Top

Brig

Harmoni Homes logoLlys Tathana, Sain Tathan 

Perchentyaeth Tŷ Pris Isel: Cyfle gwych i brynu tŷ newydd mewn ardal braf am bris fforddiadwy

 

Ydych chi’n prynu tŷ am y tro cyntaf? 

Eisiau bod yn berchen ar eich cartref eich hun? 

Ddim yn gallu fforddio prisiau'r farchnad?

Dim problem, gall perchnogaeth cartref fod o fewn cyrraedd.

 

Cartrefi cost isel newydd sbon ar gael i’w prynu ar sail ecwiti a rennir gyda Harmoni Homes mewn partneriaeth â Chyngor Bro Morgannwg. Cartrefi dwy a thair ystafell wely ar gael ar Well Walk a Green Meadow Close yn Llys Tathana.  

 

Munudau i ffwrdd o arfordir hyfryd Cymru; yn agos at gysylltiadau trafnidiaeth da ac ysgolion gwych. Mae perchnogaeth cartref cost isel yn cynnig dull amgen i rentu preifat ac mae’n bosibl caffael 100% o ecwiti eich cartref yn ddiweddarach. 

 

Tai 2 ystafell wely

Plotiau 45 - 48 a 51 - 53

O £102,900 (70% o £147,000)

Tai 3 ystafell wely

Plotiau 49, 58 a 59

O £129,000 (70% o £185,000).

Bydd ymgeiswyr cymwys yn:

  • Rhoddir blaenoriaeth i ymgeiswyr sydd â chysylltiad lleol â Sain Athan yn y lle cyntaf.  
  • Prynu am y tro cyntaf
  • Gallu codi morgais am werth yr eiddo
  • Gallu cael gafael ar flaendal 

Noder: Mae meini prawf cymhwyster yn berthnasol, mae’r rhain i’w gweld yn y Cwestiynau Cyffredin.

 

Rhoddir blaenoriaeth i ymgeiswyr sydd â chysylltiad lleol â Sain Athan yn y lle cyntaf.  Wedi hynny derbynnir ceisiadau gan ymgeiswyr o ardaloedd ehangach o’r Fro.  Nodwch sut ydych yn diwallu meini prawf y polisi hwn yn glir ar eich ffurflen gais.

front of house

kitchen
front room
back room
bathroom

 

Ymgeisio am Eiddo

Os oes gennych ddiddordeb mewn prynu’r eiddo hwn, darllenwch yr hysbyseb a chwblhau ffurflen gais:  

  

 

 

Rhannu Hoffi