Top

Brig

Ailgylchu a Gwastraff

Rydyn ni’n cynnig amrywiaeth o wasanaethau ailgylchu a gwastraff i’n trigolion, o gasgliad sbwriel wrth ochr y ffordd i ganolfannau ailgylchu.

 

Sicrhewch bod eich eitemau’n barod i’w casglu erbyn 7.00am ar fore eich diwrnod rheoli gwastraff.   

 

 

Ffeindiwch eich dyddiadau casglu a chofrestrwch am hysbysebion casgliadau biniau 

0 3ydd Medi 2018Newidiadau i’ch Casgliadau Gwastraff y Cartref (Bagiau Du)

O 3ydd Medi 2018 ymlaen: Caiff cartrefi gyfl wyno dim mwy na 2 fag du yn llawn gwastraff o’r cartref i’w casglu bob pythefnos. Ni fydd eich diwrnod casglu yn newid. Ni fydd cyfyngiad ar eich casgliadau ailgylchu.

 

Pan fyddwch yn ymweld â’r CAGC bydd angen i chi: Sortio deunyddiau ailgylchadwy a’r deunyddiau nad ydynt yn ailgylchadwy fel bod modd i chi eu rhoi yn y sgipiau cywir pan fyddwch  yn mynd i’r CAGC. Bydd hyn yn gwneud eich ymweliad yn gyfl ymach ac yn haws.

 

 

Gwasanaethau Ailgylchu Arall

Man holding compost

Rhoi gwybod am broblem

 

Fly Tipping
Dog reading newspaper poster

Ymgyrch ‘Mae Cŵn yn Glyfar’

Rydyn ni’n gwybod eisoes fod cŵn yn glyfar. Ers canrifoedd, maent wedi bod yn anifail gwaith, ac wedi’u hyfforddi i gyflawni nifer o dasgau, yn cynnwys corlannu defaid ac arogli cyffuriau a ffrwydron. Ond hyd yn hyn, dydyn ni ddim wedi llwyddo i’w dysgu sut i godi eu baw eu hunain, a dyma pryd gallwch chi berchnogion/cerddwyr gofalgar gamu i’r adwy.

 

Baw Ci