Top

Brig

Enghreifftiau o eiddo sydd wedi ei ailddatblygu

Mae Llywodraeth Cymru wedi darparu cyllid i Gyngor Bro Morgannwg drawsnewid eiddo gwag yn gartrefi ledled Bro Morgannwg. Mae benthyciadau di-log ar gael drwy’r cynlluniau Troi Tai’n Gartrefi a Benthyciadau Gwella Tai.

 

Cyflwynodd Llywodraeth Cymru’r cynllun Troi Tai’n Gartrefi ym mis Ebrill 2012 a’r cynllun Benthyciadau Gwella Tai ym mis Ebrill 2015. Ers i’r cynlluniau ddod i rym, mae Cyngor Bro Morgannwg wedi rhoi benthyg dros £7000,000 i ymgeiswyr. Mae nifer o anheddau gwag wedi cael eu haddasu i fyw ynddynt yn sgil y cyllid hwn, sydd yn ei dro wedi arwain at gyflawni targedau Llywodraeth Cymru.

 

Isod, gwelir enghreifftiau o ymgeiswyr sydd wedi derbyn cyllid drwy’r cynlluniau ac sydd wedi trawsnewid adeiladau oedd yn wag i fod yn gartrefi newydd.

 

Yr Hen Orsaf Dân, Court Road, Y Barri. Cawsai’r adeilad hwn ei esgeuluso ers blynyddoedd maith, ond bellach, mae wedi’i drawsnewid i saith fflat a chyn-dŷ coets. 

 

  Old fire station

 

  Old Fire Station

 

  Old Fire Station

 

Old Fire Station

Old Fire Station

Old Fire Station

Fflatiau fu’n wag dros gyfnod hir uwchben safle masnachol gwag ar Holton Road, y Barri. Drwy gymorth benthyciad Troi Tai’n Gartrefi, cafodd yr eiddo ei drawsnewid i bum fflat. 

 

Holton Road

 

Holton Road

 

Holton Road

Holton Road

 

Holton Road

 

Holton Road

 

Holton Road

Holton Road

Holton Road

Mae’r adeilad gwag hwn ar Winston Road, y Barri, wedi cael ei drawsnewid i ddau fflat drwy gymorth benthyciad Troi Tai’n Gartrefi. 

 

Winston Road

 

Winston Road

 

Winston Road

 

 Winston Road

 Winston Road

 Winston Road

Nid oedd yr unedau swyddfa ar Stanwell Road ym Mhenarth mewn defnydd, ac maent wedi cael eu trawsnewid i dri fflat drwy gymorth y cynllun benthyciadau.

 

Stanwell Road

 

Stanwell Road

 

Stanwell Road

 

Stanwell Road

Stanwell Road

Stanwell Road

Gyda chymorth gan y cynllun Houses into Homes, mae perchennog yr eiddo gwag hwn ar Broad Street wedi adnewyddu 3 fflat.  

 

Broad Street 006

Broad Street 005

Broad Street 007

Broad Street 003

 

Broad Street 001

Broad Street 004

 

 

Cysylltwch â Ni

Os hoffech ragor o wybodaeth am y cynlluniau benthyciadau cysylltwch â: 

 

Benthyciadau Tai

Adfywio a Chynllunio

Cyngor Bro Morgannwg

Swyddfeydd y Dociau

Subway Road

Y Barri

CF63 4RT