Top

Brig

Harmoni Homes logoSt Lythans Park, Croes Cwrlwys

Perchnogaeth Tai Cost Isel: cyfle gwych i brynu tŷ newydd mewn lleoliad dymunol am bris fforddiadwy

 

Ydych chi’n prynu eich tŷ cyntaf? 

Ydych chi eisiau’ch tŷ eich hun? 

Ydych chi’n methu fforddio pris y farchnad? 

Gallai bod yn berchen ar dŷ fod o fewn eich cyrraedd. 

 

2 dŷ 2 ystafell wely ar werth

£119,000 (70% o bris y farchnad)

 

Yr amodau craidd i fod yn ymgeisydd llwyddiannus yw: 

  • Bod gennych gysylltiad lleol â Gwenfô, yn unol â’r Polisi Gwerthiant Lleol
  • Eich bod yn prynu tŷ am y tro cyntaf
  • Eich bod yn medru codi morgais am werth yr eiddo
  • Nad ydych yn ennill dros y mwyafswm incwm i’r cartref

Nodwch: Defnyddir meini prawf i asesu dilysrwydd. Gwelir y rhain yn yr adran Cwestiynau Cyffredin.

St Lythans

 

Rhoddir blaenoriaeth i ymgeiswyr sy’n cyflawni’r meini prawf yn y Polisi Gosod Lleol  (Saesneg). Manylwch ar y ffyrdd rydych chi’n cymhwyso ar gyfer y meini prawf yn eglur yn eich ffurflen gais.   

 

Aspire-2own logo

Gwneud Cais am Eiddo

Os oes gennych ddiddordeb mewn prynu’r eiddo hwn, darllenwch yr hysbyseb a chwblhau ffurflen gais.

 

 

Cofrestrwch gydag Aspire2Own i dderbyn gwybodaeth am gyfleoedd eraill ym maes perchnogaeth tai cost isel

 

 

Rhannu Hoffi