Top

Brig

Aspire-2own logoAspire2Own

Ydych chi eisiau bod yn berchen ar eich tŷ eich hun? Ydych chi’n methu fforddio pris y farchnad? Dyma’r cynllun i chi – gallai prynu cartref fod o fewn eich cyrraedd.

 

Sefydlwyd Aspire2Own gan Gyngor Bro Morgannwg a’i bartneriaid i gydnabod bod prynwyr tai cyntaf yn ei chael hi’n anodd cymryd y cam cyntaf ar y ffordd i fod yn berchen ar dŷ yn aml. 

 

Cofrestr o bobl neu drigolion sydd â diddordeb mewn perchnogaeth tai cost isel yw Aspire2Own. Caiff ei reoli gan y Cyngor mewn partneriaeth â Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig. ae perchnogaeth tai cost isel wedi’i anelu at bobl sydd mewn sefyllfa ariannol sefydlog ond sy’n methu prynu tŷ heb gymorth. 

 

Coming soon to Barry Waterfront welsh

 

Cofrestru ar gyfer Aspire2Own

I gofrestru, llenwch y ffurflen berthnasol. Ar ôl i chi gofrestru, gallwch ymgeisio ar gyfer Tai Aspire2Own


Gwneud cais ar-lein 

 

 

Anfonwch y ffurflenni gorffenedig at: Y Tîm Strategaeth Tai, Cyngor Bro Morgannwg, Y Swyddfeydd Dinesig, Y Barri CF63 4RU 

 

 

Wrinstone Drive

Wrinstone Drive, Gwenfô

Tai - 2 ystafell wely.

 

Wrinstone Drive, Gwenfô

Tinkinswood St Nicholas

Tinkinswood, St Nicholas

Tai - 2 ystafell wely.

 

Tinkinswood, St Nicholas

Golwg Y Mor

Golwg Y Môr, Rhoose

Tai - 2 ystafell wely

 

Golwg Y Môr, Rhws

Court Close Aberthin

Court Close, Aberthin

Tŷ 2 Ystafell Wely

 

Court Close, Aberthin

TivertonBarry Waterfront - Reflection @ The Quays – Cam 2

Tŷ pen-teras 2 ystafell wely

 

Reflection @ The Quays 

 

Arno Quay

Arno Quay, Y Barri

Fflat 2 ystafell wely (70% o bris y farchnad)

 

Arno Quay, Y Barri

Tusker's Point CGI illustration only

Trwyn Twsgr, Aberogwr

Ty pâr 2 ystafell wely ar werth - £182,000* (70% of market value)

 

Trwyn Twsgr, Aberogwr

Houses in Wick

Gerddi Sant Iago, Y

2x Dŷ â 2 ystafell wely ar steil 'Wincanton' yn Beaconsfield

Wig

 

Gerddi Sant Iago, Y Wig

front of house

Llys Tathana, Sain Tathan 

2 / 3 Ystafell Wely Ar Werth (70% o bris y farchnad)

 

Llys Tathana, Sain Tathan

Wenvoe LCHO

Burdons Close, Gwenfô 

2 Ystafell Wely Ar Werth – £129,500 (70% o bris y farchnad) 

 

Burdons Close, Gwenfô

Ashford floor plan

Crompton Way, Aberogwr

7 x eiddo 2 ystafell wely - £115,500* (*70% o Werth y Farchnad)

 

Manylion Crompton Way

Wenvoe Homes

Burdons Close, Gwenfô 

16 x tŷ 2 Ystafell Wely Ar Werth – £125,000* (*70% o bris y farchnad) 

 

Manylion Burdons Close  

St David's Meadow

St Davids Meadow, Cowlinston

1 x Tŷ Teras 2 Ystafell Wely ar Werth - £133,000 / 2 x Tŷ Pen Teras 2 Ystafell Wely ar werth - £140,000

 

St David's Meadow Details

 

 • Sut mae perchnogaeth cost isel yn golygu bod eiddo’n fwy forddiadwy? 

  Mae’r rhan fwyaf o gartrefi perchnogaeth cost isel yn gweithredu ar sail ‘ecwiti ar y cyd’, sy’n cynnig cyfle i bobl sy’n prynu am y tro cyntaf brynu eiddo am lai na phris y farchnad. mae hyn yn gostwng lefel y morgais sydd ei angen i brynu tŷ. Cedwir cyfran ecwiti gan Landlord Cymdeithasol Cofrestredig heb gost ychwanegol i’r prynwr. Mae hyn yn golygu bod yr eiddo’n fwy fforddiadwy.

 •  Pa eiddo sydd ar gael?
  Ar safleoedd datblygu tai newydd mae eiddo ar gael gan amlaf. Mae’r Cyngor yn cydweithio â Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig i ddarparu cartrefi perchenogaeth cost isel ar safleoedd datblygu tai newydd ym Mro Morgannwg. Gwelir hysbysebion am y tai ar wefan y Cyngor ac yn y wasg leol. Os ydych chi’n cofrestru gydag Aspire2Own, byddwch chi hefyd yn derbyn hysbysiadau e-bost pan fydd tai’n dod ar y farchnad. 
 •  Pam cofrestru gydag Aspire2Own? 
  Cofrestr o bobl sydd â diddordeb mewn perchnogaeth tai cost isel yw Aspire2Own. Mae’r wybodaeth sy’n cael ei chasglu am lle mae pobl yn dymuno byw, maint y cartref maent ei angen a’u lefel incwm yn helpu’r Cyngor i gynllunio ar gyfer tai newydd perchnogaeth cost isel.

   

  Rydyn ni hefyd yn defnyddio’r manylion cyswllt i sicrhau ein bod yn rhoi gwybod i bobl sydd â diddordeb pan fydd tai perchogaeth cost isel ar gael.