Top

Brig

Ailgylchu a Gwastraff

Rydyn ni’n cynnig amrywiaeth o wasanaethau ailgylchu a gwastraff i’n trigolion, o gasgliad sbwriel wrth ochr y ffordd i ganolfannau ailgylchu.

 

Sicrhewch bod eich eitemau’n barod i’w casglu erbyn 7.00am ar fore eich diwrnod rheoli gwastraff.   

 

*Oedi yn Dosbarthu Bagiau Gwastraff Bwyd*

Rydyn ni wedi derbyn bagiau gwastraff bwyd i’r storfa, yr wythnos yma, felly, bydden ni yn ail-ddechrau dosbarthu’r bagiau ar ddydd Llun 23 Gorffennaf.

 

Mi fydden ni yn dilyn wythnos 1, yn ddechrau yn Ngolwg y Coed, y Barri, a’r ardal Colcot,cyn parhau i ddosbarthu i ardaloedd wythnos 1.

 

Er hynny, rydyn ni yn disgwyl mwy o fagiau erbyn diwedd wythnos nesaf, ac mi fydden ni yn symud ymlaen i ddosbarthu bagiau i ardaloedd wythnos 2.   

 

Mi fydd bagiau yn cael u ddosbarthu ar y ddwirnodau casgliadau perthnasol, a dim ond i'r eiddo hynny sydd â chadiau cegin ar ochr y ffordd.

 

Nodwch: Unwaith mae’r cadiau wedi cael eu casglu,gadewch nhw y tu allan ar y diwrnod casglu i'w nodi i'n criw dosbarthu bagiau.

 

Rydym yn ymddiheuro am yr anghyfleustra ac yn ddiolchgar iawn am eich amynedd.

 

Gwasanaethau Ailgylchu Arall

Man holding compost

Rhoi gwybod am broblem

 

Fly Tipping
Dog reading newspaper poster

Ymgyrch ‘Mae Cŵn yn Glyfar’

Rydyn ni’n gwybod eisoes fod cŵn yn glyfar. Ers canrifoedd, maent wedi bod yn anifail gwaith, ac wedi’u hyfforddi i gyflawni nifer o dasgau, yn cynnwys corlannu defaid ac arogli cyffuriau a ffrwydron. Ond hyd yn hyn, dydyn ni ddim wedi llwyddo i’w dysgu sut i godi eu baw eu hunain, a dyma pryd gallwch chi berchnogion/cerddwyr gofalgar gamu i’r adwy.

 

Baw Ci