Top

Brig

Ailgylchu a Gwastraff

Rydyn ni’n cynnig amrywiaeth o wasanaethau ailgylchu a gwastraff i’n trigolion, o gasgliad sbwriel wrth ochr y ffordd i ganolfannau ailgylchu.

 

Sicrhewch bod eich eitemau’n barod i’w casglu erbyn 7.00am ar fore eich diwrnod rheoli gwastraff.   

 

Kitchen waste caddy and bagsOedi yn Dosbarthu Bagiau Gwastraff Bwyd

O ddydd Llun 11 Mehefin, fe ddechreuom ddosbarthu bagiau gwastraff bwyd (3 rholyn i bob aelwyd).

 

Dechreuodd hyn ar gyfer ardaloedd dan wythnos 1 ar y calendr ailgylchu. 

 

Yn anffodus, bydd oedi i aelwydydd sydd heb dderbyn eu bagiau eto. Mae hyn oherwydd oedi yn derbyn yr ail swmp o fagiau gan y cyflenwr.  

 

Oherwydd yr oedi annisgwyl, byddwn yn rhoi’r gorau i ddosbarthu tan 2 Gorffennaf. O’r dyddiad hwn, byddwn yn cario ‘mlaen i ddosbarthu i aelwydydd dan wythnos 2 ar y calendr ailgylchu. 

 

Ymddiheuriadau am hyn – gofynnwn i chi fod yn amyneddgar tra ein bod yn aros am fwy o fagiau gwastraffbwyd.

 

Pan fyddwn yn cario ‘mlaen i ddosbarthu, gadewch eich cadi ar ymyl y ffordd ar ôl y casgliad i ddangos i ni nad ydych wedi derbyn eich bagiau.

 

Os nad ydych yn siŵr ym mha ardal ydych chi, rhowch eich cod post yn y blwch isod.

 

Os nad ydych wedi cael eich bagiau gwastraff bwyd erbyn 9 Gorffennaf, cysylltwch â Cyswllt Un Fro.

 

 

Dog reading newspaper poster

Ymgyrch ‘Mae Cŵn yn Glyfar’

Rydyn ni’n gwybod eisoes fod cŵn yn glyfar. Ers canrifoedd, maent wedi bod yn anifail gwaith, ac wedi’u hyfforddi i gyflawni nifer o dasgau, yn cynnwys corlannu defaid ac arogli cyffuriau a ffrwydron. Ond hyd yn hyn, dydyn ni ddim wedi llwyddo i’w dysgu sut i godi eu baw eu hunain, a dyma pryd gallwch chi berchnogion/cerddwyr gofalgar gamu i’r adwy.

 

Baw Ci