Top

Brig

Argaeledd Cyfredol y Meysydd 

Argaeledd ac addasrwydd at chwarae ar feysydd pêl-droed Cyngor Bro Morgannwg

Football-Player

Sadwrn 17 Chwefror – Sul 18 Chwefror 2018

 

O bryd i’w gilydd yn ystod y tymor, neuyn ddibynnol ar y tywydd, ni fydd yn bosibl chwarae ar bob un o feysydd pêl-droed y cyngor. Ar y dudalen hon, fe wlewch chi statws cyfredol y safleoedd.

 

Mae cynrychiolwyr lleol y clwb yn arolygu amodau’r tir a’r addasrwydd at chwarae arno. Rydyn ni’n eich cynghori i gysylltu â chynrychiolwyr y clybiau i gadarnhau a oes gêm ar y meysydd isod:

  • Celtic Way, Y Rhws
  • Maes chwarae Corntwn 
  • Murchfield, Dinas Powys 
  • Maes chwarae Sain Tathan
  • Maes chwarae Saint-y-Brid 
  • Maes chwarae Windmill Lane, Llanilltud Fawr

 

Adran Cynnal Parciau a Meysydd 

Maes pêl-droedGêm: oes / nac oes
Bryn y Don, Dinas Powys Nac Oes

Cae Buttrills, Y Barri

Gemau prynhawn yn unig

Ceri Road, Y Rhws

Oes

Maes chwarae Cogan, Penarth 

Gemau prynhawn yn unig

Canolfan Chwaraeon, Y Barri 

Dim gemau 

Cae’r Bear, Y Bont-faen 

Oes

Cwrt y Vil, Penarth 

Nac Oes

King George V, Llandochau

Oes

Parc Maslin, Y Barri 

Oes

Parc Pencoedtre, Y Barri

Oes

Station Road, Gwenfô

Nac Oes

Maes chwarae Severn Avenue, Y Barri 

Dim gemau 

Am wybodaeth bellach am feysydd y cyngor ewch i’n tudalen meysydd pêl-droed