Top

Brig

Cyflogaeth, TG a Chymorth Hyfforddi

Gweithdai, cyrsiau a chyfleoedd hyfforddi yn Y Barri

 

Rydym yn cynnig ystod eang o wasanaethau i'ch cefnogi i mewn i gyflogaeth a gwella eich sgiliau: Cymorth Cyfrifiadurol Sylfaenol am Ddim, Cymorth i'r rhai nad ydynt mewn cyflogaeth, addysg neu hyfforddiant a Gwasanaethau'r Ganolfan Cyngor ar Bopeth.

 

Group of people in a computer lessonCymorth Cyfrifiadurol Sylfaenol am Ddim

Nod y project hwn yw helpu trigolion Cymunedau yn Gyntaf i ddysgu’r sgiliau sylfaenol sydd eu hangen i gael mynediad at gyfrifiaduron a’r rhyngrwyd.
 
Er mwyn gwneud hyn, rydym yn cynnal sesiynau galw heibio am ddim lle gall trigolion gael mynediad at eich cyfleusterau cyfrifiadurol er mwyn defnyddio'r rhyngrwyd neu dderbyn cymorth unigol er mwyn gwella eu sgiliau cyfrifiadurol sylfaenol mewn maes o'u dewis.
 
Mae meysydd nodweddiadol byddwn yn gweithio arnynt yn cynnwys sut i ddefnyddio llygod/bysellfyrddau, y rhyngrwyd, Google, e-bost, Microsoft Word a chyfrifiaduron llechen. 

Group-of-young-peopleCymorth i'r rhai nad ydynt mewn cyflogaeth, addysg neu hyfforddiant

Mae’r project hwn yn cynnig gwasanaeth cefnogaeth a mentora ar gyfer y rhai sy’n ceisio gwella eu rhagolygon am gyflogaeth, pan fyddwch wedi cwrdd ag un o’n mentoriaid ac wedi trafod eich anghenion, byddwn yn creu cynllun i’ch helpu i gyflawni eich nodau.
Rydym yn cynnig gwahanol sesiynau gan gynnwys Clybiau Swyddi, Hyfforddiant Paru Swyddi Cyffredinol, gweithdai CVs a llythyrau eglurhaol yn ogystal â chynnal sesiynau hyfforddi i’ch helpu i ennill cymwysterau.
 
Yn ogystal, byddwn yn cynnal ymweliadau safle i gyflogwyr lleol lle bydd gennych chi gyfle i gael gwybod am yrfaoedd posibl maent yn eu cynnig, sut i wneud cais a sut i wella eich cyfle i lwyddo.
 
Mae gennym fentoriaid ar wahân ar gyfer y rhai 16-24 oed a’r rhai 25 oed ac yn hŷn. 


Os hoffech chi drefnu cyfarfod unigol gydag un o’n mentoriaid cyfeillgar neu i gael unrhyw 
wybodaeth arall cysylltwch â ni.

CAB-Logo-large 

Gwasanaethau'r Ganolfan Cyngor ar Bopeth

Mae Canolfan Cyngor ar Bopeth Caerdydd a’r Fro, mewn partneriaeth gyda Chymunedau yn Gyntaf
Y Barri, yn cynnal cymorthfeydd cyngor ar gyfer trigolion sy'n byw mewn ardal Cymunedau yn 
Gyntaf.
 
Mae materion nodweddiadol yn cynnwys:

 
  • Dyled
  • Tai
  • Cyflogaeth
  • Lles
  • Problemau Perthnasoedd
  • Budd-daliadau
  • Cyfreithiol
  • Materion Defnyddwyr
  • Treth
  • Iechyd 

 

Gall trigolion alw heibio am asesiad 15 munud, lle bydd ymgynghorydd yn penderfynu sut i’ch helpu. Mae’n bosibl y bydd angen apwyntiad arall ar gyfer rhai materion.