citizens-advice-bureau-logoCyngor ar Bopeth

Mae gwasanaeth Cyngor ar Bopeth yn helpu pobl i ddatrys eu problemau cyfreithiol ac ariannol ac amryw drafferthion eraill drwy gynnig cyngor am ddim, sy’n annibynnol a chyfrinachol, a thrwy ddylanwadu ar y rhai sy’n llunio polisi.

 

Nod Cyngor ar Bopeth yw cynnig y cyngor sydd ei angen ar bobl i ddelio â'u problemau, a gwella’r polisïau ac arferion sy’n effeithio ar fywydau pobl drwy gynnig cyngor annibynnol, cyfrinachol a diduedd am ddim i bawb o ran eu hawliau a chyfrifoldebau.

 

Mae Cyngor ar Bopeth yn parchu amrywiaeth, yn hyrwyddo cydraddoldeb ac yn herio gwahaniaethu.

 

Cyngor ar y ffôn

Dydd Llun - dydd Gwener: 10.00am – 4.00pm

  • 0844 477 2020

Ymholiadau gweinyddol

Ar gyfer ymholiadau gweinyddol yn unig

  • 01446 722812

Llanilltud Fawr

Canolfan Blant Integredig Gorllewin y Fro, Station Road Llanilltud Fawr CF61 1ST

 

Ffôn: 0844 477 2020/ 01446 722812

 

Oriau agor:

Dydd Llun: 9.30am - 11.30am, 12.00pm - 1.00pm

Sesiynau Galw Heibio

Ar y cyd â Chymunedau’n Gyntaf mae Cyngor ar Bopeth bellach yn cynnal dwy sesiwn gwaith maes/galw heibio yn ardal y Barri.

 

Lleoliad:

Victoria Park, Church Road, Y Barri CF63 1JY

Bob dydd Iau 1.00pm - 3.00pm

 

Y Barri

119 Broad Street

Y Barri

Bro Morgannwg

CF62 7TZ

 

Ffôn: 01446 722812/ 0844 477 2020

Oriau agor:

Dydd Llun/dydd Mawrth: 9.30am – 4.30pm

Dydd Mercher 9.30am – 6.00pm

Dydd Iau/dydd Gwener: 9.30am – 4.30pm

 

Cymhorthfa Dyledion a Budd-daliadau Lles:

Dydd Mercher: 4.00pm – 6.00pm

Penarth

West House                                                   

Stanwell Road

Penarth

Bro Morgannwg

CF64 2ZA

Oriau agor:

Dydd Iau: 9.30am - 11.30am, 12.00pm - 1.00pm

Sain Tathan

The Gathering Place

Flemingston Road

Sain Tathan

Bro Morgannwg

CF62 4AD

Oriau agor:

Rhaid trefnu apwyntiad – ffoniwch 01446 733924