Top

Brig

Canolfannau Ailgylchu 

Gellir ailgylchu nifer o ddeunyddiau sy’n anaddas ar gyfer y casgliad ochr y ffordd yn un o’n canolfannau ailgylchu.

 

Mae ein Canolfannau Ailgylchu yn unig yn cael eu trwyddedu i dderbyn gwastraff cartref, nid ydynt yn cael eu caniatáu yn gyfreithiol i dderbyn deunydd o fusnesau. Ni fydd unrhyw breswylydd a amheuir o gael gwared ar wastraff masnachol yn cael ei ganiatáu i fynd i mewn i'r safle. 

 

Mae'r ddau safle ar agor bob dydd heblaw dydd Nadolig, Gŵyl San Steffan a Dydd Calan.

 

HWRC Site SullyGallwch chi ailgylchu: 

 • Nwyddau trydanol
 • Olew ceir a choginio
 • Batris car a chartref
 • Metal sgrap
 • Pren
 • Tiwbiau flwroleuol
 • Poteli nwy
 • Plastig caled
 • Briciau rwbel
 • Paent (Atlantic Trading estate yn unig)

 

Noder: mae Biffa, sy’n rheoli’r safle, wedi gwneud penderfyniad gweithredol i osod y sgip ar gyfer briciau a rwbel mewn man sy’n gofyn codi’r gwastraff yn uchel i’w waredu. Holwch aelod o staff am gymorth os oes gennych lwyth trwm iawn.

 

 

Canolfan Ailgylchu'r Barri

Atlantic Trading Estate, Y Barri, CF63 3RF

 

Gweld map

 

Oriau Agor

Haf: 8.00am - 6.00pm*

Gaeaf: 10.00am - 4.00pm**

Canolfan Ailgylchu Llandŵ

Stad Ddiwydiannol Llandŵ, Heol Gluepot, CF71 7PB

 

Gweld map

 

Oriau Agor

Haf: 10.00am - 5.00pm*

Gaeaf: 10.00am - 4.00pm**

 

Oriau’r haf sy’n weithredol ar hyn o bryd

** Mae oriau’r gaeaf yn weithredol o ddydd Sul 28 Hydref 2018 

 

Gwneud cais am drwydded

Bydd angen trwydded arnoch chi ar gyfer y cerbydau isod:

 • Car a threlar echel sengl o dan 750kg o bwysau yn eu crynswth
 • Faniau ynghlwm wrth gar
 • Faniau panel o dan 3,200kg o bwysau yn eu crynswth (fan gofod byr rhwng yr echelau)
 • Minibysys
 • Wagenni
 • Wagenni a char ynghlwm neu â chab dwbl

Cyfyngir nifer y trwyddedi i un y mis i bob ymgeisydd.

 

Pris: £15.00 (Trwydded defnydd unigol)

 

I wneud cais am drwydded, ffoniwch C1V:

 

 • 01446 700111

 

Noder: Ni chaiff y cerbydau isod fynediad i’r un o’r canolfannau ailgylchu: lorïau dros 3.5 tunnell, cerbydau echel driphlyg, trelar ecehl ddwbl, cerbydau a lifft gefn (ac eithrio ceir, cerbydau 4X4 a charafanau bach sydd wedi’u haddasu at ddefnydd trigolion ag anabledd), cerbydau sy’n tipio, faniau tal (Luton), faniau gofod hir rhwng yr echelau na faniau top uchel.

 

Bellach, ni chaniateir rhoi gypswm na phlastrfwrdd mewn sgipiau cyffredinol / cynwysyddion gwastraff cymysg yn ein canolfannau mwynderau dinesig.

 

Weithiau, derbynnir cyfaint bach o gypswm fel plastrfwrdd, plastr a chynnyrch arall sy’n deillio o waith yn y cartref ar ystadau diwydiannol Atlantic a Llandŵ os caiff ei wahanu cyn cyrraedd. Dylid holi’r staff ar ôl cyrraedd a gosod y deunydd mewn cynhwysydd penodol ar gyfer cynnyrch gypswm yn unig.

 

Os na fyddwch yn holi’r staff ar y safle ble i roi’r gwastraff gypswm, o bosib bydd gofyn i chi ail-lwytho’ch cerbyd a mynd â’r deunydd i ffwrdd.