Top

Brig

Ailgylchu a Gwastraff

Rydyn ni’n cynnig amrywiaeth o wasanaethau ailgylchu a gwastraff i’n trigolion, o gasgliad sbwriel wrth ochr y ffordd i ganolfannau ailgylchu.

 

Sicrhewch bod eich eitemau’n barod i’w casglu erbyn 7.00am ar fore eich diwrnod rheoli gwastraff.   

 

Cewch wybodaeth am ddiwrnodau casglu drwy roi’ch cod post yn y blwch hwn.    


(Saesneg yn unig)
Postcode required

Please enter a valid postcode

 

E-byst Cyswllt UnFro 

Gallwch chi dderbyn newyddion a diweddariadau gan y tîm ailgylchu a gwastraff.

 


(Saesneg yn unig)
Mae angen cyfeiriad ebost

Please enter a valid email address

 

Gwasanaethau Ailgylchu Arall

Man holding compost

Rhoi gwybod am broblem

 

Fly Tipping
Dog reading newspaper poster

Ymgyrch ‘Mae Cŵn yn Glyfar’

Rydyn ni’n gwybod eisoes fod cŵn yn glyfar. Ers canrifoedd, maent wedi bod yn anifail gwaith, ac wedi’u hyfforddi i gyflawni nifer o dasgau, yn cynnwys corlannu defaid ac arogli cyffuriau a ffrwydron. Ond hyd yn hyn, dydyn ni ddim wedi llwyddo i’w dysgu sut i godi eu baw eu hunain, a dyma pryd gallwch chi berchnogion/cerddwyr gofalgar gamu i’r adwy.

 

Baw Ci