Top

Brig

logo Homes4UCynllun Homes4U

Mae cynllun Homes4U yn cynnig mwy o ddewis i ymgeiswyr am le hoffent fyw.

 

Mae Homes4U yn helpu i ddatblygu cymunedau cynaliadwy ym Mro Morgannwg. Mae systemau tebyg mewn rhannau eraill o’r wlad wedi bod yn llwyddiannus. O dan y cynllun, gall ymgeiswyr:

 

  • wneud cais am gartrefi maen nhw’n wirioneddol eisiau byw ynddyn nhw
  • ganolbwyntio ar ddewisiadau yn hytrach na phwyntiau
  • gwneud cais am gartref mewn ardal lle maen nhw’n dymuno byw

 

Mae’r polisi Homes4U wedi cael ei gytuno gan Gyngor Bro Morgannwg, Cymdeithas Dai Newydd, Tai Wales & West, Tai Hafod a Tai Cymru Unedig. O ganlyniad, bydd pob eiddo sy’n berchen i’r sefydliadau yma’n cael eu hysbysebu yn yr un ffordd.

 

 

Hysbyseb Homes4U

 

 

 

   

Man using a tablet

Derbyn Diweddariadau Homes4U drwy e-bost

Gwasanaeth cylchlythyr y cyngor yw Cysylltu â’r Fro (Saesneg yn unig). Bydd yn darparu’r wybodaeth rydych chi’n dymuno’i derbyn atoch drwy e-bost.

 

Cofrestru i dderbyn Cysylltu â’r Fro i dderbyn gwybodaeth gan Homes4U: Mae angen cyfeiriad ebost

Please enter a valid email address

 

l,ogo HomeSwapperCynllun HomeSwapper

Ydych chi’n denant i’r Cyngor sy’n dymuno cyfnewid eich cartref? 

Mae Homes4U wedi ymuno a’r gwasanaeth cyfnewid ar-lein HomeSwapper yn ddiweddar. Os oes gyda chi ddiddordeb yn y cynllun, gallwch chi ddysgu mwy amdano a chofrestru ar wefan HomeSwapper (Saesneg yn unig). Does dim tâl i gofrestru i denantiaid y cyngor ym Mro Morgannwg.

 

Am wybodaeth bellach, ffoniwch:

  • 01446 704316

 

Logo Undeb Credyd Caerdydd a'r FroUndeb Credyd Caerdydd a’r Fro

Gall Undeb Credyd Caerdydd a’r Fro gynnig nifer o wasanaethau i drigolion a gweithwyr:

  • Cyfrifon Cynilo Oedolion
  • Benthyciadau o gyn lleied â £100
  • Cyfrifon Cynilo Iau
  • Benthyciadau ar gyfer nwyddau'r gegin a'r cartref am gyfraddau cystadleuol drwy'r cynllun gyda'r Co-operative

 

Am wybodaeth bellach, ewch i wefan Cardiff and Vale Credit Union.

 

Logo Table
 valelogo

Tai Wales and West Housing logo  Newydd logo hafod logo united welsh logo small