Top

Brig

Wales and West logo

Burdons Close, Gwenfô 

Perchnogaeth tai cost isel: cyfle gwych i brynu tŷ newydd mewn lleoliad atyniadol am bris fforddiadwy.

 

Ydych chi’n prynu tŷ am y tro cyntaf? 

Eisiau bod yn berchen ar eich cartref eich hun? 

Ddim yn gallu fforddio prisiau'r farchnad?

Dim problem, gall perchnogaeth cartref fod o fewn cyrraedd.

  

Mae'r cartrefi'n rhan o ddatblygiad newydd gan Redrow Homes yng Ngwenfô ym Mro Morgannwg. Mae’r holl eiddo wedi’u hadeiladu i gyflawni lefel uchel o gynaliadwyedd, a byddant hefyd yn manteisio ar yswiriant NHBC 10 mlynedd.

 

Burdons Close Wenvoe

 

 

2 Ystafell Wely Ar Werth  - £129,500  

*GWERTHWYD yn amodol ar y contract*

(70% o bris y farchnad) 

 

 

Yr amodau craidd i fod yn ymgeisydd llwyddiannus yw: 

  • Bod gennych gysylltiad lleol â Gwenfô, yn unol â’r Polisi Gwerthiant Lleol
  • Eich bod yn prynu tŷ am y tro cyntaf
  • Eich bod yn medru codi morgais am werth yr eiddo
  • Bod gennych flaendal, fel arfer 5–15% o werth yr eiddo (h.y. £6,250–£18,750)

 

Nodwch: Defnyddir meini prawf i asesu dilysrwydd. Gwelir y rhain yn yr adran Cwestiynau Cyffredin.

 

Rhoddir blaenoriaeth i ymgeiswyr sy’n cyflawni’r meini prawf yn y Polisi Gosod Lleol (Saesneg). Manylwch ar y ffyrdd rydych chi’n cymhwyso ar gyfer y meini prawf yn eglur yn eich ffurflen gais. 

 

Burdons Close

 

Aspire-2own logo

Gwneud Cais am Eiddo

Os oes gennych ddiddordeb mewn prynu’r eiddo hwn, darllenwch yr hysbyseb a chwblhau ffurflen gais. 

 

 

Cofrestrwch gydag Aspire2Own i dderbyn gwybodaeth am gyfleoedd eraill ym maes perchnogaeth tai cost isel. 

 

 

 

Rhannu Hoffi