Top

Brig

Prisiau Meysydd Parcio’r Arfordir 

Cyngor Bro Morgannwg sy’n gyfrifol am gasglu taliadau mewn nifer o feysydd parcio ar yr arfordir

 

Mae prisiau dyddiol yn gymwys yn y meysydd parcio isod. Gall cerbydau sy’n arddangos bathodyn anabledd dilys barcio’n rhad ac am ddim. Mae'r prisiau yma yn gymwys trwy'r flwyddyn*, 8:00am - 11:00pm dydd Llun i ddydd Sul, yn cynnwys Gwyliau'r Banc.

 

 

Haf (15 Mawrth tan 30 Medi)

08:00awr - 16:00awr

Prisiau Meysydd Parcio'r Arfordir
 Lleoliad  Pris 1  Pris 2  Pris 3  Pris 4
Heol Harbwr (Prif), Ynys Y Barri Ceir - hyd at 1 awr: £1.00 Ceir - Dros 1 awr, £5.00 Bws/ bws moethus (trwy'r dydd): £10.00 Anabl/ Beic modur unigol: am ddim
Heol Harbwr (gorlif), Ynys Y Barri Ceir - hyd at 1 awr: £1.00 Ceir - Dros 1 awr, £5.00 Bws/ bws moethus (trwy'r dydd): £10.00 Anabl/ Beic modur unigol: am ddim
Nell's Point, Ynys Y Barri Ceir - hyd at 1 awr: £1.00 Ceir - Dros 1 awr, £5.00  Bws/ bws moethus (trwy'r dydd): £10.00  Anabl/ Beic modur unigol: am ddim
Cymlau, Southerndown Ceir - hyd at 1 awr: £1.00 Ceir - Dros 1 awr, £5.00  Bws/ bws moethus (trwy'r dydd): £10.00 Anabl/ Beic modur unigol: am ddim
Brig-Y-Don, Southerndown  Ceir - hyd at 1 awr: £1.00  Ceir - Dros 1 awr, £5.00 Bws/ bws moethus (trwy'r dydd): £10.00 Anabl/ Beic modur unigol: am ddim
Rivermouth, Aberogwr Ceir - hyd at 1 awr: £1.00 Ceir - Dros 1 awr, £5.00 Bws/ bws moethus (trwy'r dydd): £10.00 Anabl/ Beic modur unigol: am ddim

 

 

16:01awr tan 23:00awr

Prisiau Meysydd Parcio'r Arfordir
 Lleoliad  Pris 1  Pris 2  Pris 3  Pris 4
Heol Harbwr (Prif), Ynys Y Barri Dd/B Ceir - 0-7 awr: £2.00 Bws/ bws moethus (trwy'r noswaith): £5.00 Anabl/ Beic modur unigol: am ddim
Heol Harbwr (gorlif), Ynys Y Barri Dd/B Ceir - 0-7 awr: £2.00 Bws/ bws moethus (trwy'r noswaith): £5.00 Anabl/ Beic modur unigol: am ddim
Nell's Point, Ynys Y Barri Dd/B Ceir - 0-7 awr: £2.00 Bws/ bws moethus (trwy'r noswaith): £5.00 Anabl/ Beic modur unigol: am ddim
Cymlau, Southerndown Dd/B Ceir - 0-7 awr: £2.00 Bws/ bws moethus (trwy'r noswaith): £5.00 Anabl/ Beic modur unigol: am ddim
Brig-Y-Don, Southerndown  Dd/B Ceir - 0-7 awr: £2.00 Bws/ bws moethus (trwy'r noswaith): £5.00 Anabl/ Beic modur unigol: am ddim
Rivermouth, Aberogwr Dd/B Ceir - 0-7 awr: £2.00 Bws/ bws moethus (trwy'r noswaith): £5.00 Anabl/ Beic modur unigol: am ddim 

 

 

 

Gaeaf (1 Hydref tan 14 Mawrth)

08:00awr tan 16:00awr

Prisiau Meysydd Parcio'r Arfordir
 Lleoliad  Pris 1  Pris 2  Pris 3  Pris 4
Heol Harbwr (Prif), Ynys Y Barri Ceir - hyd at 1 awr : £0.50 Ceir -  dros 1 awr : £2.50 Bws/ bws moethus (trwy'r dydd): £5.00 Anabl/ Beic modur unigol: am ddim
Heol Harbwr (gorlif), Ynys Y Barri Ceir - hyd at 1 awr : £0.50 Ceir -  dros 1 awr : £2.50 Bws/ bws moethus (trwy'r dydd): £5.00 Anabl/ Beic modur unigol: am ddim
Nell's Point, Ynys Y Barri Ceir - hyd at 1 awr : £0.50 Ceir -  dros 1 awr : £2.50 Bws/ bws moethus (trwy'r dydd): £5.00 Anabl/ Beic modur unigol: am ddim
Cymlau, Southerndown Ceir - hyd at 1 awr : £0.50 Ceir -  dros 1 awr : £2.50 Bws/ bws moethus (trwy'r dydd): £5.00 Anabl/ Beic modur unigol: am ddim
Brig-Y-Don, Southerndown  Ceir - hyd at 1 awr : £0.50 Ceir -  dros 1 awr : £2.50 Bws/ bws moethus (trwy'r dydd): £5.00 Anabl/ Beic modur unigol: am ddim
Rivermouth, Aberogwr Ceir - hyd at 1 awr : £0.50 Ceir -  dros 1 awr : £2.50 Bws/ bws moethus (trwy'r dydd): £5.00 Anabl/ Beic modur unigol: am ddim 

 

16:01awr tan 23:00awr 

Prisiau Meysydd Parcio'r Arfordir
 Lleoliad  Pris 1  Pris 2  Pris 3  Pris 4
Heol Harbwr (Prif), Ynys Y Barri Ceir - hyd at 1 awr : £0.50 Ceir -  dros 1 awr : £2.50 Bws/ bws moethus (trwy'r dydd): £5.00 Anabl/ Beic modur unigol: am ddim
Heol Harbwr (gorlif), Ynys Y Barri Ceir - hyd at 1 awr : £0.50 Ceir -  dros 1 awr : £2.50 Bws/ bws moethus (trwy'r dydd): £5.00 Anabl/ Beic modur unigol: am ddim
Nell's Point, Ynys Y Barri Ceir - hyd at 1 awr : £0.50 Ceir -  dros 1 awr : £2.50 Bws/ bws moethus (trwy'r dydd): £5.00 Anabl/ Beic modur unigol: am ddim
Cymlau, Southerndown Ceir - hyd at 1 awr : £0.50 Ceir -  dros 1 awr : £2.50 Bws/ bws moethus (trwy'r dydd): £5.00 Anabl/ Beic modur unigol: am ddim
Brig-Y-Don, Southerndown  Ceir - hyd at 1 awr : £0.50 Ceir -  dros 1 awr : £2.50 Bws/ bws moethus (trwy'r dydd): £5.00 Anabl/ Beic modur unigol: am ddim
Rivermouth, Aberogwr Ceir - hyd at 1 awr : £0.50 Ceir -  dros 1 awr : £2.50 Bws/ bws moethus (trwy'r dydd): £5.00 Anabl/ Beic modur unigol: am ddim 

 

 

Hysbysiad Cosb 

Dylid parcio cerbydau yn unol â’r gorchymyn parcio cyfredol. 

Mae copi ar gael i’w archwilio ar eich cais. O fethu â chydymffurfio â’r telerau ac amodau isod, gellid cyhoeddi:

  •  Hysbysiad Tâl Cosb (hyd at £70) neu Hysbysiad o Fwriad i Erlyn gan swyddogion gorfodaeth ddinesig Cyngor Bwrdeistref Pen-y-bont ar Ogwr neu
  • Hysbysiad Cosb Penodedig gan Heddlu De Cymru. 

 

Telerau ac Amodau

Gellid cyhoeddi Hysbysiad Tâl Cosb, Hysbysiad Bwriad i Erlyn neu Hysbysiad Cosb Penodedig os yw:


a) Cerbyd yn parcio heb arddangos tocyn talu a pharcio dilys na Bathodyn Glas.

b) Cerbyd ddim wedi’i barcio o fewn ffiniau cilfach parcio, neu os yw’n achosi rhwystr.

c) Cerbyd wedi’i barcio mewn cilfach a ddynodir i bobl ag anabledd heb arddangos Bathodyn Glas dilys. 

 

Dylai gyrwyr nodi’r wybodaeth isod yn ogystal:

  1. Ni ellir trosglwyddo tocynnau.
  2. Rhaid prynu tocyn dilys a’i adael y tu mewn i’r cerbyd mewn man lle gall y dyddiad a’r amserau cyrraedd a gadael gael eu gweld yn glir gan swyddogion gorfodaeth o’r tu allan i flaen y cerbyd.
  3. Gwiriwch fod eich tocyn wedi’i arddangos yn glir cyn i chi adael y cerbyd.
  4. Y gyrrwr sy’n gyfrifol am sicrhau bod y tocyn yn weladwy yn y modd hwn drwy gydol y cyfnod mae’r cerbyd wedi’i barcio yn y gilfach.
  5. Mae pob tocyn a brynir yn ddilys ar gyfer y diwrnod y’i prynwyd yn unig.
  6. Ni chaniateir gwersylla dros nos (mewn pabell na fan wersylla), coginio na chynnau tân / barbeciw ar unrhyw adeg.
  7. Ni ddylid parcio unrhyw gerbyd y tu hwnt i’r rhes o gerrig sy’n sefyll ym maes parcio Rivermouth.
  8. O fethu â chydymffurfio â’r telerau ac amodau uchod, gellid cyhoeddi Hysbysiad Tâl Cosb neu Hysbysiad o Fwriad i Erlyn gan swyddogion gorfodaeth dinesig Cyngor Bwrdeistref Pen-y-bont ar Ogwr, neu Hysbysiad Cosb Penodedig gan Heddlu De Cymru.

 

Nid yw’r Cyngor, ei weision na’i asiantau’n gyfrifol am unrhyw golled neu niwed, sut bynnag yr achosir hyn i berson neu gerbyd, yn cynnwys ei ategolion a’i gynnwys, wrth fynd i mewn i’r maes parcio, yn y maes parcio nac wrth adael.