Top

Brig

Gwastraff Cegin

Mae ailgylchu gwastraff cegin yn golygu y gall trigolion roi gwastraff bwyd mewn un cynhwysydd ar gyfer ei ailgylchu.

 

Gwnewch yn siŵr fod eich cist wrth ochr y ffordd (neu yn eich ardal biniau cymunedol) erbyn 7:00am ar ddiwrnod eich casgliad os gwelwch yn dda.  

 

Casgliad: Wythnosol

 

DIWEDDARIAD: Oedi yn Dosbarthu Bagiau Gwastraff Bwyd

 

Bydd y Tîm Rheoli Gwastraff yn ail-ddechrau dosbarthu bagiau gydag ardaloedd wythnos 1.

 

Mae'r tîm wedi dechrau cyflwyno i Highlight Park yn y Barri ar ddydd Mercher 11 Gorffennaf, a bydd yn edrych ar Ystâd Cwm Talwg ac wedyn ymlaen i Benarth.

 

Yna byddant yn cael eu dosbarthu i ardaloedd wythnos 1 ac unwaith y byddant i gyd wedi'u cwblhau, bydd y dosbarthiad i ardaloedd 2 yn dechrau.

 

Mae'r llwyth nesaf, sef y mwyaf, i'w ddosbarthu i'r tîm yn ddiweddarach yr wythnos nesaf.

 

Pan fyddwn yn cario ‘mlaen i ddosbarthu, gadewch eich cadi ar ymyl y ffordd ar ôl y casgliad i ddangos i ni nad ydych wedi derbyn eich bagiau.

 

Os nad ydych yn siŵr ym mha ardal ydych chi, rhowch eich cod post yn y blwch isod.

 

 

 

Gall trigolion roi’r cynnyrch isod yn eu casgliad ailgylchu gwastraff cegin:

  • Ffa / pasta / reis
  • Bara / teisiennau / pasteiod
  • Cynnyrch y llaethdy (yn cynnwys plis wyau)
  • Cig a physgod (yn cynnwys esgyrn a chregyn bwyd môr)
  • Bagiau te / gwaddodion coffi
  • Bwyd cŵn a chathod
  • Bwyd moch cwta, cwningod ac adar

Noder: Peidiwch â rhoi deunyddiau pacio, hylifau, olewau, braster na gwastraff anifeiliaid / dynol i’w hailgylchu gyda’r gwastraff cegin.

 

Kitchen waste caddy and bags

Pecyn a bagiau Gwastraff Cegin  

Os oes angen pecyn gwastraff cegin newydd arnoch chi, gallwch chi gasglu un o Llyfrgell y Barri, neu Ddepo’r Alpau yng Ngwenfô. Mae’r pecyn yn cynnwys cist ailgylchu i’r gegin a chist gloadwy i fynd ar ochr y ffordd.

 

Byddwch chi’n derbyn bagiau gwastraff cegin unwaith y flwyddyn, a fydd yn ddigon i ddefnyddio tua tri bag yr wythnos. Gallwch chi brynu bagiau ychwanegol o lyfrgelloedd y Barri, y Bont-faen, Dinas Powys, Llanilltud Fawr, Penarth, Sain Tathan a’r Sili, Cyngor Cymunedol Dinas Powys Community Council, Depo’r Alpau a’r Swyddfeydd Dinesig.

Os cewch eich hun heb fagiau, gallwch ddefnyddio papur newydd i leinio’ch cist.

 

Deunyddiau y gellir eu rhoi mewn bagiau gwastraff cegin:

Ffa, pasta, reis, bara, teisennau, pasteiod, cynnyrch y llaethdy, plisg wyau, cig, pysgod, bagiau te, gwaddodion coffi, bwyd cŵn, cathod, moch cwta a chwningod, hadau adar a chrafion platiau.