Top

Brig

Harmoni Homes logoGerddi Sant Iago, Y Wig

Perchentyaeth Tŷ Pris Isel: Cyfle gwych i brynu tŷ newydd mewn ardal braf am bris fforddiadwy

  • Ydych chi’n brynwr cyntaf,  Ydych chi am fod yn berchen ar gartref?

  • Ydych chi’n methu â fforddio prisiau’r farchnad?

  • Gyda ni, gall perchtyaeth fod o fewn cyrraedd.

 

 

Mae Cymdeithas Tai Unedig Cymru, mewn partneriaeth â Chyngor Bro Morgannwg, yn falch o gynnig dau gartref newydd sbon ar werth yng Ngerddi Sant Iago, Y Wig.

 

2x Dŷ â 2 ystafell wely ar steil 'Wincanton' yn Beaconsfield

Rhifau 15 a 16 am £119,000 

 

(70% o werth y farchnad)

 

Mae gwerth y cartrefi hyn ar y farchnad agored yn dechrau ar £170,000, ac mae Unedig Cymru yn gwerthu 70% o hyn. 

 

 

Houses in St James Gardens, Wick

Bydd ymgeiswyr cymwys yn:

  • Rhoddir blaenoriaeth i bobl sydd â chysylltiad lleol, ond croesewir ceisiadau gan bobl sy’n byw a/neu weithio yn y Fro
  • Prynu am y tro cyntaf
  • Gallu codi morgais am werth yr eiddo
  • Gyda blaendal

 

Nodwch: Mae’r meini prawf cymhwysedd a’r polisi Gwerthu Lleol yn berthnasol

 

Aspire-2own logo

Gwneud Cais am Eiddo

Peidiwch anghofio, cyn ymgeisio i brynu, mae rhaid i chi gofrestru ar gyfer y Cynllun Aspire2Own

 

Os oes gennych ddiddordeb mewn prynu’r eiddo hwn, darllenwch yr hysbyseb a chwblhau ffurflen gais. 

 

 

Cofrestrwch gydag Aspire2Own i dderbyn gwybodaeth am gyfleoedd eraill ym maes perchnogaeth tai cost isel.