Top

Brig

Sglodion Pren am Ddim

Mae Cyngor Bro Morgannwg yn rhoi sglodion pren am ddim i breswylwyr yn y Fro

  

Mae modd casglu’r sglodion pren o Ddepo Court Road, Barry Road ar ddydd Sul olaf pob mis, heblaw mis Rhagfyr.

 

Wood ChippingsBydd angen i chi ddod â’ch cynhwysydd addas eich hun a bydd rhaid i chi wisgo menig ac esgidiau amddiffynnol pan fyddwch yn casglu’r sglodion.

 

Gan ein bod wedi ymrwymo i gontract compostio newydd, ni fyddwn bellach yn rhoi compost am ddim ar gyfer y dyfodol agos. Byddwn yn rhoi gwybod am unrhyw newidiadau cyn gynted ag y bydd rhagor o wybodaeth gennym.

 

Dyddiadau ac Amserau Casglu 2017

Dydd Sul olaf o bob mis, 10.00am - 2.00pm

 

Noder: Nid oes diwrnod casglu ym mis Rhagfyr

 

 • Dydd Sul 29 Ionawr
 • Dydd Sul 26 Chwefror
 • Dydd Sul 26 Mawrth
 • Dydd Sul 30 Ebrill
 • Dydd Sul 28 Mai
 • Dydd Sul 25 Mehefin
 • Dydd Sul 30 Gorffennaf
 • Dydd Sul 27 Awst
 • Dydd Sul 24 Medi
 • Dydd Sul 29 Hydref
 • Dydd Sul 26 Tachwedd