Top

Brig

Clybiau Chwaraeon

Mae nifer o glybiau chwaraeon a gweithgareddau corfforol y gallwch ymuno â nhw ym Mro Morgannwg. 

 

Os ydych chi’n chwilio am glwb chwaraeon i ymaelodi ag e, gallai ein rhestr eich helpu i ddod o hyd i’r un iawn i chi. Cyn i chi neu aelod o’ch teulu ymuno â chlwb, mae’n bwysig ystyried y materion isod: 

  • Oes cymwysterau addas gan yr hyfforddwyr?
  • Ydy'r clwb yn gysylltiedig â Chorff Cenedlaethol Llywodraethu Chwaraeon?
  • Oes polisi Amddiffyn Plant gweithredol gan y clwb?
  • Oes gofyn i'r hyfforddwyr a'r gwirfoddolwr?
  • Oes geirda wedi'i gadarnhau gan yr hyfforddwyr?
  • Oes yswiriant digonol gan y clwb?
  • Oes swyddog cymwys mewn Cymorth Cyntaf yn y clwb?
  • Ydy'r gweithgareddau'n briodol i anghenion penodol eich plentyn?

Nodwch: nid yw’r Tîm Datblygu Chwaraeon wedi mantoli’r un o’r sefydliadau hyn, a’ch cyfrifoldeb chi yw sicrhau bod y gweithgareddau a gynhelir yn addas.

 

Sefydlu/Datblygu Clwb

Os ydych chi’n sefydlu clwb, neu’n dymuno estyn darpariaeth eich clwb cyfredol, gall y Tîm Datblygu Chwaraeon a Chwarae eich helpu. 

 

Gallwn ni helpu mewn meysydd megis cynlluniau datblygu i’r clwb, cysylltiadau ag ysgolion, gwaith hyrwyddo, ariannu a dysgu hyfforddwyr. 

 

Mae Chwaraeon Cymru wedi cynhyrchu gwefan ddefnyddiol o’r enw Club Solutions sy’n rhoi llawer o wybodaeth a thempledi i wirfoddolwyr clybiau i helpu â phob elfen o redeg clwb. P’un a ydych yn meddwl sefydlu clwb newydd neu dyfu eich clwb presennol, mae rhywbeth i bawb ar y wefan hon. Mae’n hawdd ei defnyddio a'i llywio, gyda iaith syml. Mae deunydd i’w lawrlwytho, straeon arfer da i’w gweld, yn ogystal â chanllaw ansawdd i'ch helpu. Ceir hefyd offeryn asesu clwb – fel gwiriad iechyd – i’ch helpu i nodi eich cryfderau, gwendidau a meysydd i’w gwella.

Ariannu

Ceir nifer o gyfleoedd i helpu i ddatblygu gweithgareddau chwaraeon ym Mro Morgannwg. 

Mae nifer o gyfleoedd i dderbyn arian, yn cynnwys grant y Gist Gymunedol a grant datblygu. Ceir gwybodaeth bellach ar wefan Chwaraeon Cymru hefyd.

 

Ariannu

Ychwanegu eich Clwb

Os hoffech i ni gynnwys eich clwb ar ein cronfa ddata o glybiau, cysylltwch â Karen Davies, Rheolydd Datblygu Chwaraeon a Chwarae:

 

 

Chwilio

 


Nodwch: mae seren (*) yn dynodi clwb sy’n benodol ar gyfer pobl ag anabeldd neu sy’n cynnig darpariaeth ar eu cyfer.

 

A

 

Athletau

Barry & Vale Harriers Athletics Club *

Joanne Carter

01446 413271

joanne.carter69@ntlworld.com

 

Fred Malkin

07889 363041

fred.malkin@yahoo.co.uk

 

 

Pen y dudalen

 

 

B

 

Badminton

Penarth & Dinas District Badminton Club 

Ley Woolley

029 2070 1098

leywoolley@hotmail.com

 

 

Holm View Badminton Club

Alan Griffiths

07730 420021

ala2101@hotmail.com

 

 

Vale Badminton Club

Simon Farrington

fivefarringtons@hotmail.com

 

Boccia

Boccia Rollers *

Sandra Hartrey

07979 069994

sandra.hartery@ntlworld.com

 

Bocsio

Colcot Amateur Boxing Club

Wayne Gurd

waynegurd@gmail.com

 

Rhoose Boxing Club

Michael Smyth

07929 428240 / 01446 412508

 

Bordhwylio

Barry Windsurfing Association

Jon Greatrex

07742 571000

jonnobbygreatrex@yahoo.co.uk

 

Bowlio

Barry Athletic Bowls

Tim Morgan

Tim.morgan@live.co.uk

 

 

Barry Blind Bowlers Club *

Daphne McIntyre

07896 316594

colmar123@internet.com

 

 

Barry Central Bowls Club

Gareth Thomas

01446 623049

garetht@googlemail.com

 

 

Barry Romilly Bowls Club

George Trepleton

02920 530481

trish@trep.eclipse.co.uk

 

 

Cadoxton Bowling Club

David Fanning

01446 749556

dcfanning@hotmail.com

 

 

Cowbridge Bowling Club

Colin Wilson

01656 860498

colinwilson16@talktalk.net

 

 

Dinas Powys Bowling Club

M Diment

02920 512131

 

 

Llantwit Major Bowls Club

Graham Snowdon

07925 199365

graham49d@aol.com

 

 

Millwood Bowling

Anne Davies

01446 744237

brianhowcroft66@yahoo.co.uk

 

 

Murch Bowling Club

John Manfield

07768393988

emjay1995@yahoo.co.uk

 

 

Penarth Belle Vue Bowling Club

David Purser

07828 882475

penarthbellevuebowlingclub@gmail.com

 

 

Penarth Bowls Club

David Dalby

01446 746707

d.dalby41@gmail.com

 

 

Rhoose Bowling Club *

Jo Hopkins

01446 710366

jhop106639@aol.com

 

 

Windsor Bowling Club *

Brian Rogers

02920 191129

brian.rogers@ntlworld.com

 

  

Pen y dudalen

 

 

 

C

 

Caiacio

Special Olympic Kayaking

Jeff Savory

07803 165581

jeff@specialolympicswales.co.uk

 

 

Cleddyfaeth

Bridgend Fencing Club

Alistair Brook

07747 772036

bridgendsabreclub@yahoo.co.uk

 

Llantwit Major Fencing Club

Gordon Kingston

07711 937617

kingstonga@talktalk.net

 

 

Criced

Barry Athletic Cricket Club (Adults)

John Gee

07738 615587

john.gee@hmcts.gsi.gov.uk

 

Barry Athletic Cricket Club (Juniors)

Peter Hellyar

07971 421478

peter.hellyar@btopenworld.com

 

Barry Wanderers

James Hassett

07771 931100

barrywandererscc@hotmail.co.uk

 

Cowbridge Cricket Club

John Gilbert

johngwales@hotmail.co.uk

 

Dinas Powys Cricket Club (Adults)

Simon Hiscocks

07904 867208

 

Dinas Powys Cricket Club (Juniors)

Barry Southwell

07770 938004

barrysouthwell@gmail.com

 

Llantwit Major Cricket Club

Neal Pritchard

01446 796173

neal.pritchard@btopenworld.com

 

Penarth Cricket Club (Adults)

Rob Crimp

029 2070 2452

penarthcricketclub@hotmail.co.uk

 

Penarth Cricket Club (Juniors)

Mark Frost

07886 225836

markfrost1962@gmail.com

 

Sully Centurions Cricket Club

David Sylvester

07717 864694

centurioncricket@hotmail.com

 

Vale Cricket Club

Carys Stallard

01656 880938

merrystallard@btinternet.com

 

 

Croquet

Dyffryn Croquet Club

Paul Pristavec

01443 676239

ppristavec@yahoo.co.uk

 

 

Pen y dudalen

 

 

Ch

 

Chwaraeon dŵr

Barry Youth Watersports

Nigel Vick

07812 930001

barryywsports@gmail.com

 

 

Ocean Watersports Trust/ Barry Community Water Activities Centre

Philip Walters

01446 741498

secretary@bcwac.co.uk

 

 

Pen y dudalen

 

 

D

 

Dawns

Bliss Dancers

Laura Barnes

07545 696760

laura@bliss-dancers.com

 

E-Motion Control Dance Programme *

Emma Mallam

07725 038778

emma@e-motiondance.co.uk

 

Motion Control Dance

07725038778

motioncontroldance@gmail.com

 

Vale School of Dance

Nerissa Usherwood

01446 774449

valedanceandhealth@yourbiz.info

 

 

Dosbarth Ymarfer Corff

Extend - Low Impact Exercise Session

Shirley Dodd-Clark

07790 976160

 

 

Pen y dudalen

 

 

G

 

Golff

Brynhill Golf Club

Louise Edwards

01446 720277

louise@brynhillgolfclub.co.uk

 

Cottrell Park Golf Resort

Esther Sidrey

01446 781781

sales@cottrellpark.com

 

Dinas Powys Golf Club

Sally Phelps

029 2051 2727

dinaspowisgolfclub@yahoo.co.uk

 

Glamorganshire Golf Club

Brian Williams

07891 957149

glamgolf@btconnect.com

 

RAF St Athan Golf Club

Anita McKinstry

01446 751043

rafstathan@golfclub.fsbusiness.co.uk

 

Southerndown Golf Club

John Peters

01656 88076

office@southerndowngolfclub.com

 

Special Olympics Cardiff & Vale Golf Club *

Jeff Savory

07803 165581

specialolympicswales@gmail.com

 

St Andrews Major Golf Club

Lesley Thomas

01446 722227

secretary@standrewsmajorgolfclub.com

 

Wenvoe Castle Golf Club

Jason Harris

029 2059 3649

wenvoecastle@btconnect.com

 

 

Gymnastics

Barry YMCA Gymnastics Club

Sophie Erikson

01446 724001

sophie@ymcabarry.org.uk

 

Penarth Gymnastics Club *

Gwynedd Lingard

029 2070 3701

gwynne144@gmail.com

 

Silver Stars Gymnastics Club

Jenny Hignett

07721 992255

jennyhignett@gmail.com

 

 

Pen y dudalen

 

 

H

 

Hoci

Barry Ladies Hockey Club

Dawn Dobbs

01446 749501

dawn.dobbs@gmail.com

 

Cowbridge Juniors

Jude Powell

07790 267419

judepowell2307@hotmail.co.uk

 

Penarth Mens Hockey Club

James Davies

07834 242908

welshjd@hotmail.com

 

 

Hwylio

Barry Yacht Club

Sharon Kendrick

01446 735511

bycsecretary@hotmail.co.uk

 

Penarth Yacht Club

Mrs Denise Morgan

029 2070 9233

secretary@penarthyachtclub.co.uk

 

Sailability *

James Dwyer

029 2048 8440

 

Sully Sailing Club

Christopher Parr

07771 903523

cparr1@btconnect.com

 

 

Pen y dudalen

 

 

J

 

Judo

Sully Budokan Judo Club

Charlotte Gamble

07502 012895

chrltt_gamble@yahoo.co.uk

 

 

Pen y dudalen

 

 

K

 

Karate

Cogan Welsh Karate Jutsu Kai

Lee Costa

07974 972479

karatejutsu@hotmail.co.uk

 

Llantwit Major Shotokan Karate

Simon Dodd

07917 441138

simondodd89@gmail.com

 

Penarth Karate-do Shotokai

Jonathan De-Claire

07875 430001

jdeclaire@live.co.uk

 

Rising Sun Kyokoshin Karate Club

Liz Hartwell

07861 699476

ljben8@facebook.com

 

St Brides Major Karate Club

Graham Barrie

01446 774148

karatejutsu@hotmail.co.uk

 

Vale Karate *

Rob Copeland

07904 582123

robert@valekarate.com

 

 

Kayaking

Special Olympic Kayaking *

Jeff Savory

07803 165581

jeff@specialolympicswales.co.uk

 

 

Pen y dudalen

 

 

M

 

Marchogaeth

Llantwit Major & District Riding Club

Anne Barnaby

01446 750574

ann.barnaby@btinternet.com

 

Rhyddid Riding Club

Penny Phillips

07834 530151

 

St Brides Major Riding & Trekking Centre

Julie David-Davies

01656 880000

info@valeriding.co.uk

 

 

Pen y dudalen

 

 

N

 

Nofio

Barry Amateur Swimming Club

Heulwen Cooper

01446 733784

heulwen@ntlworld.com

 

Barry Beavers Swimming Club *

Patricia Finch

01446 747683

patriciafinch@sky.com

 

South Wales Titans Para-Swimming Club *

Emily Griffiths

swimming_emilyp@hotmail.co.uk 

 

 

Pen y dudalen

 

 

P

 

Pêl-droed

Barry Athletic FC

Ady Gratton

07722 124759

a.grat@yahoo.co.uk

 

Cadoxton Barry FC

Tommy Taylor

tommytaylor0@googlemail.com

 

Cadoxton Imps AFC

Gary Spierling

07717 357982

caddyimps@msn.com

 

Cogan Coronation AFC

Wesley Drew

07814 863929

wesleydrew@greenhousecardiff.co.uk

 

Dinas Powys Junior FC *

Ray Davies

029 2051 4481

rimoray@yahoo.co.uk

 

FC Barry

David Lewis

07790 491130

david.lewis10@hp.com

 

FC Pumas

Darren Perry

rachael.parry1@ntlworld.com

 

Island Marine FC

Richard Belby

01446 746218

07507 478605

belby17@btinternet.com

 

Llantwit Major Junior FC

Simon Clancy

01656 890168

simonclancy3@btinternet.com

 

Park Lions

Kim Iannuci

07772 955635

kim.iannuci@sky.com

 

Penarth Town AFC

Claire Hicks

07967 973221

clairehicks69@sky.com

 

Penarth Women FC

Kaeleigh Beddoe

07768 009509

Kaeleigh.beddoe@hotmail.co.uk

 

Peterston Junior FC

Jayne Colmsee / Kirsten Kearse

pjfcsec@gmail.com

 

PG10 Coaching

Peter Griffiths

07955 270870

info@pg10coaching.co.uk

 

Rhoose FC

Ken Bryl

07834 606050

ken@cw-fm.co.uk

 

Sully Falcons Football U12s

Lorraine Jalil

07960 323714

ljalil@aol.com

 

Sully Sports FC (Juniors)

Tony Scrivens

07786 247720

sullysportsfc@gmail.com

 

Barry Town Utd Ladies FC

Luke Williams

07832 273688

btuladies@gmail.com
Twitter: @btuladies
www.btuladies.co.uk

 

Vale Reds Disability FC *

Neil Latham

07827334818

snapper.latham@btinternet.com

 

 

Pêl fasged

Barry Huskies

Elliott Thomas

07971533097

 

Penarth Girls Basketball Club

David Morgan

02920 701266

david@morgan77.wanadoo.co.uk

 

 

Pêl-rwyd

Barry Netball Club

Julia Hewitson

07980 529470

jrhewitson@hotmail.co.uk

 

Cowbridge All Stars

Leah Croke

leahcrokey@hotmail.com

 

Llantwit Major Netball

Bethan Evans

07898 926755

 

Penarth All Stars

Lisa Birchall

lisaj@sky.com

 

Penarth Netball Club

Jan Williams

07813 858661

janwilnetball@yahoo.co.uk

 

Pen Dragons Netball Club

R Granger

07939 248484

 

Red Dragon Junior Netball Club

Melanie Hellerman

07793 652300

carlandmelanie@sky.com

 

West End Netball Club

Kelly Richardson

07852 770829

jk81@onetel.com

 

Penarth Ladies Netball

Julie Robinson

07805 218568

julierob61@yahoo.co.uk

 

 

Pétanque

Penarth Pétanque Club *

David Rapley

07939 610023

dgrapley@yahoo.co.uk

 

 

Pysgota

Glamorgan Anglers Club *

Paul Addecott

01446 402077

secretary@glamorgananglersclub.org.uk

 

 

Penarth Sea Angling Club *

Robert Galley

029 2070 6995

 

 

Pen y dudalen

 

 

R

 

Rygbi

Barry RFC

Colin Ham

01446 405726

deanneham@ntlworld.com

 

Llantwit Major RFC

Mark Tabbener

07793 817390

secretary@lmrugby.com

 

Old Penarthians RFC Mini and Juniors Section

Rob Crimp

029 2070 2452

oldpensrfc@live.co.uk

 

Old Penarthians RFC Seniors

Tony Crimp

029 2070 7121

oldpensrfc@live.co.uk

 

Penarth RFC

Mike Clare

07500 116743

mike.clare@penarthrfc.co.uk

  

 

Pen y dudalen

 

 

Rh

 

Rhedeg

Penarth & Dinas Runners

Jim McCulloch

07772 920528

james.l.mcculloch@btopenworld.com

 

Women Running Penarth *

Erika Fitzgibbon

07870 796322

e.fitzgibbon@talktalk.net

 

 

Rhwyfo

Penarth Rowing Club

Andrew Zacharius

07964 649900

penarthrowingclub@gmail.com

 

Barry Rowing Club

Paul Fisher

07802467466

rowingsection@barryyachtclub.co.uk

 

 

 

Pen y dudalen

 

 

S

 

Saethu

Penarth Rifle Club *

Edmund Pearse

029 2070 6105

 

LS Haven Air Target Club *

Jonathan Gould

07852 216884

sec2.lshavenatc@gmail.com

 

Richie Phillips

01446 748688

chair.lshaven@gmail.com

 

 

Saethyddiaeth

Llantwit Major Archers

Teresa Goodwin

07581 400939

chairman@lmarchers.org

 

Caerau Dragon Bowmen *

Gina Burton

07717 876076

secretary@caeraudragonbowman.wales

 

 

Seiclo

Vale Accessible Cycling

Cliff Hayes 

01446 420533

 

 

Sglefrolio

Glamorgan Artistic Roller Skating Club

Sheilagh Jones

07954 695009

sheilaghann@hotmail.co.uk

 

Donna Daly

daly_d@sky.com

 

 

Snwcer

Penarth Snooker Club

Anthony Davies

07504 097763

antd147@hotmail.co.uk

 

 

Syrffio Achub Bywyd

Llantwit Major Surf Life Saving Club

Gethin Edwards

llantwitSLSCmembers@gmail.com

 

Penybont Surf Life Saving Club

Mike Allen

07909 620403

mikeshelagh@hotmail.co.uk

 

Rhoose Lifeguards

Michele Wall

wall.michele@gmail.com

 

 

Syrffio

Southerndown Surf School

D Davies

07964 985404

southerndownsurfschool@live.co.uk

 

 

Pen y dudalen

 

 

T

 

Taekwondo

Barry Taekwondo Club

Leon Shakespeare

01446 733529

 

Cowbridge Taekwondo

Brian Jones

01656 862237

masterjonesbhwta@aol.com

 

Llantwit Major Taekwondo

Master Paul Jones

07966 171840

pauljonestaekwondo@hotmail.com

 

Rising Phoenix Taekwondo

Paul Nurse

07971 055247

admin@risingphoenix.org.uk

 

 

Tennis

Barry Athletic Tennis Club

Harry Morgan

barryathletictennisclub@gmail.com

 

Anne Howells

Howells_anne@hotmail.co.uk

 

Barry Community Tennis Club

Penny Mickelson

07816311263

info@barryct.co.uk

 

Cowbridge Tennis Club

Sian Thomas

01656 890562

sian_thomas@hotmail.co.uk

 

Dinas Powys Lawn Tennis Club

dpltc_secretary@hotmail.com

 

Penarth Lawn Tennis Club *

Simon Elias

029 2070 6392

info@pltc.org.uk

 

Windsor Lawn Tennis Club

Beth Cousins

07923 991833

admin@windsorlawntennisclub.org.uk  

 

 

Tennis bwrdd

Vale of Glamorgan Table Tennis Academy

George Evans

01446 711297

tanglewoodfive@aol.com

 

 

Trampolinio

Caerau Vale Trampoline Club*

Craiger Solomons

cvtc@hotmail.co.uk

 

Hi-Volume Trampoline Squad

Emerald Skeete

07732 823904

hi-volume@mail.com

 

 

Pen y dudalen

 

 

 

Os hoggech wybodaeth bellach am glybiau chwaraeon ym Mro Morgannwg, neu os hoffech gofrestru eich clwb ar ein cronfa ddata, cysylltwch â chroeso.