Gwirio

Rhowch eich côd post i mewn i gael gwybodaeth am eich ardal:

Tanysgrifio I e-byst

Rhowch eich cyfeiriad e-bost i gael eich hysbysu am newyddion, digwyddiadau a diweddariadau eraill:

Newyddion a Diweddariadau

Plant yn dysgu am beryglon gangiau cyffuriau yn rhan o Wythnos Genedlaethol Diogelu

Mae plant wedi bod yn dysgu am beryglon gangiau cyffuriau fel rhan o gyfres o ddigwyddiadau a drefnwyd gan gynghorau Bro Morgannwg a Chaerdydd ar gyfer Wythnos Genedlaethol Diogelu

Cynghorau yn galw am ymateb gan fasnachwyr canol y dref

Galwodd Cynghorau Bro Morgannwg a Thref y Barri am ymateb gan fusnesau lleol wrth iddynt ar y cyd gynnal uwchgynhadledd gyntaf canol y dref

Arddangosfa y Cofio yn agor yn Oriel Celf Canolog y Barri

Mae arddangosfa gelf i gofio 100 mlynedd ers diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf ar ddangos yn yr Oriel Gelf Ganolog

Trefniadau mynediad yn Swyddfeydd Dinesig

Gofynnir i ymwelwyr â Swyddfeydd Dinesig y Cyngor ddefnyddio'r brif fynedfa i gerddwyr wrth i waith allanol gael ei wneud i flaen yr adeilad.

Mwy o newydyddion...