Top

Brig

Hafod HousingArno Quay, Y Barri

Perchentyaeth Tŷ Pris Isel: Cyfle gwych i brynu tŷ newydd mewn ardal braf am bris fforddiadwy

  • Ydych chi’n brynwr cyntaf, Ydych chi am fod yn berchen ar gartref?

  • Ydych chi’n methu â fforddio prisiau’r farchnad?

  • Gyda ni, gall perchtyaeth fod o fewn cyrraedd.

  Arno Quay

Fflat 2 ystafell wely (math Corby) ar werth

£81,200*  (70% o bris y farchnad)

 

 

*Pris Llawn ar y Farchnad £116,000, 70% yn gyfwerth â £81,200

Fflat 2 ystafell wely (math Piel) ar werth

£82,600* (70% o bris y farchnad)

 

 

*Pris Llawn ar y Farchnad £118,000, 70% yn gyfwerth â £82,600

 

Fflat dwy ystafell wely mewn datblygiad newydd ger y dŵr yn y Barri, Bro Morgannwg. Mae’r eiddo ar gael ar werth, yn ddi-gadwyn. Argymhellir yn gryf y dylid ymweld.

 

Eiddo sydd newydd ei adeiladu gan Persimmon Homes. Mae ganddo warant NHBC a charpedi. Mae'n cynnwys; cegin/ystafell fwyta, lolfa, prif ystafell wely gydag ensuite, ail ystafell wely ac ystafell ymolchi i'r teulu.

 

Bydd ymgeiswyr cymwys yn

  • Brynwyr tro cyntaf
  • Prynu am y tro cyntaf
  • Gallu codi morgais am werth yr eiddo
  • Gyda blaendal

Nodwch: Mae’r meini prawf cymhwysedd a’r polisi Gwerthu Lleol yn berthnasol

 

Aspire-2own logo

Gwneud Cais am Eiddo

Peidiwch anghofio, cyn ymgeisio i brynu, mae rhaid i chi gofrestru ar gyfer y Cynllun Aspire2Own

 

Os oes gennych ddiddordeb mewn prynu’r eiddo hwn, darllenwch yr hysbyseb a chwblhau ffurflen gais. 

 

 

Cofrestrwch gydag  Aspire2Own i dderbyn gwybodaeth am gyfleoedd eraill ym maes perchnogaeth tai cost isel.