Top

Brig

Cyllid Chwaraeon

Cyfleoedd cyllid i gynorthwyo â datblygu gweithgareddau chwaraeon ym Mro Morgannwg.

 

Mae nifer o grantiau ar gael ar gyfer clybiau chwaraeon yn y Fro gan gynnwys y Grant Cist Gymunedol a Chyllid Gwasanaethau Gwirfoddol Morgannwg (GVS).

  
Sports-Wales-logo

Grant Cist Gymunedol

Os ydych yn rhan o glwb neu sefydliad lleol sydd â syniad ar gyfer cael mwy o bobl ym Mro Morgannwg i wneud mwy o ymarfer corff yn fwy aml, a bod angen cymorth ariannol arnoch, yna gallwch fod yn gymwys ar gyfer grant cist Gymunedol.

 

Dyddiadau cau ar gyfer ceisiadau a dyddiadau cyfarfodydd:

 

Meeting Dates for financial year

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau

Dyddiad Cyfarfod

19 Ionawr 2017 2 Chwefror 2017
30 Mawrth 2017

13 Ebrill 2017

8 Mehefin 2017 22 Mehefin 2017
31 Awst 2017 14 Medi 2017
2 Tachwedd 2017 16 Tachwedd 2017
11 Ionawr 2018 25 Ionawr 2018
Sports-Wales-logo

Grant Datblygu

Mae Chwaraeon Cymru’n ariannu projectau sy’n datblygu chwaraeon a gweithgaredd corfforol yn y gymuned. Y bwriad yw cael mwy o bobl i wneud mwy o ymarfer corff yn fwy aml felly mae arian ar gael i ddechrau projectau newydd neu godi safon gweithgareddau cyfredol.

 

Mae grantiau ar gael o £1,501 hyd at £25,000 am amrywiaeth o brojectau gan gynnwys projectau cyfleuster graddfa fach (fel llifoleuadau) a phrojectau gyda chostau sy'n cynnwys offer graddfa fwy ac addysg hyfforddi.

 

  • 01446 704793

 

Sport Wales website

Glamorgan-Voluntary-Services-logo

Cyllid Gwasanaeth Gwirfoddol Morgannwg (GVS)

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth a Chyngor GVS yn un ymhlith llawer o'r gwasanaethau AM DDIM y mae GVS yn eu cynnig i grwpiau aelod. Y diben yw rhoi gwybodaeth, cyngor a chymorth ariannu wedi’u teilwra, lle bo’n bosibl, i anghenion penodol eich grŵp.

 

Mae'r Gwasanaeth Gwybodaeth am Gyllid ar agor i bob aelod a darpar aelod GVS-sefydliadau cymunedol a gwirfoddol, ym Mro Morgannwg neu sy’n ei gwasanaethu. 

 

  • 01446 741706

 

 GVS website

CASC-logo

Cynllun Clybiau Chwaraeon Amatur Cymunedol (CASC)

Yn rhoi cymorth Llywodraeth i glybiau chwaraeon cymwys. Mae cofrestru fel CASC yn rhoi rhywfaint o help i glybiau gyda threth e.e. hawlio 'Cymorth Rhodd' ar gyfraniadau, rhyddhad cyfradd gorfodol ar 80%, eithriad o Dreth Gorfforaeth a Threth ar Enillion Cyfalaf dan amodau penodol. 

 

Gwefan CASC

Cynllun Rhandaliadau Cymunedol Cyd-weithredol

Rhaid i’r arian o’r rhaglen hon fuddio cymunedau lleol y mae o leiaf un o chwe busnes y grŵp cydweithredol yn eu masnachu.

 

Gall ymgeiswyr wneud cais am rhwng £100 a £5,000. Rhaid i’r project fod â dibenion elusennol sy'n cyd-fynd â gwerthoedd ac egwyddorion craidd y Grŵp Cydweithredol. Mae clybiau, grwpiau cymunedol a grwpiau hunangymorth yn gymwys i wneud cais.

 

Meini prawf:

  • Bodloni angen yn y gymuned leol trwy fynd i’r afael â materion fel iechyd
  • Targedu grwpiau/ardaloedd dan anfantais yn y gymuned
  • Mynd i’r afael â throsedd ac ymddygiad gwrthgymdeithasol a hybu addysg ac iechyd yn yr hirdymor
  • 01446 704614
Dickie-Bird-Foundation-logo

Ymddiriedolaeth The Dickie Bird

Cynorthwyo pobl ifanc dan 16 oed sydd dan anfantais yn ariannol i gymryd rhan yn eu dewis chwaraeon, heb ystyried amgylchiadau cymdeithasol, diwylliant/ethnigrwydd i sicrhau eu bod yn gwella eu cyfleoedd o ran chwaraeon ac unrhyw beth arall.

 

  • 07503 641457

 

Gwefan Ymddiriedolaeth Dickie Bird