Top

Brig

Ffioedd a Chyfraddau Meysydd - 2016/17

Ffioedd a Chyfraddau Meysydd yn y Fro

 

Pêl-droed (hŷn) 

Llogi’r maes a’r ystafelloedd newid: £50.00* y gêm

Llogi’r maes: £38.00 y gêm

Llogi’r maes a’r ystafelloedd newid (am ddiwrnod hyfforddi): £74.00 y dydd

 *Codir £41.00 y gêm os llogir drwy Gynghrair Bro Morgannwg

 

Ieuenctid (o dan 18) 

Llogi’r maes a’r ystafelloedd newid: £29.50 y gêm

Llogi’r maes: £19.50 y gêm

Llogi’r maes a’r ystafelloedd newid (am ddiwrnod hyfforddi): £74.00 y dydd   

 

Iau (o dan 16) 

Llogi’r maes a’r ystafelloedd newid: £9.00 y gêm

Llogi’r maes: £5.00 y gêm

Llogi’r maes a’r ystafelloedd newid (am ddiwrnod hyfforddi): £74.00 y dydd   

 

Meysydd mini (pêl-droed)

Llogi’r maes: am ddim

Llogi’r maes a’r ystafelloedd newid (am ddiwrnod hyfforddi): £74.00 y dydd  

 

Clwb pêl-droed Llanilltud Fawr

Ffi trwydded: £365.50

 

Pêl-droed Llansanffraid

Senior: £50.00 y gêm

Ieuenctid (o dan 18): £29.50 y gêm

Iau (o dan 16): £9.00 y gêm

Minis (dim newid): am ddim

Llogi’r maes a’r ystafelloedd newid (am ddiwrnod hyfforddi): £74.00 y dydd  

 

 

Rygbi (hŷn)

Llogi’r maes a’r ystafelloedd newid: £50.00 y gêm

Llogi’r maes: £38.00 y gêm

Llogi’r maes a’r ystafelloedd newid (am ddiwrnod hyfforddi): £74.00 y dydd  

 

Rygbi Ieuenctid (o dan 18)

Llogi’r maes a’r ystafelloedd newid: £25.00 y gêm

Llogi’r maes: £19.00 y gêm

Llogi’r maes a’r ystafelloedd newid (am ddiwrnod hyfforddi): £74.00 y dydd  

 

Rygbi Iau (o dan 16)

Llogi’r maes a’r ystafelloedd newid: £9.00 y gêm

Llogi’r maes: £5.00 y gêm

Llogi’r maes a’r ystafelloedd newid (am ddiwrnod hyfforddi): £74.00 y dydd  

 

Rygbi (meysydd mini)

Llogi’r maes: am ddim

Llogi’r maes a’r ystafelloedd newid (am ddiwrnod hyfforddi): £74.00 y dydd  

 

Rygbi – Maes Athletau Penarth

 

Rygbi (hŷn)

Llogi’r maes: £38.00 y gêm

Llogi’r maes a’r ystafelloedd newid: £50.00 y gêm

Llogi’r maes a’r ystafelloedd newid (am ddiwrnod hyfforddi): £74.00 y dydd  

 

Rygbi (Ieuenctid – o dan 18)

Llogi’r maes: £19.00 y maes

Llogi’r maes a’r ystafelloedd newid: £25.00 y gêm

Llogi’r maes a’r ystafelloedd newid (am ddiwrnod hyfforddi): £74.00 y dydd  

 

Rygbi (Iau – o dan 16)

Llogi’r maes: £5.00 y gêm

Llogi’r maes a’r ystafelloedd newid: £9.00 y gêm

Llogi’r maes a’r ystafelloedd newid (am ddiwrnod hyfforddi): £74.00 y dydd  

 

Rygbi (Iau 14–16)

Llogi’r maes: £5.00 y gêm

Llogi’r maes a’r ystafelloedd newid (am ddiwrnod hyfforddi): £74.00 y dydd  

 

Rygbi (Iau 12–13 oed)

Llogi’r maes: £5.00 y gêm

Llogi’r maes a’r ystafelloedd newid: £8.50 y gêm

Llogi’r maes a’r ystafelloedd newid (am ddiwrnod hyfforddi): £74.00 y dydd  

 

Rygbi (Minis 7–11 oed)

Llogi’r maes: am ddim

Llogi’r ystafelloedd newid (hyd at bum grŵp oed minis): £15.00 y bore

Llogi’r maes a’r ystafelloedd newid (am ddiwrnod hyfforddi): £73.00 y dydd  

 

Rygbi (Iau – o dan 16)

Llogi’r maes: £5.00 y gêm

Llogi’r maes a’r ystafelloedd newid (am ddiwrnod hyfforddi): £74.00 y dydd  

 

Rygbi (Minis 7–11 oed)

Llogi’r maes: am ddim

Llogi’r maes a’r ystafelloedd newid (am ddiwrnod hyfforddi): £74.00 y dydd  

 

Cae Rygbi'r Heddlu, Y Bontfaen

 

Rygbi (Iau – o dan 16)

Llogi’r maes: £5.00 y gêm

Llogi’r maes a’r ystafelloedd newid (am ddiwrnod hyfforddi): £74.00 y dydd  

 

Rygbi (Minis 7–11 oed)

Llogi’r maes: am ddim

Llogi’r maes a’r ystafelloedd newid (am ddiwrnod hyfforddi): £74.00 y dydd  

 

 

Pafiliwn newid y Wig

Ystafelloedd newid a chawodydd – hŷn: £19.50 y gêm

Ystafelloedd newid a chawodydd – ieuenctid: £9.00 y gêm

Tâl ychwanegol am ddefnydd y neuadd a’r gegin: £9.00 y gêm

Cyfarfodydd cyffredinol a llogi achlysurol (yn cynnwys digwyddiadau codi arian): £10.00 am yr awr gyntaf; £6.00 yr awr wedi hynny

Partïon plant a digwyddiadau cymdeithasol eraill i blant: £23.00

Trethi consesiwn (llai na 4 awr) e.e. hen bobl, iau a dosbarthiadau addysg: £10.00

Llogi am diwrnod cyfan (defnydd o'r holl pafiliwn am diwrnod cyfan): £52.50

Llogi’r maes a’r ystafelloedd newid (am ddiwrnod hyfforddi): £74.00 y dydd  

 

 

Hoci / Lacrós

Llogi’r maes a’r ystafelloedd newid: £52.50 y gêm

Ysgolion: £25.50 y gêm

Llogi’r maes a’r ystafelloedd newid (am ddiwrnod hyfforddi): £74.00 y dydd  

 

 

Criced - heb gofalwr

Llogi’r llain (Llun – Gwener): £52.50 y gêm

Llogi'r llain (Llun - Gwener, noswaith): £45.00 y gêm

Llogi’r llain (Sadwrn): £56.75 y gêm

Llogi’r llain (Sul): £78.50 y gêm

Criced ieuenctid: £12.50 am fore / prynhawn

Ysgolion: £37.75 am fore / prynhawn

Oedolyn fesul tymor (Ebrill – Medi ): £92.00

O dan 16 / dros 66 fesul tymor (Ebrill – Medi ): £43.00

Blaendal dychweladwy ar gyfer allweddau: £100.00

Criced gyda gofalwr - ffioedd fel uchod £100.00 ychwanegol

 

 

Tocyn tymor bowls

Oedolyn fesul tymor (Ebrill – Medi ): £95.00

O dan 16 / dros 66 fesul tymor (Ebrill – Medi ): £43.50

 

Tocyn tymor bowls (Y Bont-faen a’r Rhws)

Oedolyn gydol y flwyddyn: £112.50

O dan 16/ dros 66 gydol y flwyddyn: £62.50

 

Cyfraddau dyddiol bowls 

Oedolyn: £5.60 yr unigolyn yr awr

Gornestau: £5.60 yr unigolyn yr awr

O dan 16 / dros 66: £4.60 yr unigolyn yr awr

Llogi peli / slipiau: £4.20 yr unigolyn yr awr

Blaendal ar beli: £12.00

 

 

Tennis – ni chodir tâl ac eithrio

Clybiau cymeradwy / hyfforddwyr: £13.50 y cwrt yr awr

Ysgolion: £12.50 y cwrt yr awr

 

 

Golff – taro a phytio (Penarth)

Rownd i oedolyn: £4.50

Rownd i blentyn (o dan 16): £3.50

Rownd i bobl hŷn (dros 60): £3.50

Tocyn teulu am rownd (2+2): £12.00

Blaendal ar ddwy ffon a dwy bêl: £6.00 y gêm

Pris torri ffon: £24.00

Peli coll: £1.50 yr un

Tocyn tymor oedolion: £74.00

Tocyn tymor plant (o dan 16): £34.50

Tocyn tymor pobl hŷn (dros 60): £34.50

Tocyn tymor teulu: £119.50

 

 

Rhandiroedd

Y Barri / Y Rhws: £4.50 am bob 25.3m sgwâr (1 perc)

Y Bont-faen: £12.00 am bob 25.3m sgwâr (1 perc)

 

 

Parc Jenner

Defnyddwyr presennol

Barry Town United AFC Tim Cyntaf -  £30.00 yr awr am gae cyfan (ac eithrio golau)

Barry Town United AFC Tim Cyntaf - £20.00 yr awr am hanner cae (yn cynnwys golau seiliedig)

Barry & Vale Harriers: £20 yr awr (yn cynnwys golau seiliedig)

Intersensory Cycle Club: am ddim

Clybiau, Grwpiau Gwirfoddol a Barry Town United (timoedd arall)

Cae cyfan - pêl droed: £60.00 (ac eithrio golau)

Hanner cae - pêl droed: £40.00 (ac eithrio golau)

Trac athletau: £70.00 (yn cynnwys golau seiliedig os oes angen)

Ffioedd Golau 

Golau llawn: £30.00 yr awr

Golau seiliedig: £7.50 yr awr

  

 

Athletau

Barry and Vale Harriers: Ffi trwydded

Ysgolion cynradd – Y Fro: £71.00

Ysgolion uwchradd – Y Fro: £103.50

Ysgolion o’r tu hwnt i’r Fro: £126.00

Ffi ychwanegol – goleuadau ar bris cost

 

Llogi Masnachol - gyda thrafodaeth

Mae ffioedd yn cael eu hunioni i’r 50c agosaf er mwyn hwyluso trin arian parod.

Nodwch y prisiau a nodwyd yw'r pris uchaf a godwyd