Top

Brig

Parciau a Gerddi

Mae llawer o barciau a gerddi gwych ledled Bro Morgannwg, o barciau a meysydd chwarae i warchodfeydd natur lleol gwych a pharciau cefn gwlad.

 

I ffeindio eich parc agosaf, llenwch mewn eich cod post:

 

Aerial view of Dunraven BayArfordir Treftadaeth Morgannwg
Porthkerry ViaductParc Gwledig Porthceri

 

Green_Flag_Award

Cynllun Gwobr y Faner Werdd

Cynllun Gwobr y Faner Werdd® yw’r meincnod safon ar gyfer parciau a lleiniau gwyrdd yn y DU

 

Cyflwynwyd y cynllun yn 1996 i gydnabod a gwobrwyo’r lleiniau gwyrdd gorau yn y wlad. Rhoddwyd y gwobrau cyntaf yn 1997 a heddiw, mae’r cynllun yn parhau i weithredu fel llinyn mesur ar gyfer safon ein parciau a’n lleiniau gwyrdd.

 

Cynllun Gwobr y Faner Werdd