Top

Brig

Llyfrgelloedd Plant a Phobl Ifanc

Mae amrywiaeth eang o lyfrau i blant a phobl ifanc ym mhob un o’n llyfrgelloedd.

 

Mae llyfrgelloedd mawr i blant yn Llyfrgell Penarth a Llyfrgell Newydd Gyfoes y Sir yn y Barri ar ei newydd wedd gyfoes. Yn Llyfrgell y Sir Y Barri mae’r Adran Ieuenctid ar wahân gyntaf yn Llyfrgelloedd y Fro.

 

 

Chatterbooks Clonclyfrau Logo

 

I ddysgu mwy am gynllun Clonclyfrau, ewch i wefan yr Asiantaeth Ddarllen.

Clonclyfrau

Mae nifer o lyfrgelloedd yn cynnal sesiynau darllen ‘Clonclyfrau’ i blant 4–12 oed. 

Cysylltwch â’ch llyfrgell leol am wybodaeth bellach. 


homework help

Help gyda gwaith Cartref 

Oes angen help llaw arnat ti gyda dy waith cartref?

Mae llawer o lyfrau gwybodaeth ar gael ar-lein a gall aelodau’r llyfrgell eu gweld 24 awr y dydd ar ein tudalen help gyda gwaith cartref.

 

Help gyda Gwaith Cartref

cyber security

Diogelwch Ar-lein

Mae’r Rhyngrwyd yn lle gwych i ddysgu pethau newydd a chyffrous. Yn bwysicach na dim, dylet ti aros yn ddiogel a chael hwyl. Dyma sut i fod yn glyfar ac yn ddiogel tra wyt ti ar-lein.

 

 

Cyngor ar diogelwch ar-lein

 

Plant o dan 5 oed

Babanod wrth eu Bodd â Llyfrau. Dewch i weld ein hadran fabanod i gael gwybodaeth am Amser Stori, Dechrau Da a sesiynau Dechrau Da Cropian Da sy’n digwydd mewn llyfrgelloedd ledled Bro Morgannwg.

 

Gwybodaeth a chefnogaeth

Gwefannau Defnyddiol

 

Ziptales logo

 

 

Mae Ziptales yma i wneud darllen yn hwyl!

Llyfrgell ar-lein sy’n cynnwys dros 550 o straeon a gweithgareddau rhyngweithiol gyda throslais, animeiddio, cwisys, gemau a mwy i blant 4–12+ oed. 

 

Cer i wefan Ziptales (Saesneg yn unig) i fewngofnodi. Os wyt ti ar un o gyfrifiaduron y llyfrgell, bydd hyn yn digwydd yn awtomatig.

 

Os wyt ti’n mewngofnodi o rywle arall, e.e. gartref, bydd angen rhif dy gerdyn llyfrgell arnat ti.

Who Next Logo

Pwy nesaf ...?

Wyt ti wedi darllen pob llyfr gan dy hoff awdur ac eisiau ychydig o gyngor ar ble i fynd nesaf? Wyt ti’n chwilio am awdur sy’n ysgrifennu mewn arddull debyg, neu am ysbrydoliaeth i ddod o hyd i rywbeth gwahanol i’w ddarllen? Gall ‘Who Next …?’ helpu! Am wybodaeth bellach, cer i wefan Who Next...? (gwefan Saesneg).

 

Mynd i wefan Who Next...? ar gyfrifiadur yn y llyfrgell

Mynd i wefan Who Next...? yn rhywle arall, e.e. yn y cartref: bydd gofyn i ti roi rhif dy gerdyn llyfrgell.