Top

Brig

Nash PointLleoliadau Cymeradwy 

Rhestr o leoliadau cymeradwy ar gyfer seremonïau Priodas a Phartneriaeth Sifil ym Mro Morgannwg

 

Codir tâl am seremonïau a chofrestriadau priodas a phartneriaeth sifil sy’n cael eu cynnal yn y lleoliadau yma. 

 

Mae priodasau a gynhelir mewn Adeilad Cymeradwy yn gyfreithlon dim ond os yw'r adeilad wedi cael ei dystygrifo gan yr awdurdod lleol.

 

Mae trwyddedau’n ddilys am dair blynedd. Mae’n rhaid i chi, felly, gadarnhau bod tystysgrif yr Adeilad Cymeradwy'n ddilys ar ddiwrnod eich priodas.

 

Ffioedd

Ffi i’r Cofrestrydd Arolygu /neu’r Cofrestrydd fod yn bresennol

 • Yn ystod yr wythnos: £405.00 
 • Dydd Sadwrn: £435.00
 • Dydd Sul/Gwyliau Banc: £475.00

Nodwch: Mae blaendal rhagnodi na chaiff ei ad-dalu o £50.00 yn daladwy pan ragnodir y gwasanaeth.

 

Locations
 Lleoliad CyfeiriadCysylltu  
Canolfan Gelf Wledig Coed Hills  Sain Hilari, Y Bont-faen
 • 07969 563638
25/07/2019
Cyngor Tref Penarth  17 Stanwell Road, Penarth
 • 029 20700721
29/08/2019
Gwesty’r Bear

63 High Street, Y Bont-faen

 •  01446 774814
19/07/2018
Pier 64  - Bwyty a Bar gwin

The Boatyard, Penarth

 • 02920 000064
23/04/2018
Gwesty’r Copthorne  Croes Cwrlwys
 • 029 20599100
07/05/2020
Fferm Rosedew Beach Road, Llanilltud Fawr 
 • 01446 793002
02/08/2018
Canolfan Golff Cottrell Park Sain Niclas, Y Barri
 • 01446 781781
19/04/2018
Clwb Golff Sant Andras Argae Lane, Y Barri
 • 01446 722227
21/12/2018
Clwb Golff Dinas Powys 

Highwalls Road, Dinas Powys

 • 029 20512727 
03/03/2020

United World College of the Atlantic 

Castel San Dunwyd, Llanilltud Fawr 

 • 01446 799309 
01/07/2019

Duke of Wellington

48 High Street, Y Bont-faen
 • 01446 773592 
14/06/2019

Gwesty St Marys & Country Club

St Mary’s Hill, Pencoed
 • 01656 861100 
03/04/2020

Dyffryn Springs

Home Farm, Dyffryn
 • 029 20595929
02/04/2020

Clwb Cymdeithasol Sully 

Sili
 • 029 20530629
01/10/2018

Castell Ffonmon

Ffonmon, Y Barri 
 • 01446 710206 
27/06/2020

The Fig Tree

The Esplanade, Penarth
 • 029 20702512
30/04/2018

Gwinllan Glyndwr 

Llanfleiddan, Y Bont-faen
 • 01446 774564 
14/05/2019

The Kymin

Beach Road, Penarth
 • 029 20700721 
03/02/2020

Holm House

Marine Parade, Penarth
 • 029 20706029 
12/01/2019
Gwesty Bro a Castell Hensol  Parc Hensol, Hensol
 • 01443 667800 
16/07/2020 

Gwinllan Llanerch 

(Calon Lodge LLP) Hensol
 • 01443 222716 
09/09/2020 

Clwb Golff Wenvoe Castle 

Gwenfô, Bro Morgannwg 
 • 029 20594371 
29/05/2018 

Gwesty Manor House

Sully Road, Penarth
 • 029 20709309
28/04/2018  

Fferm Gorllewin

West Farm, Southerndown, Pen-y-bont ar Ogwr 
 • 01656 881068
 25/05/2020

Goleudy Nash Point 

Marcroes, Llanilltud Fawr
 • 01446 795013
25/08/2019 
Gwesty Ty Gorllewin West Street, Llanilltud Fawr 
 • 01446 792406 
14/03/2020
Pafiliwn Penarth  Yr Esplanade, Penarth
 • 029 20713873 
 04/02/2020
Tithe Barn and Reeves Barn Cosmeston, Penarth
 • 029 20701678
27/10/2019 
Fferm Dyffryn Mawr Pendoylan
 • 01443 225200 
20/03/2020
 Slade  Southerdown
 • 01656 880048 
09/02/2020
The Mount Rooms  Porthkerry Road, Y Barri 
 • 01446 370145
05/01/2020
 Paget Rooms Victoria Road, Penarth
 • 029 20700721 
27/07/2020