Top

Brig

Tai Preifat - Polisi Adnewyddu Tai

Mae Cyngor Bro Morgannwg yn neilltuo miliynau o bunnoedd i helpu perchnogion tai preifat i atgyweirio, addasu a gwella'u cartrefi

 

Mae ariannu, cyngor a chymorth ar gael i bobl gymwys trwy'r Fro. Bydd cymorth yn cael ei dargedu trwy Ardaloedd Adnewyddu a Grantiau Cyfleusterau Anabledd.

 

 

castleland-renewal-logo

Ardal Adnewyddu Castleland

Mae Ardal Adnewyddu Castleland yn Gynllun Adfywio Cymunedol a Thai. Mae gan y cynllun raglen fuddsoddi hirdymor ar gyfer gwelliannau o ran tai, y gymuned a'r amgylchedd. 

 

Ardal Adnewyddu Castleland

Penarth Renewal Area

Ardal Adnewyddu Penarth

Mae’r project Ardal Adnewyddu deng mlynedd ym Mhenarth wedi'i gwblhau ers 31 Mawrth 2011. Mae wedi bod yn llwyddiannus o ran gwrthdroi dirywiad yr ardal a chynnig cyfleoedd i breswylwyr i'r dyfodol.

 

Ardal Adnewyddu Penarth

Home-Energy

Effeithlonrwydd Ynni

Mae nifer o gwmnïau sy’n targedu’r Ardal Adnewyddu yn gofyn cwestiynau a oes gwaith effeithlonrwydd ynni wedi’i wneud yn eich eiddo, e.e. inswleiddio llofftydd, rendr wedi’i inswleiddio, a phaneli solar ac ati.

 

Effeithlonrwydd Ynni