Top

Brig

Gwastraff Gardd

Rhwng mis Mawrth a mis Tachwedd, caiff eich gwastraff gardd ei gasglu bob yn ail wythnos. O fis Rhagfyr tan fis Chwefror, gallwch chi ffonio i wneud cais am gasgliad.  

 

Gellir rhoi’r deunyddiau isod yn eich bagiau gwastraff gardd:

  • Glaswellt
  • Tocion llwyni
  • Dail
  • Planhigion
  • Blodau
  • Y rhan fwyaf o chwyn
  • Toriadau clawdd

 

 

garden and food wasteYdy amodau gwyntog wedi chwythu rhywfaint o ffrwythau oddi ar eich coed?

 

Os oes gennych swm sylweddol o ffrwyth sbâr na allwch ei ffitio’n eich cynhwysydd bwyd, rhowch ef mewn bag gwastraff gardd gwyrdd wrth eich cadi gwastraff bwyd yn ystod yr wythnos casglu bagiau duon.

 

Casgliad ychwanegol dros dro yw hwn oherwydd y galw diweddar.

 

Noder: Dydyn ni ddim yn derbyn gwastraff cegin, rwbel, chwyn ymosodol fel canclwm Japan, baw anifeiliaid, pridd na phren yn y casgliad gwastraff gardd. 

 

 

Ffeindiwch eich dyddiadau casglu a chofrestrwch am hysbysebion casgliadau biniau 

Mawrth - Tachwedd

Casgliadau: Pob pythefnos

Bydd gwastraff gardd yn cael ei gasglu bob yn ail wythnos â’ch casgliad sachau duon.

 

Gwnewch yn siŵr fod eich cist wrth ochr y ffordd (neu yn eich ardal biniau cymunedol) erbyn 7:00am ar ddiwrnod eich casgliad os gwelwch yn dda.  

Rhagfyr - Chwefror

Gwneud cais am gasgliad dros y ffôn

Cynigir y gwasanaeth hwn dros fisoedd tawel yr ardd rhwng mis Rhagfyr a mis Chwefror.

 

I wneud cais am gasgliad, cysylltwch â ni ar: 

  • 01446 700111

 

Garden Waste Bag

Bagiau Gwastraff Gardd

Caiff eich gwastraff o’r ardd ei roi mewn bag gwastraff gwyrdd swyddogol.  Ni chaiff gwastraff gwyrdd a roddir mewn unrhyw gynhwysydd arall ei gasglu.

 

Wrth lenwi eich bag defnyddiwch synnwyr cyffredin o ran pa mor llawn /trwm ydyw.  Os ydych chi’n cael trafferth ei godi, bydd ein criwiau’n cael trafferth hefyd. 

 

Gellir prynu’r bagiau o Swyddfa’r Dociau, Depo’r Alpau, llyfrgelloedd Llanilltud Fawr, y Bont-faen a Phenarth, a West House, Penarth.

 

Pris bagiau ailddefnyddiadwy: £2 yr un