Top

Brig

Cymunedau'n Gyntaf y Barri

Mae Cymunedau'n Gyntaf yn rhaglen wrth-dlodi a arweinir gan Fro Morgannwg ac ariennir gan Lywodraeth Cymru.

   

Mewn partneriaeth â gwasanaethau lleol eraill, y nod yw gwella iechyd, dysgu a llewyrch trigolion y rhannau hyn o'r Barri:

  • Buttrills
  • Cadog
  • Castleland
  • Court
  • Gibbonsdown 

Rydym yn y Ganolfan Menter Gymunedol ar Skomer Road, Y Barri, CF62 9DA.

 

Mae ystod eang o brosiectau yn mynd rhagddynt yn ardal Cymunedau yn Gyntaf Y Barri. I ddysgu mwy am y mathau o brojectau rydym yn eu cynnig, ewch i’n hadran projectiau. 

 

Cylchlythyr Ar-lein

Os hoffech danysgrifio i’n cylchlythyr ar-lein cofrestrwch â ValeConnect a dewiswch yr opsiwn Cymunedau yn Gyntaf Y Barri:
Nodwch eich cyfeiriad e-bost.


 

Type in your postcode to check whether you live in a Communities First area

Neu darllenwch y dogfennau hyn i weld pob cod post yn y dalgylchoedd