Top

Brig

Gwastraff Cegin

Mae ailgylchu gwastraff cegin yn golygu y gall trigolion roi gwastraff bwyd mewn un cynhwysydd ar gyfer ei ailgylchu.

 

Gwnewch yn siŵr fod eich cist wrth ochr y ffordd (neu yn eich ardal biniau cymunedol) erbyn 7:00am ar ddiwrnod eich casgliad os gwelwch yn dda.  

 

Casgliad: Wythnosol

 

Dosbarthu Bagiau Gwastraff Cegin

O ddydd Llun 3 Ebrill byddwn yn dechrau dosbarthu cyflenwadau blynyddol o fagiau gwastraff cegin. Bydd pob cartref sy'n cymryd rhan yn cael 3 rholiau a ddarperir ar ddiwrnod eu casglu gwastraff bwyd. Rydym yn rhagweld y bydd y cyflwyno yn cymryd 3 wythnos i gwblhau.

 

 

Gall trigolion roi’r cynnyrch isod yn eu casgliad ailgylchu gwastraff cegin:

  • Ffa / pasta / reis
  • Bara / teisiennau / pasteiod
  • Cynnyrch y llaethdy (yn cynnwys plis wyau)
  • Cig a physgod (yn cynnwys esgyrn a chregyn bwyd môr)
  • Bagiau te / gwaddodion coffi
  • Bwyd cŵn a chathod
  • Bwyd moch cwta, cwningod ac adar

Noder: Peidiwch â rhoi deunyddiau pacio, hylifau, olewau, braster na gwastraff anifeiliaid / dynol i’w hailgylchu gyda’r gwastraff cegin.

 

Kitchen waste caddy and bags

Pecynnau Gwastraff Bwyd

Gellir prynu pecyn gwastraff cegin (cist côr y ffordd 23L, cist gegin 5L) o Ddepo’r Alpau yng Ngwenfô. Pris y cistiau yw £1 yr un.

 

Gallwch brynu bagiau o lyfrgelloedd y Fro am £2 y rholyn. Os nad oes bagiau gyda chi, gallwch chi leinio’ch cist â phapur newydd.