwch ddolen My reservations.
 13. Bydd rhestr o’ch rhagnodiadau’n ymddangos.
 14. Ar y rhestr hon, gallwch chi weld statws eich rhagnodiadau, newid eich pwynt casglu neu ddileu’r rhagnodiad yn gyfan gwbl
 15. Cofiwch glicio Log Off ar ddiwedd eich sesiwn.