Top

Brig

Hafod logoSt David’s Meadow, Colwinston

Perchnogaeth Cartref Cost Isel: Cyfle gwych i brynu eiddo newydd mewn lleoliad dymunol am bris fforddiadwy

 

Ydych chi’n prynu tŷ am y tro cyntaf? 

Eisiau bod yn berchen ar eich cartref eich hun? 

Ddim yn gallu fforddio prisiau'r farchnad?

Dim problem, gall perchnogaeth cartref fod o fewn cyrraedd.

 

 

1 x Tŷ Teras 2 Ystafell Wely ar Werth

Llain 47

£133,000 (70% o werth y farchnad)

 

2 x Tŷ Pen Teras 2 Ystafell Wely ar werth

Llain 46 (GWERTHWYD yn amodol ar y contract) and Llain 48

£140,000 (70% o werth y farchnad)

 

St David's Meadow
Colwinston

 

Bydd ymgeiswyr cymwys yn:

  • Ddim yn ennill mwy na'r uchafswm incwm aelwyd; £55,000 i ymgeisydd unigol neu £65,000 am gais ar y cyd.
  • Prynu am y tro cyntaf
  • Gallu codi morgais am werth yr eiddo
  • Meddu ar flaendal; fel arfer 5-15% o werth yr eiddo.

Noder: Mae meini prawf cymhwyster yn berthnasol, mae’r rhain i’w gweld yn y Cwestiynau
Cyffredin.

 

Rhoddir blaenoriaeth i ymgeiswyr sydd â chysylltiad lleol â Colwinston yn y lle cyntaf.  Wedi hynny derbynnir ceisiadau gan ymgeiswyr o ardaloedd ehangach o’r Fro.  Nodwch sut ydych yn diwallu meini prawf y polisi hwn yn glir ar eich ffurflen gais.

 

Aspire-2own logo

Ymgeisio am Eiddo

Peidiwch anghofio, cyn ymgeisio i brynu, mae rhaid i chi gofrestru ar gyfer y Cynllun Aspire2Own.

 

Os oes gennych ddiddordeb mewn prynu’r eiddo hwn, darllenwch yr hysbyseb a chwblhau ffurflen gais:  

 

 

  

Cofrestrwch gyda Aspire to Own i gael gwybodaeth ynghylch cyfleoedd Perchnogaeth Cartref Isel eraill.