Top

Brig

Digwyddiadau a Gweithgareddau

Amserlen o weithgareddau a chyrsiau ar gyfer Cymunedau yn Gyntaf Y Barri 2017

 

I archebu lle yn y gweithdy, cysylltwch â:

 events and activities
GweithgareddLleoliadDyddiadOes angen cadw lle?

Clwb Swyddi

Cael cymorth wrth wneud ceisiadau am swyddi, cyfweliadau, adnabod anghenion hyfforddi a llawer mwy.

Llyfrgell y Barri, Kings Square, Y Barri, CF63 4RW

 

Vale Hub, Aberaeron Close, Gibbonsdown, Y Barri, CF62 9BT

Llun

10am - 1pm

 

 

Mercher

10am - 12pm

Oes

 

 

 

Oes

Galw Heibio Digidol

Lle i bobl gael mynediad at gyfrifiaduron a’r
rhyngrwyd yn rhad ac am ddim, dysgu sgiliau newydd megis e-bost neu weld sut i ddefnyddio llechen/ffôn clyfar 

Llyfrgell y Barri 

 

Hyb Aberaeron, Clos Aberaeron, Gibbonsdown, Y Barri

 

Canolfan Gymuned Margaret Alexander, Y Barri

  

Caffi Age Connect, Heol Holltwn, Y Barri.

Llun

10am - 12pm

 

Dydd Mawrth
9:45am - 11:45am

 

Dydd Mercher

1pm - 3pm

 

Dydd Iau 10am -

12pm

Nac Oes

Canolfan Cyngor ar Bopeth - Cymhorthfa Cyngor

Sesiynau cynghori galw heibio i’r rheiny sydd angen cymorth gyda thai, budd-daliadau, materion iechyd
neu unrhyw beth arall. 

Canolfan Deulu Dechrau'n Deg, Gladstone Road, Y Barri

 

Eglwys Coastlands, Tennyson Road, Colcot, Y Barri

Dydd Llun

9:30am - 12:30pm

 

 

Dydd Iau
4:30pm - 6pm

Nac Oes
Amlchwaraeon Gemau Stryd

Cymysgedd o chwaraeon gwahanol, gan gynnwys
pêl-droed, tennis, osgoi'r bêl, rownders a llawer mwy
Canolfan Hamdden Holm View Dydd Llun 4:30pm - 5:30pm Nac Oes

Clwb Gweithgareddau

Clwb ar gyfer plant a phobl ifanc i gymryd rhan mewn gemau, celf a chrefft neu wneud eu gwaith cartref. 
Neuadd St John, Beryl Road, Y Barri, CF62 8DN Dydd Mawrth 3.30pm - 5.00pm (yn ystod y tymor yn unig) Nac Oes
Grwp Colli Pwysau Foodwise

Cwrs wythnos sy’n cynnwys sut i ddehongli labeli bwyd, meintiau dognau cywir a llawer mwy

Canolfan Hamdden y Barri

Bob dydd Mawrth

11am - 12:30pm

Oes

Clwb Swyddi i Bobl Ifanc 16 - 24 oed

Cael cymorth wrth wneud ceisiadau am swyddi, cyfweliadau, adnabod anghenion hyfforddi a llawer mwy.

Hyb Aberaeron, Clos Aberaeron, Gibbonsdown, Y Barri

Bob yn ail dydd Mercher 10am – 1pm

Nac Oes

Clwb Cinio

Cyfle i’r rhai sy’n 55 oed ac yn hŷn gwrdd â phobl eraill dros bryd o fwyd dau gwrs a chwarae gêm o bingo.

 

Mae tâl o £3.00 y sesiwn

Canolfan Gristnogol Parkside, Skomer Road, Y Barri

Dydd Mercher cyntaf pob mis 1pm - 3pm

Oes

Project Cicio Prif Gynghrair Dinas Caerdydd

Anelir y sesiynau pêl-droed wythnosol hyn at bobl
ifanc 14-19 oed.  Yn ystod y sesiynau hyn bydd hyfforddiant a chystadlaethau yn ogystal â
sesiynau addysgol eraill ar gael.

AstroTurf Colcot, Y Barri Bob dydd Iau 6pm – 8pm Nac Oes
Sinema Teuluol Sinema misol am ddim ar gyfer teuluoedd, gyda thaflunydd sgrin eang, sain amgylchynol a losin rhad ar werth  Canolfan Gristnogol Parkside, Skomer Road, Y Barri

Dydd Gwener cyntaf pob mis, 6pm – 8pm

Nac Oes

Gemau Stryd - Pêl-droed

Canolfan Hamdden Holm View 

Gwener

3:45pm - 5:15pm

Nac Oes