Top

Brig

The Quays, Glannau’r Barri  

Perchentyaeth Cost Isel a Chartrefi Rhent ar gael  

 

Ydych chi’n prynu eich tŷ cyntaf? 

Ydych chi eisiau’ch tŷ eich hun? 

Ydych chi’n methu fforddio pris y farchnad? 

Gallai bod yn berchen ar dŷ fod o fewn eich cyrraedd.

 

Mewn partneriaeth â Newydd*, Hafod a Wales & West Housing, bydd nifer o dai fforddiadwy ar gael yn The Quays dros y blynyddoedd nesaf. Cyfle gwych i brynu tŷ newydd mewn lleoliad atyniadol am bris fforddiadwy.

 

Wales and West logo
Newydd Housing Association
Hafod logo

 

1 Fflat gyda 2 Ystafell Wely ar Werth

£80,500 (70% o werth marchnad £115,000)

Wales & West Housing

2 gartref 2 ystafell wely ar Werth (GWERTHWYD yn amodol ar y contract)

£112,840 (70% o werth marchnad £161,200)

Newydd HA

 

The Quays

 

Bydd mwy ar gael yn ystod 2017 a 2018 – cadwch lygad ar y tudalennau hyn am fwy o wybodaeth.

 

Yr amodau craidd i fod yn ymgeisydd llwyddiannus yw: 

  • Eich bod yn prynu tŷ am y tro cyntaf
  • Eich bod yn medru codi morgais am werth yr eiddo
  • Bod gennych flaendal, fel arfer 5–15% o werth yr eiddo (h.y. tua £4,428–£16,275)
  • Nad ydych yn ennill dros y mwyafswm incwm i’r cartref, sef £35,000 i ymgeisydd unigol a £40,000 am ymgeiswyr ar y cyd (bydd lefelau incwm ar gyfer tai tair ystafell wely ar gael cyn bo hir) 

 

Nodwch: Defnyddir meini prawf i asesu dilysrwydd. Gwelir y rhain yn yr adran Cwestiynau Cyffredin.

 
Aspire-2own logo

Gwneud Cais am Eiddo

Os oes gennych ddiddordeb mewn prynu’r eiddo hwn, darllenwch yr hysbyseb a chwblhau ffurflen gais.

 

  

Eiddo i’w Osod

Bydd eiddo i’w osod yn cael ei hysbysebu drwy Homes4U gydol 2016 a chaiff gwybodaeth bellach ei gosod ar y tudalennau yma pan fydd ar gael.

 

Os hoffech gael eich ystyried ar gyfer y cartrefi yma, ymunwch â Homes4U. 

 

Cynllun Homes4U  

 

  

 

Rhannu Hoffi