Top

Brig

Y Faner WerddCynllun Gwobr y Faner Werdd

Cynllun Gwobr y Faner Werdd® yw’r meincnod safon ar gyfer parciau a lleiniau gwyrdd yn y DU

 

Cyflwynwyd y cynllun yn 1996 i gydnabod a gwobrwyo’r lleiniau gwyrdd gorau yn y wlad. Rhoddwyd y gwobrau cyntaf yn 1997 a heddiw, mae’r cynllun yn parhau i weithredu fel llinyn mesur ar gyfer safon ein parciau a’n lleiniau gwyrdd.

 

Ar hyn o bryd, mae pum parc ym Mro Morgannwg sydd wedi derbyn Gwobr y Faner Werdd. 

 

Windsor-Gardens

Parc Alexandra a Gerddi Windsor

Penarth

Parc Edwardaidd sydd wedi cael ei gynnal a’i gadw’n dda ydy Parc Alexandra. Mae’n edrych dros Fôr Hafren mewn safle deniadol ac mae wedi cadw nifer o’i nodweddion gwreiddiol.

 

Mae bandstand wythochrog mewn safle amlwg ar ochr ogleddol y parc, ac mae grisiau ger llaw sy'n arwain i lawr i Gysgodfa’r Traeth gynt ar y Rhodfa.

Central-Park-in-Barry

Parc Canolog

Y Barri 

Lleolir y Parc Canolog mewn man cyfleus yng nghanol y dref, yn union ddrws nesaf i Neuadd y Dref a Llyfrgell Sir y Barri, a thafliad carreg o siopau a bwytai lleol.

 

Belle Vue Park

Parc Belle Vue

Penarth

Mae Parc Belle Vue yn barc yng nghanol Penarth yn dyddio o ddiwedd oes Fictoria. Mae wedi’i leoli yng nghanol strydoedd coediog a thai cyfnod o’i gwmpas.

 

 

 

 

 

Romilly-Park-in-Barry

Parc Romilly

Y Barri

Mae Parc Romilly’n barc cofrestredig gradd II CADW. Mae ynddo lain bowlio, cyrtiau tenis, ardal chwarae i blant, arddangosiadau blodau tymhorol ac ardal agored fawr ar gyfer gweithgareddau hamdden.

   

Parciau

Parc Victoria

Y Barri

Parc hanesyddol braf yn Nhregatwg yn nwyrain y Barri. Mae yno gyfuniad unigryw o nodweddion traddodiadol a chyfoes a chasgliad nodedig o blanhigion diddorol o fewn ei 6.5 erw.  

The-Knap-Lake

Gerddi'r Cnap

Y Barri

Cyfran boblogaidd trwy gydol y flwyddyn. Mae Gerddi'r Cnap yn werddon o dawelwch o'r gwynt sy'n chwythu i mewn o Draeth y Cnap, gyda'i ffiniau llawn blodau, gardd suddedig a ffynnon dinciog ysgafn.

 

Am wybodaeth bellach am Gynllun Gwobr y Faner Werdd, ewch i wefan y Faner Werdd.